Gaeilge


Mórphlean na Ceathrún Ghaeltachta


Leabhrán Eolais na Ceathrún Ghaeltachta


An bhfuil, eolas, comhairle nó cuidiú de dhíth ort faoi aon ghné den Ghaeilge i mBéal Feirste

An bhfuil gnó á reáchtáil agat tríd an Ghaeilge. ‘Is é Forbairt Feirste fuinneog s’agat ar shaol na Gaeilge.


Ag úsáid taithí agus acmhainní agus teagmhálacha s’againne thig leat an t-eolas sin a fháil ar aon ghné de shaol na Gaeilge.


English


Big Gaeltacht Quarter Plan


Gaeltacht Quarter information Booklet


Do you need advice, information or assistance, on any aspect of Irish Language in Belfast


Are you  conducting business through the Irish language. We are your one stop shop for Irish language business advice.


Using our experience, resources and contacts, helps you navigate your way around the world of the Irish language


Why not check out the projects area to see what we have been up to recently.


Beechmount House Heritage Open Day

Idir Dhá Aigne – Exhibition

Layout 1

Ba mhór ag Forbairt Feirste tú a bheith I láthair ag Cultúrlann MacAdam Ó Fiaich ar a 7.00in Déardaoin 1ú Bealtaine 2014. nuair a dhéanfaidh, Michaeál Mac Aoidh, Ealaín na Gaeltachta, lainseáíl ar, Taispeántas Idir Dhá Aigne
Forbairt Feirste invite you to join them at Cultúrlann MacAdam Ó Fiaich @ 7.00pm Thursday 1st May 2014 when Michaeál Mac Aoidh, of Gaeltacht Arts, launches the: Idir Dhá Aigne Exhibition

Liathróid sa chúirt – Ball in the Court

Ó chlé An Comhairleoir Niall ó Donnghaile, iar dalta na scoil agus Iar Ard Mhéara Bhéal Feirste, xxxx SportNI, Gary McGale, Bavan Contractors, Jordan Ó

Bhí lá mór eile ann inniú 2/4/14 ag Coláiste Feirste nuair a thainig an Aire Spóirt, Caral Ní Chuilín chuig an suíomh chun an chéad fhod a thiontaigh ar An Charraig Mhór, ais-liathróid Lámha agus iolspóirt atá le toiseacht gan mhóill ag na conraitheoirí Bavan Contracts a bhain an chomórtas a reachtáileadh don tionscadal ag Sport NI.

It was another big day today 2/4/14 at Coláiste Feirste when Sports Minister Caral Ní Chuilín visited the site to turn the first sod on An Charraig Mhór the school’s new handball and multi-sports facility which Bavan Contracts – who won the Sport NI contract for the project – are due to commence this month.

Ar an Taifead – On the Record

Brighid Mhic Seáin PRO

Bhí teach lán ann ag Ceannáras an Taifid Poiblí, i gCeathrú Titanic Bhéal Feirste ag am lóin Dé Céadaoin 12ú Márta do chaint ar an téama Gaelphobal Feirste, a bhí a thabhairt ag duine de bhunaitheoirí Gaeltacht Seoighe, Brighid Mhic Sheáin.
There was a full house at the Public Record Office headquarter’s in Belfast’s Titanic Quarter on Wednesday, March 12th for a tlak on the theme of Belfast’s Irish Speaking Community, given by one of the founders of Belfast’s Shaws Road Gaeltacht, Brighid Mhic Sheáin.

Gaelphobal Feirste – Belfast Gaels

Brighid Mhic Seáin

Cuirfidh stiúrthóir Oifig an Taifid Poiblí, Maggie Smith, fáilte mhór roimh an phobal chuig Ceannáras an Taifid Poiblí ar an Chéadaoin 12ú Márta do chaint ar an téama Gaelphobal Feirste.Maggie Smith, director of the Public Record Office, will welcome people from across the community to the Public Record Office headquarters on Wednesday, March 12th to attend a public talk on the theme of Belfast’s Irish Speaking Community.

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS