Seirbhísí agus Tairgí / Services and Products

Taithí Oibre / Work Experience

Gaeilge


Cuireann Forbairt Feirste réimse leathan de sheirbhísí agus tairgí ar fáil do phobal Bhéal Feirste agus daoine níos faide anonn. I measc na seirbhísí seo tá:


 • Comhairle agus tacaíocht am-theoránta praicticiúil a cuireann muid ar fáil do grúpaí Gaeilge áitiúla ar bhuanú agus forbairt phobail agus ar bhuanú nó forbairt tionscadail.
 • Seirbhísí Aistriucháin.
 • Seirbhísí Feasachta Cultúrtha agus Teangan.
 • Seirbhísí Eolais.
 • Turasanna treoraithe, (le treoraithe céimithe) ar Cheathrú Gaeltachta Bhéal Feirste.
 • Sealanna taithí oibre do dáltaí atá ag staidéir Gaeilge ag leibheál GCSE ar aghaidh agus seirbhísí eile nach iad.

Má theastaíonn eolas uait faoi na seirbhísí seo, déan teagmháil linn i scríbhinn ag oifig Forbairt Feirste 199 Bóthar na bhFál, An Cheathrú Ghaeltachta, Béal Feirste, BT12 6FB


Iar tuilleadh eolais uaidh


jake@forbairtfeirste.com


feargal@forbairtfeirste.com


English


Forbairt Feirste provides a wide range of services and products to the Belfast community and those further afield. Amongst these are:


 • Advice and time-limited practical support for local Irish language groups regarding community and project development and consolidation.
 • Translation Services.
 • Cultural and language Awareness Services.
 • Information services.
 • Guided Tours of Belfast’s Gaeltacht Quarter (with qualified guides)
 • Work Experience Placements for students studying Irish at GCSE and above.
 • and a range of additional services.

Should you require information on any of these, contact us at Forbairt Feirste’s office, 199 Bóthar na bhFál, An Cheathrú Ghaeltachta, Béal Feirste, BT12 6FB.


Or seek further information from


jake@forbairtfeirste.com


feargal@forbairtfeirste.com© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS