A Leithéid d’Oíche! Oh What a night!

Forbairt News
Ionadaí ó Gach Gaelscoil.

Ionadaí ó Gach Gaelscoil.

Tintí Ealaíne agus Fíor Thiomantas

Fireworks and True Grit

Gaeilge Bhí oíche spleodrach ionspioraideach ann i Spórtlann na hÉireann, Oíche Imbolg nó Oíche na Féile Bhrigde (1/2/18) nuair a thainig coistí bunaithe Gaeilscoileanna le chéile chun plaic a nochtadh a dhéanann ómós a thabahirt daoibh sin a thosaigh agus a d’fhorbair an córas Gaeloideachais sna coistí éagsúla a bhunaidh scoileanna Gaeilge Feirste.


Ar ndóigh bhí a lán, lán daoine eile nach raibh ar na coistí sin ach a d’imir ról fíor-thabhachtach sna cúrsaí seo agus rinne Máire Bean Mhic Seáin iarracht béim a chur orthu siúd ina chuid chainte iontach ar stair an Ghaeloideachais sa chathair. Mar a dúirt Máíre féin é: “Bheadh ballaí na Spórtlainne seo lán d’ainmneacha dá mba rud é go raibh muid chun liosta na nGaeilgeoir agus daoine gan Ghaeilge a bhí go flaithiúl agus go fial lena chuid ama agus a chuid airgid agus an Gaelscolaíocht ag fás gan aon tacaíocht Stáit. Dluthphobal a bhí agus atá ionann agus níl sna hainmneacha seo ach grúpa beag atá ionadaíoch ar ciorcail mór a bhí ag obair as lámha a chéile chun fís a chur i gcrích agus iad tiomanta le Grá don Teanga, Grá don Tír agus Grá dá gcomharsain.”


B’iad grúpa de theaghlaigh ar Bhóthar Seoighe na ceannródaithe. Bhunaigh siad an chéad bhunscoil i mBéal Feirste. Thug ceannasaíochta s’acu smaointí úra chun cinn agus thug siad misneach de ghlún úr de cheannairí – cuid mhaith acu nach raibh an Ghaeilge acu féin ach a bhí togtha go mór leis an fhéidearthacht go dtiocfadh lena gcuid páistí féin bheith a oiliúint fríd an Ghaeilge. An rud atá coitianta anois, bhí sé ina réabhlóid thiar sna blianta tosaí sin.


Glachfar céim eile san aistear iontach seo nuair a chuirfear críoch le atógáil £18m i gColáiste Feirste agus níl anseo ach tús le tionscadail i bhfád níos mó.


Ach chun suntas ceart a thabhairt don chloch-mhíle forbartha seo, rinne Forbairt Feirste, áisíneacht forbartha na Ceathrún Ghaeltachta, na coistí bunaithe sin a thabhairt le chéile athuair. Choinneáíl d’athchaidreamh ranga a bhí ann


An iarraidh seo bhí na sóanna ar daltaí agus muinteoirí Choláiste Feirste a rinne bia agus deochana boga don scaifte a bhí ann. Bhronn Tarlach Ó Branagáin ó Forbairt Feirste teastas ar a raibh i láthair mar aon le Slata Caolaigh Choill an duine, iad sin greannta ag ProGAA go speisialta don oíche.


Agus le deireadh spleodrach a chur leis an oíche agus leis an caibidil seo i scéal na Gaeilge i mBéal Feirste bhí taispeántas Tintí Ealaíne a thug lucht Phobal Feirste ar ais chuig na laetha ina mbíodh taispeánatas tintí ealaíne cosúil leis na cinn a bhíodh ann in Aimsir an iarphríomhoide Anna Mhic an Iolair agus a fear chéile Geordie. Ach thar rud ar bith eile ba mhian linn an deis a thapadh, ar an oíche speisialta seo, chun plaic a nochtadh in ómós do na coistí bunaithe a chuidigh chun na hathbheochána a thabhairt chuig an pointe seo.


Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le: jake@forbairtfeirste.com  02890438597


English Belfast Gaels had a vibrant, inspiring Feast of Imbolg or St Brigid’s night in Spórtlann na hÉireann (1/2/18) when the founding committees of Belfast’s Gaelscoileanna came together to view the unveiling of a plaque commemorating the endeavours of those who pioneered and developed Irish Medium Schooling in Belfast.


Of course there were many, many more people who weren’t on the founding committees but who played a vital role in this wonderful journey and Máire Mhic Seáin paid fulsome tribute to them in her inspiring talk on the history of Irish Medium Education from its inception. As Máire herself noted: “Were we to name all of those Irish speakers, and indeed people who didn’t speak Irish but who played key roles in these developments, giving generously of their time and money then the walls of this entire Spórtlann would be filled. We were and we are a tightknit community and those named on this plaque are simply a small representative group of all those who helped realise this vision because of our common love for our language, our land and our community. That was what motivated us all.”


The pioneers of this journey were a group of Irish speaking families on the Shaws Road who formed the first Irish medium school in Belfast. Their leadership brought new ideas and new thinking and emboldened a new generation of leaders – many of whom were not Irish speakers but who were inspired to believe that their children could also learn through the medium of Irish.


What is now common place was revolutionary in those first formative years. The parents and committees that made it happen desired no recognition other than a good education for their children through Irish but they paid for it with long hours of fundraising and struggle. Their reward is the resurgence of the Irish Language.


In 2018 that reward will take another big step forward as Colaiste Feirste completes an £18m redevelopment. The lastest chapter in this wonderful journey. This is the beginning of an even bigger project.


In acknowledging this important milestone, Forbairt Feirste, the Gaeltacht Quarter development agency, called togther the many committees who made this success possible once again. A kind of class reunion, although sadly many of the founders have since passed away.


This time however the treats were on the pupils and teachers of Coláiste Feirste who prepared food and refreshments for all those present. Tarlach Ó Branagáin of Forbairt Feirste presented each of those present with a certificate of thanks and a decorative symbolic hazel staff, prepared by ProGAA.


The special event closed with a fireworks display which brought many veterans of the language movement back to the days when such displays were a key element in raising money for struggling schools during the tenure of Anna Mhic An Iolair and her husband Geordie.


For further details, contact Jake MacSiacais on jake@forbairtfeirste.com  02890438597


barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS