An Griangraf Gafa Pictures and Proverbs

Forbairt News

 Cuireadh AGG

An Griangraf Gafa le seoladh Lá Fhéile Bhríde

St Brigid’s Day Launch for Pictures and Proverbs

Gaeilge


Beidh lá mór ceol, craic agus ceiliúradh ann i gCultúrlann MacAdam Ó Fiaich Lá Fhéíle Bhríde nuair a dhéanfaidh an Gael aitheanta Micheál Ó Máirtín, seoladh ar ‘An Griangraf Gafa’, leabhar spreagúil ón údar Jim Herron.


Beidh ceol den scoth ann fosta ag an imeacht, nuair a líonfaidh Nodlaig Brolly Dánlann Dillon le ceol binn an chlairsigh.


Tá fáílte roimh cách chuig an imeacht a tósaíonn ag 1.00i.n ar an Satharn seo chugainn 1ú Feabhra le Padráig Ó Maolcraoibhe ina fhear a’ tí.


Is tionscnamh de chuid Fhorbairt Feirste é An Griangraf Gafa, a bhfuil tacaíocht faighte aige ón Roinn Cultúr Ealíon agus Fóillíochta, agus is é atá déanta ag an údar Jim Herron sa leabhar iontach seo ná griangrafanna agus seanfhocail a cheangal le chéile sa dóigh is go bhféadfadh an léitheoir tairbhe a bhaint chan amháin as téacs an ghriangraif ach as seanfhocal cuí chomh maith.


Caitheann an tionscnamh seo solas ar an draíocht ar leith atá ag baint le comarthaí Gaeilge agus na seanfocail atá ceangailte leo, agus taispeánann sé go poiblí go bhfuil an teanga seo, a bhfuil muid uilig ag iarraidh a chur chun cinn, go bhfuil sí beo beathach.  In ainneoin an tsaoil.


Le tuilleadh eolais a fháil  déan teagmháil le jake@forbairtfeirste.com nó scairt air 02890438597 nó 07739875309


English


An afternoon of music, craic and celebration is in store at Cultúrlann MacAdam Ó Fiaich on St Brigid’s Day when veteran Gael Micheál Ó Máirtín, launches ‘Pictures and Proverbs’, an inspirational book from the author Jim Herron.


Music of the highest quality will also form part of the celebrations with Nodlaig Brolly filling the Dillon Gallery with the strains of the harp.


The event is open to everyone and proceedings commence at 1.00pm on Saturday February 1st under the capable direction of MC Pat Rice.


An Griangraf Gafa is a Forbairt Feirste project, which has received generous backing from the Department of Culture, Arts and Leisure and in which author Jim Herron, through his wonderful book, brings Irish language signs and Irish proverbs together in a way which allows the reader to get benefit not only from the image and its associated text but also from the appropriate proverbs to which he links them.


This project illustrates that Irish language signs and the proverbs associated with them in this work have something magical about them, that these signs are asserting publicly that the language we are all trying to preserve and promote is alive and kicking.  In spite of everything.


For further information, contact us on jake@forbairtfeirste.com or call us 02890438597 or 07739875309barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS