Seirbhísí Aistriúcháin / Translation Services

Gaeilge


Cuireann Forbairt Feirste seirbhís aistriúcháin ar fáil do dhuine nó d’eagras ar bith atá ag iarraidh leagan Gaeilge dá gcuid cáipéisí, earraí nó ábhar. Seo a leanas mar threoir na rátaí a ghearrann muid dár seirbhísí aistriúcháin:


Gnónna, grúpaí pobail agus eagraíochtaí deonacha sa Cheathrú Ghaeltachta: d’ábhar a bhaineann leis an ghnó nó le comharthaíocht inmheánach nó sheachtrach, nó biachlár agus stáiseanóireacht: Ráta:  SAOR IN AISCE


Grúpaí pobail agus eagraíochtaí deonacha eile i mBéal Feirste taobh amuigh den Cheathrú Ghaeltachta: Ráta: 10p (an focal)


Eagraíochtaí pobail agus daoine taobh amuigh de Bhéal Feirste ach iad  ar oileán na hÉireann: Ráta 15p (an focal)


Eagraíochtaí pobail agus daoine suite taobh amuigh d’oileán na hÉireann:  Ráta: 16p (an focal)


Gnónna príobháideacha ar oileán na hÉireann: Ráta 18p (an focal)


Gnónna príobháideacha taobh amuigh d’oileán na hÉireann: Ráta 20p (an focal)


Tuilleadh Eolais:


riarthoir@forbairtfeirste.com


English


Forbairt Feirste provides a translation service for individuals or businesses who are seeking to have their documentation goods, and materials translated into Irish. Please find below a guide to our translation service rates:


Businesses, community groups and voluntary organisations located in the Gaeltacht Quarter: for materials relating to businesses or with internal and external signage, or menus and stationery: Rate: FREE


Community groups, and other voluntary organisations in Belfast located outside the Gaeltacht Quarter: Rate: 10p (per word)


Community groups and individuals located outside Belfast but on the island of Ireland: Rate: 15p (per word)


Community groups and individuals located outside the island of Ireland: Rate: 16p (per word)


Private businesses located on the island of Ireland: Rate: 18p (per word)


Private businesses located ouside the island of Ireland: Rate: 20p (per word)


Further Information:


riarthoir@forbairtfeirste.com© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS