Tenagacha Dúchais ina Buntaiste Iomaíoch – Native Languages a Competitive Edge

Ag Plé Gaeltique Coinceap  Brandála. Dicussing the Gaeltique Brand Concept.

Rinneadh Gaeltique, líonra úr do phobail mionteangacha na hEorpa, a lainseáil ag Forbairt Feirste inniú (Déardaoin 1ú Lúnasa) I gColáiste Ollscoile Naomh Mhuire i gCeathrú Ghaeltachta Bhéal Feirste. Thíos faoi tá preasráiteas a eisíodh tar éis cruinniú idir páirtithe leasmhara ag Comhdháil Mionteangacha agus tuarasóireachta.Gaeltique, a network for European minority Language communities, was launched today by Forbairt Feirste today (Thursday ist Augusr) in St Mary’s University College on foot of the Minority Language and Tourism Conference “Your Language Your Place”. Below is a statement issued following a meeting of interested parties at the Minority Language gathering..

zero: Comments
© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS