Cé Muid – About us


Gaeilge


Cé Muid:

Is áisíneacht forbartha é Forbairt Feirste a úsáideann an Ghaeilge le cumhacht soch-gheilleagrach Bhéal Feirste a scaoileadh.


Físráiteas:

An Ghaeilge a úsáid le cumhacht soch-gheilleagrach Bhéal Feirste a scaoileadh.


Miseanráiteas:

Oidhreacht Ghaelphobal Feirste a lárnú i saol na Cathrach chun deiseanna geilleagracha a chruthú don Ghaelphobal agus chun stádas na Gaeilge a neartú.


Cúlra:

  • Bunaíodh Forbairt Feirste i 1994 chun ‘Oidhreacht chultúrtha s’againne a chur chun cinn tríd an athghiniúint eacnamaíochta’
  • Ba í príomhsprioc na heagraíochta riamh ná deiseanna soch-gheilleagracha a chruthú do phobal na Gaeilge i mBéal Feirste.

Cuspóirí:

  • Cumas phobal na Gaeilge a mhéadú le fostaíocht a chruthú óna príomháit chultúrtha féin, trí fhorbairt na fiontraíochta, bhonneagar an phobail agus na hoiliúna
  • Giniúint na glanmhaoine agus na hacmhainneachta cruthú fostaíochta a uasmhéadú trí fhorbairt an ghnó, tríd an turasóireacht chultúrtha agus trí chothú an comhtháthaithe inmheánaigh agus trí ghníomhartha seachtracha
  • Stádas agus próifíl na Gaeilge a ardú tríd imeachtaí agus tionscadail pobail a reáchtáil a chuireann an Ghaeilge i lár an aonaigh.

English


Who are we:

Forbairt Feirste is a Belfast-based Irish Language development agency which strives to unleash the economic power of Belfast’s Irish speaking community to the benefit of the entire city.


Vision Statement:

To unleash the socio-economic power of Belfast’s Irish speaking community to the benefit of the entire city.


Mission Statement:

To develop and fully integrate the Cultural heritage of Belfast’s Irish-speaking community into the life of the city, to create economic opportunities and to strengthen the status of the Irish Language.


Background:


  • Forbairt Feirste was established in 1994 to promote economic regeneration through promoting our Gaelic heritage.
  • The organisation’s main aim has always been to create socio-economic opportunities for the Irish speaking community of Belfast

Objectives

  • To build capacity in the Irish speaking community so as to increase economic opportunity from our own cultural wealth through developing entrepreneurship, community infrastructure and training
  • To maximise wealth and wealth generating activity through business development, cultural tourism opportunities and through the promotion of internal community cohesion and external activity.
  • To raise the status and profile of the Irish language, Irish speakers and our heritage through public activities and community projects which ensure that Irish is at the heart of City life.


© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS