Gaeilge     GLAS LE FÁS


LeaLogo Forbairtbhrán Stratéiseach Glas le Fás Ísolódáil


Glás le Fás Latest Strategy Document Download


An bhfuil, eolas, comhairle nó cuidiú de dhíth ort faoi aon ghné den Ghaeilge i mBéal Feirste

An bhfuil gnó á reáchtáil agat tríd an Ghaeilge. ‘Is é Forbairt Feirste fuinneog s’agat ar shaol na Gaeilge.


Ag úsáid taithí agus acmhainní agus teagmhálacha s’againne thig leat an t-eolas sin a fháil ar aon ghné de shaol na Gaeilge.


English


Logo ForbairtBig Gaeltacht Quarter Plan


Gaeltacht Quarter information Booklet


Do you need advice, information or assistance, on any aspect of Irish Language in Belfast

Are you  conducting business through the Irish language. We are your one stop shop for Irish language business advice.


Using our experience, resources and contacts, helps you navigate your way around the world of the Irish language.
ÉIRÍONN TEANGA AGUS SPREAGANN SÍ – LANGUAGE SOARS AND INSPIRES

Íomha ón Suiteáil is déanaí ag Preab-Spás Ealaíon na Ceathrún Gaeltachta

Rinne Patricia Lavery ón Chomhairle Ealaíon an athmhaisiú galánta atá déanta ar an phreab-spás ealaíona ag geataí Choláiste Feirste a lainseáil inniu 6/12/19, chun ceiliúradh a dhéanamh ar comóradh 50 de bhunú Ghaeltacht uirbeach Bhóthar Seoighe.
Patircia Lavery of the Arts Council today 6/12/19 launched the latest installation at the Gaeltacht Quarter Public Art space, Aisling an Phobail at the gates of Coláiste Feirste. The latest installation has been reimagined to Celebrate 50 Years of Belfast’s Urban Gaeltacht, Bóthar Seoighe.

Aisling Ghaeil Seoighe – Belfast Gaeltacht Visionaries

Ealaíon úr ag Preab Spás Choláiste Feirste. New artwork at Coláiste Feirste Pop-Up art space

Tá athmhaisiú galánta déanta ar an phreab-spás ealaíona ag geataí Choláiste Feirste chun ceiliúradh a dhéanamh ar comóradh 50 de bhunú Ghaeltacht uirbeach Bhóthar Seoighe.
The Gaeltacht Quarter Public Art space, Aisling an Phobail at the gates of Coláiste Feirste has been reimagined to Celebrate 50 Years of Belfast’s Urban Gaeltacht, Bóthar Seoighe.

Cearta Teanga ó Bhangladéis go Béal Feirste – Language Rights From Bangladesh to Belfast

Mic Léinn ón Séú Bliain le Máirtín Ó Muilleoir, Ministir Tallamh Na Banglaidéise, Saffuizzaman Chowdury agus Cathaoirleach Gobharnóirí Choláiste Feirste, Seán Mistéil le linn cuairt an mhinistir go Coláiste Feirste

Is fada an bhóthar é ó Bhanladéis go Béal Feirste ach rinne Ministir Talmhaíochta na Bangladéise, Saifuzzaman Chowdury, an turas fada sin an seachtain seo chuaigh thart agus é ag tabhairt an chéad chuairt oifigiúil ón tír sin go Coláiste Feirste. Agus thig an forbairt is déanaí de chuid an Cheathrú Ghaeltachta a dhéanfaidh triantán de thalamh dí-mhaoin a fhorbairt mar suíomh tithíochta Gaeilge agus áis turasóireachta.
It’s a long road from Bangladesh to Belfast, yet that was the journey undertaken last week by the Bangladesh Minister of Land Saifuzzaman Chowdrury who made that first visit from the far-flung land to Ireland’s biggest Irish Medium College, Coláiste Feirste. Where he visited the site of the latest Gaeltacht Quarter development which will see the transformation of a disused triangle site at the front of the college into a vibrant Irish language housing and tourism project.

Tenagacha Dúchais ina Buntaiste Iomaíoch – Native Languages a Competitive Edge

Ag Plé Gaeltique Coinceap  Brandála. Dicussing the Gaeltique Brand Concept.

Rinneadh Gaeltique, líonra úr do phobail mionteangacha na hEorpa, a lainseáil ag Forbairt Feirste inniú (Déardaoin 1ú Lúnasa) I gColáiste Ollscoile Naomh Mhuire i gCeathrú Ghaeltachta Bhéal Feirste. Thíos faoi tá preasráiteas a eisíodh tar éis cruinniú idir páirtithe leasmhara ag Comhdháil Mionteangacha agus tuarasóireachta.Gaeltique, a network for European minority Language communities, was launched today by Forbairt Feirste today (Thursday ist Augusr) in St Mary’s University College on foot of the Minority Language and Tourism Conference “Your Language Your Place”. Below is a statement issued following a meeting of interested parties at the Minority Language gathering..

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS