Gaeilge


Logo Forbairt


Mór Phlean na Ceathrún Ghaeltachta


Leabhrán Eolais na Ceathrún Ghaeltachta


An bhfuil, eolas, comhairle nó cuidiú de dhíth ort faoi aon ghné den Ghaeilge i mBéal Feirste

An bhfuil gnó á reáchtáil agat tríd an Ghaeilge. ‘Is é Forbairt Feirste fuinneog s’agat ar shaol na Gaeilge.


Ag úsáid taithí agus acmhainní agus teagmhálacha s’againne thig leat an t-eolas sin a fháil ar aon ghné de shaol na Gaeilge.


English


Logo ForbairtBig Gaeltacht Quarter Plan


Gaeltacht Quarter information Booklet


Do you need advice, information or assistance, on any aspect of Irish Language in Belfast

Are you  conducting business through the Irish language. We are your one stop shop for Irish language business advice.


Using our experience, resources and contacts, helps you navigate your way around the world of the Irish language.
Gnó Le Gaeilge/ Irish Doing the Business

Pól agus Phil ón Choirceog Bheach

Tá seanfhocail agus teachtaireachtaí ársa Ghaelacha le feiceáil ar na ballaí sa Cheathrú Ghaeltachta. Is sa Choirceog Bheach ar Bhóthar na bhFál atá an saibhreas teanga seo le mothú le cúlbhalla iomlán maisithe ag seanfhocail agus seán-nathanna Gaelacha.

Irish proverbs and ancient gems of Gaelic wisdom are adorning the walls in the Gaeltacht Quarter. The Bee Hive bar on the Falls Road is where linguistic richness is to be found with the back wall having been fully designed with Irish proverbs and idiomatic Gaelic expressions.

Seirbhís Ceiliúrtha Clive Dutton OBE Memorial Service

Sean Mistéil, Cathaoirleach Forbairt Feirste ag tabhairt óráid ag Seirbhís Ceiliúrtha Clive Dutton OBE In Ard Eaglais Southwark, Londain Shasana, Meitheamh 30ú 2015

Bhí sé d’ónóir ag Cathaoirleach Forbairt Feirste, Sean Mistéil ceann do na príomh óráidí a thabhairt in Ard Eaglais Naomh Slánaitheoir agus Naomh Muire Overie, Mathar Eaglais Anglacánaigh Doise Southwark Londáin, ag seribhís Ceiliúrtha ar bheatha agus ar shaothair Clive Dutton OBE a chailleadh Meitheamh 6ú. Reachtáladh an tSeirbhís Dé Mháirt Meitheamh 30ú.

It was an honour and a privilege for Forbairt Feirste Chair, Sean Mitchell, to have been asked to deliver one of the main orations at Southwark Cathedral, the Church of Saint Saviour and St Mary Overie, headquarters of the Anglican Diocese of Southwark, London, on the occasion of the Memorial Service for Clive Dutton OBE who passed away on June 6th. The Service was held on Tuesday June 30th.

Cuairt ar Theach na dTeachtaí – Westminster Visit

Paul Maskey MP West Belfast, Tony Armstrong CEO Locality UK, Jake Mac Siacais Director Forbairt Feirste, Sean Mitchell Chair Forbairt Feirste ar Ardán Dhíon Teacht na dTeachtaí, Londain Iúil 2ú 2015

D’éascaigh Feisire Parlaiminte, Iarthar Bhéal Feirste Paul Maskey, cruinniú uasdátaithe ar dul chun cinn na Ceathrún Ghaeltachta i dTeach na dTeachtaí, Westminster inné an 1ú Iúil.

West Belfast MP, Paul Maskey, has facilitated a briefing meeting in the British Houses of Parliament to allow him to be updated on progress in the Gaeltacht Quarter. The meeting was held yesterday July 1st at Westminster and was attended by Forbairt Feirste Director, Jake Mac Siacais and Forbairt Feirste Chair Sean Mitchell.

Aire ar lorg Croíthionscadal – Signature Project is Minister’s Aim

Aire Stáit don Ghaeltacht, Joe McHugh TD, Eimear Ní Mhathúna, An tAire Cultúrtha, Caral Ní Chuilín agus Cathaoirleach Forbairt Feirste Sean Mistéil

Tá fáilte mhór curtha ag Cathaoirleach Forbairt Feirste, Seán Mistéil roimh ráiteas an tAire Cultúrtha Caral Ní Chuilín go bhfuil sí tiománata chun stadas Croíthionscadal á lorg do Cheathrú Ghaeltachta Bhéal Feirste.
Forbairt Feirste chair, Seán Mistéil has warmly welcomed a statement from Culture Minister Caral Ní Chuilín BTR that she is committed to seeking Signature Project status for Belfast’s Gaeltacht Quarter.

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS