Bí Cruthaitheach Bee Creative

Jake MacSiacais agus Sabiha Rumani Malik ag síniú an Comhaontú Páirtnéireachta, ar chúl Eamma Ní Bhaoill, Áran MacGiolla Domhnaigh, Liam Óg Ó hAnnaidh, Conchuir MacSiacais, Dr Keith Richards OBE agus Motti Essakow

Rinne Forbairt Feirste agus an World Bee Project Comhaontú Páirtnéireachta dar teideal Bí Cruthaithe a shíniú inné, Déardaoin 29ú Deireadh Fómhair 2015 ag Coláiste Feirste. Bhí an comhaontú páirtnéireachta sínithe ag Sabiha Rumani Malik, thar cheann an World Bee Project (WBP) agus Gearóid MacSiacais Stiúrthóir Forbairt Feirste. Tá lán tacaíocht ag an Chomhaontú seo ón tOllamh Simon Potts, comhbhunaitheoir an World Bee Project agus ComhChathaoirleach ar Mheasúnú Phailniú na Náisiúin Aontaithe agus ó Ciarán Magoill Cathaoirleach Bhord na Cheathrún Ghaeltachta. Tá comitmint déanta ag na páirtnéirí le bheith ag obair le chéile sa dóigh is go dtig an Cheathrú Ghaeltachta a fhorbairt mar an chéad Cheathrú i gcathair Bhéal Feirste chun comitmint iomlánaithe a thabhairt chun tabhairt faoi meath na mbeach mar dhúshlán do shlánú soláthar bhia na noileáin seo comh maith le é a dhéanamh ina chatalaíoch a fhorbróidh Bhéal Feirste mar Churadh Domhánda i dtearmaí é a bheith ina Chathar atá ina heiseamláir ó thaobh cosaint na mbeach agus cosaint an iolrachais teangan agus cultúr de.
Forbairt Feirste and the World Bee Project yesterday, Thursday 29ú October 2015 came together at Coláiste Feirste in Belfast’s Gaeltacht to formally sign their Bee Creative Bí Cruthaitheach Partnership Agreement.

The partnership agreement was signed by Sabiha Rumani Malik, on behalf of the World Bee Project (WBP) and by Gearóid MacSiacais on behalf of Forbairt Feirste. It has the full support of Professor Simon Potts, Co-founder of the World Bee Project and Co-Chair of the UN’s Global Pollination Assessment and Ciarán Magoill Chair of the Gaeltacht Quarter Board. The agreement commits the partners to working to ensure that the Gaeltacht Quarter can become the first quarter in Belfast to fully commit to addressing bee decline as a challenge to both our islands’ food security and well-being as well as a catalyst for turning Belfast into a world leader in terms of being a bee friendly/diversity friendly city.

zero: Comments

Seachtain Éirí Amach na nGael 2016 – The Gael is rising again

Padráig MacPiarais Díograiseoir Ghaeilge agus tírghráthóir

Is tosaíochtí í Seachtain Éirí Amach na nGael, chun Gaeil na Galltachta a spreagadh le háisíoc phraiticiúil a dhéanamh le Pobal na Gaeltachta. An pobal a choinnigh dúchás s’againn-ne beo, agus atá tréigthe ag na húdaráis le rófhada an lá. Is tosaíocht í fosta atá ag éirí féinmhisneach a spreagadg sa Ghael 100 bliain ar aghaidh ó Éirí Amach na Cásca 1916. Má tá an Ghaeltacht i mbaol gníomaímís le í a shlánú. Fograímís ár rún agus ár bhfís.
Seachtain Éirí amach na nGael 2016 is an initiative to encourage Irish speakers and supporters throughout the country to repay, in a practical way, some of our indebtedness to the people of the Gaeltachtaí of Ireland. The people who have preserved our native culture, language and traditions, and who have been abandoned by successive governments for far too long. It is also an initiative seeking to inspire self-reliance among Gaels 100 years on from the Easter Rising of 1916. If the Gaeltacht is in danger let’s take action to save it. Let us proclaim our determination and our vision.

zero: Comments
© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS