Gaeilge


An Scéal is déanaí – Latest News


Leabhrán Eolais na Ceathrún Ghaeltachta


An bhfuil, eolas, comhairle nó cuidiú de dhíth ort faoi aon ghné den Ghaeilge i mBéal Feirste

An bhfuil gnó á reáchtáil agat tríd an Ghaeilge. ‘Is é Forbairt Feirste fuinneog s’agat ar shaol na Gaeilge.


Ag úsáid taithí agus acmhainní agus teagmhálacha s’againne thig leat an t-eolas sin a fháil ar aon ghné de shaol na Gaeilge.


English


Big Gaeltacht Quarter Plan


Gaeltacht Quarter information Booklet


Do you need advice, information or assistance, on any aspect of Irish Language in Belfast


Are you  conducting business through the Irish language. We are your one stop shop for Irish language business advice.


Using our experience, resources and contacts, helps you navigate your way around the world of the Irish language


Why not check out the projects area to see what we have been up to recently.


Beechmount House Heritage Open Day

Gaeil ag rothaíocht go Ráth Chairn chun tacú le Feachtas Bus an Ghaeloideachais/ Gaels to Cycle to Meath Gaeltacht in support Irish Medium ‘Bus Campaign

Postaeir rothaíochta Rath Cairn 2014

Shocraigh Cumann Rothaíochta Loch Lao, cumann nua rothaíocht trí mheán na Gaeilge, turas 100 míle a dhéanamh ón Cheathrú Ghaeltachta in Iarthar Bhéal Feirste go Ráth Chairn i gceantar Gaeltachta Chontae na Mí, chun tacaíocht a léiriú d’fheachtas bus an Ghaeloideachais do mhuintir Thuaisceart Bhéal Feirste.

Saoirse, Comhurraim agus Braithreachas – Liberty, Equality and Fraternity

Volunteers  018

Bhí an grian amuigh agus cuma an-slachtmhar ar dhaltaí Coláiste Feirste Dé hAoine 30ú Bealtaine 2014, os comhair Teach a’ Phobail Naomh Mhuire, Cearnóg an Bhainc, Béal Feirste don imeacht stairiúil Ceiliúradh na nÓglach.
The sun was shining and Coláiste Feirste’s students looked resplendent on Friday last May 30th 2014, as they gathered outside St Mary’s Church in Bank Square Belfast for the historical re-enactment ‘Celebrating the Volunteers’.

Ceiliúradh na nÓglach – Celebrating the Volunteers

Ceiliúradh na nÓglach

Ba mhór ag Forbairt Feirste tú a bheith i láthair ar 11.00rn Dé hAoine 30ú Bealtaine 2014, os comhair Teach a’ Phobail Naomh Mhuire, Cearnóg an Bhainc, Béal Feirste don imeacht stairiúil Ceiliúradh na nÓglach.
Forbairt Feirste would be delighted if you could join them at 11.00am Friday May 30th 2014 outside St Mary’s Church, Bank Square Belfast for the historical Celebrating the Volunteers event

Bealach na hAislinge – Dreamways

image

Bhí teach lán ann ag imeacht Forbairt Feirste inniú 10ú Bealtaine nuair a rinne an tAthair Breandán Mac Maoláin Lainseáil ar Bealach na hAislinge, Leabhar le Domhnall Mistéil. Beidh an lainseáil i gCultúrlann MacAdam Ó Fiaich
There was a full house for Forbairt Feirste today, May 10th when Fr Breandán Mac Maoláin performed the launch of Domhnall Mistéil’s book Bealach in Cultúrlann MacAdam Ó Fiaich.

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS