ÉIRÍONN TEANGA AGUS SPREAGANN SÍ – LANGUAGE SOARS AND INSPIRES

Íomha ón Suiteáil is déanaí ag Preab-Spás Ealaíon na Ceathrún Gaeltachta

Rinne Patricia Lavery ón Chomhairle Ealaíon an athmhaisiú galánta atá déanta ar an phreab-spás ealaíona ag geataí Choláiste Feirste a lainseáil inniu 6/12/19, chun ceiliúradh a dhéanamh ar comóradh 50 de bhunú Ghaeltacht uirbeach Bhóthar Seoighe.
Patircia Lavery of the Arts Council today 6/12/19 launched the latest installation at the Gaeltacht Quarter Public Art space, Aisling an Phobail at the gates of Coláiste Feirste. The latest installation has been reimagined to Celebrate 50 Years of Belfast’s Urban Gaeltacht, Bóthar Seoighe.

zero: Comments

Aisling Ghaeil Seoighe – Belfast Gaeltacht Visionaries

Ealaíon úr ag Preab Spás Choláiste Feirste. New artwork at Coláiste Feirste Pop-Up art space

Tá athmhaisiú galánta déanta ar an phreab-spás ealaíona ag geataí Choláiste Feirste chun ceiliúradh a dhéanamh ar comóradh 50 de bhunú Ghaeltacht uirbeach Bhóthar Seoighe.
The Gaeltacht Quarter Public Art space, Aisling an Phobail at the gates of Coláiste Feirste has been reimagined to Celebrate 50 Years of Belfast’s Urban Gaeltacht, Bóthar Seoighe.

zero: Comments

Cearta Teanga ó Bhangladéis go Béal Feirste – Language Rights From Bangladesh to Belfast

Mic Léinn ón Séú Bliain le Máirtín Ó Muilleoir, Ministir Tallamh Na Banglaidéise, Saffuizzaman Chowdury agus Cathaoirleach Gobharnóirí Choláiste Feirste, Seán Mistéil le linn cuairt an mhinistir go Coláiste Feirste

Is fada an bhóthar é ó Bhanladéis go Béal Feirste ach rinne Ministir Talmhaíochta na Bangladéise, Saifuzzaman Chowdury, an turas fada sin an seachtain seo chuaigh thart agus é ag tabhairt an chéad chuairt oifigiúil ón tír sin go Coláiste Feirste. Agus thig an forbairt is déanaí de chuid an Cheathrú Ghaeltachta a dhéanfaidh triantán de thalamh dí-mhaoin a fhorbairt mar suíomh tithíochta Gaeilge agus áis turasóireachta.
It’s a long road from Bangladesh to Belfast, yet that was the journey undertaken last week by the Bangladesh Minister of Land Saifuzzaman Chowdrury who made that first visit from the far-flung land to Ireland’s biggest Irish Medium College, Coláiste Feirste. Where he visited the site of the latest Gaeltacht Quarter development which will see the transformation of a disused triangle site at the front of the college into a vibrant Irish language housing and tourism project.

zero: Comments

Tenagacha Dúchais ina Buntaiste Iomaíoch – Native Languages a Competitive Edge

Ag Plé Gaeltique Coinceap  Brandála. Dicussing the Gaeltique Brand Concept.

Rinneadh Gaeltique, líonra úr do phobail mionteangacha na hEorpa, a lainseáil ag Forbairt Feirste inniú (Déardaoin 1ú Lúnasa) I gColáiste Ollscoile Naomh Mhuire i gCeathrú Ghaeltachta Bhéal Feirste. Thíos faoi tá preasráiteas a eisíodh tar éis cruinniú idir páirtithe leasmhara ag Comhdháil Mionteangacha agus tuarasóireachta.Gaeltique, a network for European minority Language communities, was launched today by Forbairt Feirste today (Thursday ist Augusr) in St Mary’s University College on foot of the Minority Language and Tourism Conference “Your Language Your Place”. Below is a statement issued following a meeting of interested parties at the Minority Language gathering..

zero: Comments

Ón Oirthear Aniar – They Came from the East

Tomás Stothers and friend from Strand Presbyterian with the Original Bible from Broadway Presbyterian Church, Now Cultúrlann.

Dúirt stiúrthóir Forbairt Feirste, Jake MacSiacais, go raibh áthas an domhain air sean chara de chuid na Ceathrún Gaeltachta a fheiceáil ar ais agus cairde óna phobal féin in éineacht leis. Tháinig Tomás, chuig an Cultúrlann i bhfad siad i 1991 nuair a chéad fosclaíodh an áit. Baisteadh Tomás féin anseo nuair a bhí sé ina Eaglais.
Forbairt Feirste director, Jake MacSiacais has said he was absolutely delighted that an old friend, Tomas Stothers, had returned to the Gaeltacht Quarter after a recent visit bringing other members of his congregation with him. Tomás, a relative of Jim Stothers, the Deputy Clerk of the General Assembly of the Presbyterian Church in Ireland, first visited Cultúrlann when it opened way back in 1991. He was himself baptised in Broadway. Jim, of course, is a man himself with a huge interest in the history of the Church and of the role played by Presbyterians in preserving Gaelic.

zero: Comments

IS MITHID ATHRÚ BHEITH ANN TIME FOR CHANGE

City Hall

Tá an Chomhairle úr tofa. Agus muid isteach sa mhandáid úr seo is mithid dul chun cinn éifeachtach a fheiceáil ar an ghealltanas fadseasta chun Cathair Ilghnéitheach Chomhionannach a fhorbairt. Tá Bord na Ceathrún Gaeltachta le fada an la ag plé leis an Chomhairle ach le rófhada theip ar an Chomhairle dul i ngleic leis an cur in éadan a bhí ann maidir le cur chun cinn na Ceathrún Gaeltachta.
The new Council is now elected. As we face into the new mandate it is high time to effectively deliver on the long-promised aspiration of Belfast as a ‘Diverse City of Equals’. The Gaeltacht Quarter Board has long engaged with Council but Council has failed, so far, to break down the reluctance of some to embrace and promote the Gaeltacht Quarter.

zero: Comments

Cearta Daonna Iad Cearta Teanga – Language Rights are Human Rights.

Liz Saville Roberts Ionadaí Plaid Cymrú do Dwfor Meirionnydd a labhair Gaeilge le déanaí i dTeach Parliaminte Shasana

Is í an BP Sasana, Liz Saville Roberts, Ionadaí Plaid Cymru do Dwfor Meirionnydd a bheas mar aoichainteoir ag Forbairt Feirste do Cothaigh, Léacht agus Dinnéar ceiliúrtha na Ceathrún Ghaeltachta 2018.
Forbairt Feirste are now delighted to announce that Ms Saville Roberts will now be crossing the Irish Sea as guess Speaker at Chothaigh 2018. Liz will be guest if honour at this years Annual Gaeltacht Quarter Picture and Dinner which will be held in CULTÚRLANN in the heart of the Belfast Gaeltacht on Sat December 1st.

zero: Comments

Caithfear Fís Forbairt Feirste agus Coláiste Feirste a mhaitseáíl le hairgead Time to Invest

Cailtlín Ní Ruanaidh, Micheál Ó Dálaigh, Dubheasa Ní Churnáín, Mary Lou McDonald, Wendy Mistéil, Aisling na Raghallaigh agus Ciarán Mac Goill na cainteoirí a bhí ann ag lainseáil ciste forbartha Spórtlann na hÉíreann

Caithfear Fís Forbairt Feirste agus Coláiste Feirste a mhaitseáíl le hairgead
Sin an teachtaireacht láidir soiléir a bhí ag Uachtarán Shinn Féín, Mary Lou McDonald, TD, agus í ag lainseáil fís aon shuíomh Spórtlann na hÉireann agus an ciste forbartha de £5m ag Coláiste Feirste.
“Forbairt Feirste and Coláiste Feirste vision must be matched by Public Investment”
That was the Message delivered by Sinn Féin President Mary Lou McDonald, TD as she launched the Spórtlann na hÉireann one site vision and a modest public investment Gaeltacht Development Fund of £5m at Coláiste Feirste.

zero: Comments

Ag Pilleadh Ar An Dúchas – Returning to their Roots

preisbitéiri

Bhí áthas an domhan ar Forbairt Feirste, Pobal Eaglais Preisbitéireach Lowe a óstadh ar chuairt chun na Ceathrún Gaeltachta, Dé Mháirt an 2ú Deireadh Fómhair. B’é Eaglais Presibitéireach An Bhealaigh Leathán, áit atá anois in úsáid mar Chultúrlann Mac Adam Ó Fiaich a bhí mar mháthar eaglais ag Pobal Lowe.

Forbairt Feirste, were delighted to host a delegation from the Lowe Presbyterian Congregation on a visit to Belfast’s Gaeltachta ón Tuesday last 2ú October. The Lowe Congregation grew out of the mother church of Broadway Presbyterian, which today is in the custodianship of Cultúrlann Mac Adam Ó Fiaich.

zero: Comments

SUITE EALAÍNE – IDIRCHAMÁNAIBH – ART INSTALLATION

Róisín Nic Giolla Bhríde, Ceannaire Roinn Ealaíon Choláiste Feirste leis na daltaí a chruthaigh íomhanna do gach chondae in Éirinn atá le sonrú ar na chamáin sa suite ealaíne IDIRCHAMÁNAIBH sa Spórtlann

Is iontach agus sláintiúil an rud é rudaí a bheith idir chamánaibh againn i gcónaí agus leis an saothar ealaíne is déanaí ag Coláiste Feirste is féidir sin a dhéanamh go fisiciúl agus ó thaobh na fealsúnachta de.
It is wonderful and it is healthy to continual keep ideas and concepts under discussion and with the latest artwork at Coláiste Feirste we can do that both physically and metaphorically because the artwork entitled Idir Chamánaibh meaning literally between hurls also has the meaning of engaging in robust debate.

zero: Comments
© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS