Misean Milwaukee / Mission Milwaukee

Tá an misean tradála agus turasóireachta ó Cheathrú Ghaeltachta, Iarthar Bhéal Feirste chuig Stait Aontaithe Mheirceá ag tarraingt chun deiridh inniú 21/8/12 agus an toiscaireacht ar tí pilleadh ar Éirinn
The Gaeltacht Quarter and West Belfast trade and tourism mission to the United States of America is drawing to a close today 21/8/12 as the delegation, headed by local MP Paul Maskey, prepares to return to Ireland

zero: Comments

Súilóidí Staire /Historical Walks

Is dócha gurb iad ainmneacha ár gcuid bailte fearainn, sráideanna agus comharsanachtaí is mó agus is fearr a chuireann in iúl go mbaineann an Ghaeilge le saol an lae inniu.
The names of our townlands, streets and neighbourhoods are perhaps the best way to show the relevance of Irish language in our lives today.

zero: Comments
© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS