Gaeilge     GLAS LE FÁS


LeaLogo Forbairtbhrán Stratéiseach Glas le Fás Ísolódáil


Glás le Fás Latest Strategy Document Download


An bhfuil, eolas, comhairle nó cuidiú de dhíth ort faoi aon ghné den Ghaeilge i mBéal Feirste

An bhfuil gnó á reáchtáil agat tríd an Ghaeilge. ‘Is é Forbairt Feirste fuinneog s’agat ar shaol na Gaeilge.


Ag úsáid taithí agus acmhainní agus teagmhálacha s’againne thig leat an t-eolas sin a fháil ar aon ghné de shaol na Gaeilge.


English


Logo ForbairtBig Gaeltacht Quarter Plan


Gaeltacht Quarter information Booklet


Do you need advice, information or assistance, on any aspect of Irish Language in Belfast

Are you  conducting business through the Irish language. We are your one stop shop for Irish language business advice.


Using our experience, resources and contacts, helps you navigate your way around the world of the Irish language.
Tenagacha Dúchais ina Buntaiste Iomaíoch – Native Languages a Competitive Edge

Ag Plé Gaeltique Coinceap  Brandála. Dicussing the Gaeltique Brand Concept.

Rinneadh Gaeltique, líonra úr do phobail mionteangacha na hEorpa, a lainseáil ag Forbairt Feirste inniú (Déardaoin 1ú Lúnasa) I gColáiste Ollscoile Naomh Mhuire i gCeathrú Ghaeltachta Bhéal Feirste. Thíos faoi tá preasráiteas a eisíodh tar éis cruinniú idir páirtithe leasmhara ag Comhdháil Mionteangacha agus tuarasóireachta.Gaeltique, a network for European minority Language communities, was launched today by Forbairt Feirste today (Thursday ist Augusr) in St Mary’s University College on foot of the Minority Language and Tourism Conference “Your Language Your Place”. Below is a statement issued following a meeting of interested parties at the Minority Language gathering..

Ón Oirthear Aniar – They Came from the East

Tomás Stothers and friend from Strand Presbyterian with the Original Bible from Broadway Presbyterian Church, Now Cultúrlann.

Dúirt stiúrthóir Forbairt Feirste, Jake MacSiacais, go raibh áthas an domhain air sean chara de chuid na Ceathrún Gaeltachta a fheiceáil ar ais agus cairde óna phobal féin in éineacht leis. Tháinig Tomás, chuig an Cultúrlann i bhfad siad i 1991 nuair a chéad fosclaíodh an áit. Baisteadh Tomás féin anseo nuair a bhí sé ina Eaglais.
Forbairt Feirste director, Jake MacSiacais has said he was absolutely delighted that an old friend, Tomas Stothers, had returned to the Gaeltacht Quarter after a recent visit bringing other members of his congregation with him. Tomás, a relative of Jim Stothers, the Deputy Clerk of the General Assembly of the Presbyterian Church in Ireland, first visited Cultúrlann when it opened way back in 1991. He was himself baptised in Broadway. Jim, of course, is a man himself with a huge interest in the history of the Church and of the role played by Presbyterians in preserving Gaelic.

IS MITHID ATHRÚ BHEITH ANN TIME FOR CHANGE

City Hall

Tá an Chomhairle úr tofa. Agus muid isteach sa mhandáid úr seo is mithid dul chun cinn éifeachtach a fheiceáil ar an ghealltanas fadseasta chun Cathair Ilghnéitheach Chomhionannach a fhorbairt. Tá Bord na Ceathrún Gaeltachta le fada an la ag plé leis an Chomhairle ach le rófhada theip ar an Chomhairle dul i ngleic leis an cur in éadan a bhí ann maidir le cur chun cinn na Ceathrún Gaeltachta.
The new Council is now elected. As we face into the new mandate it is high time to effectively deliver on the long-promised aspiration of Belfast as a ‘Diverse City of Equals’. The Gaeltacht Quarter Board has long engaged with Council but Council has failed, so far, to break down the reluctance of some to embrace and promote the Gaeltacht Quarter.

Cearta Daonna Iad Cearta Teanga – Language Rights are Human Rights.

Liz Saville Roberts Ionadaí Plaid Cymrú do Dwfor Meirionnydd a labhair Gaeilge le déanaí i dTeach Parliaminte Shasana

Is í an BP Sasana, Liz Saville Roberts, Ionadaí Plaid Cymru do Dwfor Meirionnydd a bheas mar aoichainteoir ag Forbairt Feirste do Cothaigh, Léacht agus Dinnéar ceiliúrtha na Ceathrún Ghaeltachta 2018.
Forbairt Feirste are now delighted to announce that Ms Saville Roberts will now be crossing the Irish Sea as guess Speaker at Chothaigh 2018. Liz will be guest if honour at this years Annual Gaeltacht Quarter Picture and Dinner which will be held in CULTÚRLANN in the heart of the Belfast Gaeltacht on Sat December 1st.

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS