Gaelphobal Feirste – Belfast Gaels

Brighid Mhic Seáin

Cuirfidh stiúrthóir Oifig an Taifid Poiblí, Maggie Smith, fáilte mhór roimh an phobal chuig Ceannáras an Taifid Poiblí ar an Chéadaoin 12ú Márta do chaint ar an téama Gaelphobal Feirste.Maggie Smith, director of the Public Record Office, will welcome people from across the community to the Public Record Office headquarters on Wednesday, March 12th to attend a public talk on the theme of Belfast’s Irish Speaking Community.

zero: Comments

Dúshlan Aipe -Apps Challenge

Forbairt Feirste

Tá Forbairt Feirste, an Ghníomhaireacht Forbartha Gaeilge suite sa Cheathrú Ghaeltachta, ag cur fáilte roimh smaointe ar aip il-léibhinn corraitheacha agus nuálacha bunaithe ar thurasóireacht chultúrtha.
Forbairt Feirste the Gaeltacht Quarter based Irish Language Development Agency is looking for exciting and innovative cultural tourism-based app ideas

zero: Comments

An Griangraf Gafa Pictures and Proverbs

An cruitire Nodlag Brolly a Bhí i mbun ceoil nuair a lainseáladh

hí lá mór ceol, craic agus ceiliúradh ann i gCultúrlann MacAdam Ó Fiaich Lá Fhéíle Bhríde nuair a rinne an Gael aitheanta Micheál Ó Máirtín, seoladh ar ‘An Griangraf Gafa’, leabhar spreagúil ón údar Jim Herron.
There was a great afternoon of music, craic and celebration at Cultúrlann MacAdam Ó Fiaich on St Brigid’s Day when veteran Gael Micheál Ó Máirtín, launched ‘Pictures and Proverbs’, an inspirational book from the author Jim Herron.

zero: Comments
© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS