Ar Ais i Lár an Aonaigh – Back at the heart of the fair

Forbairt News


A Mháthairín an ligfidh tú chun Aonaigh mé

Hundreds set for Coláiste Feirste Jobs Fair

Gaeilge


Don séú bhliain as a chéíle beidh Forbairt Feirste ag reachtáil Aonach Oibre do dhaltaí Gaelscoileanna agus dóibh siúd atá ag staideár na Gaeilge sa ghnathchóras scolaíochta. Is tósaíocht í seo a mheallann suas le breis agus 1000 dalta scoile ó gach cearn de na sé chondae  chuig Coláiste Feirste i gcroílár na ceathrún Ghaeltachta.


Reachtálfar Aonach Oibre 2012 ar an Déardaoin  06/12/12 idir 9.30rn agus 2.30in. Le tamall de bhlianta anuas ta fás leeanúnach ar an ráchairt don Aonach le daltaí ó scoileanna ó gach cearn do Bhéal Feirste, ó Chondae Aontroma, ó Chondae an Dúin, ó Chondae Dhoire, ó Chondae Thír Eoghain agus ó Chondae Ard Mhacha. Deis iontach a bheas ann do na daltaí bheith ag meascadh siad lena chomhghleachaithe agus  daltaí Choláiste Feirste ina measc ar ndóigh.


Dúirt Colma McKee, príomheagraí na himeachta agus Stiúirthóir ar an chomhlacht Bréisoideachais lánGhaeilge Gaelchúrsaí, go raibh sí thar a bheith sásta leis an fuinneamh, dlúthphairtíocht agus suim a bhí san Aonach go dtí seo agus í lan dóchas go mbeadh Aonach 2012 ag árdú an barra arís ó thaobh freastál agus fiuntas de.


“Is deis iontach é an Aonach Nualíoch seo a ligeann d’fhostóirí táithí a fháil ar bhuntáistí an dátheangachais agus a ligean dóibh dul i dtáithí ar na daoine óga sciliúla i bpobal na Gaeilge. Lena chois sin, tugann sé fostaitheoirí ó achan cearn den tír, eagraíochtaí Ghaeilge, gnónna agus comhlachtaí, agus réimse leathán de soláthraitheoirí oideachais le chéile i gcroílár na Ceathrún Ghaeltachta chun seastáin eolais a chur ar fáil do na céadtaí daltaí a bhíonn i láthair.” a dúirt sí.


“Deis iontach atá san Aonach Oibre seo chun fostóirí agus daoine ó earnáil ard agus breis oideachais a thabhairt isteach in aon seomra le daltaí Galescoileanna agus le daltaí atá ag dul don Ghaeilge mar ábhar ag Gnáth nó Ard Leibheáil.”


Cuirfear an seimineáir iomráiteach, ‘buntaiste bréise na Gaeilge’, ar fáil don tríú  bhliain as a chéile i bpáirtnéireacht le Coláiste Feirste, Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge agus Comhar na Múinteoirí Gaeilge. Beidh trí seimineáir i léachtlann Choláiste Feirste agus an Aonach faoi lán seoil in Hálla Mór an choláiste.  I mbliain beidh an ceoltóir Feirsteach Gráinne Holland, an Tíreoghanach, Comhairleoir CLG agus bunaitheoir Campa Cormac, Dónall Mac An Ailín agus a chomhThír Eoghanach Lynette Faye ó Aonad Gaeilge An BBC i mbun na seimineáir .


Arís i mbliana beidh deis ag dáltaí atá páirteach sna seimineáir leath-scolaireachtaí a fháíl do Ghaeltacht Machaire Rabhartaigh nó Bun an Inbhir. Tá dhá leath-scolaireacht ar fiú £275 an ceann ar fáil mar duaiseanna a bhuíochas le Gael Linn.


Le tuilleadh eolais a fháil  déan teagmháil le feargal@forbairtfeirste.com nó scairt air 02890438597 nó 07841101630


English


This year for the sixth consecutive year Forbairt Feirste will host their annual Employment Fair aimed at students in Gaelscoileanna and those studying Irish in the English Medium schools. This innovative project will attract hundreds of pupils from across the six counties to Coláiste Feirste in the heart of Belfast’s Gaeltacht Quarter.


The 2012 Jobs Fair will be held on Thursday 6/12/12 in the Belfast’s burgeoning Irish Medium second level college Coláiste Feirste. Schools in attendance at the fair will come to Belfast from across the six counties, interest is already high and growing among schools in Counties Antrim, Down, Derry, Tyrone and Armagh. Pupils from these schools willl have the opportunity to mix with their Belfast counterparts not least those from Coláiste Feirste itself.


Speaking ahead of the event, Colma McKee, Co-ordinator of the Irish medium further education company Gaelchúrsaí, and the main organiser of the Employment Fair stated that she was delighted with the energy, solidarity and general interest that was already being expressed in the Jobs Fair and said that she was convinced that this year’s event would surpass those of previous years.


“This innovative Employment fair gives employers a unique opportunity to learn about the advantages of bilingualism and to tap into a well of highly skilled young people in the burgeoning Irish language community. In addtion, it brings employers from across the country, Irish language organisations, businesses and companies and a wide-range of educational providers to the heart of the Gaeltacht Quarter to showcase information stalls for the pupils.” she said.


The popular educational seminar, ‘Additional advantages of the Irish language’ will be a feature of the Jobs Fair for the third year in a row. The seminar will be provided in partnership by Coláiste Feirste, Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge and Comhar na Múinteoirí Gaeilge. Three seminars will take place in the Coláiste Feirste’s lecture theatre  with Belfast musician and singer Gráinne Holland, Tyrone GAA coach and Campa Cormac founder Dónall McAnallen and the BBC Irish Language Unit’s, Tyrone native Lynette Faye, addressing groups of pupils whilst the main Jobs Fair was in full swing in the Coláiste Feirste main hall.


Once again this year students taking part in the seminars will have the opportunity to win one of two half scholarships which are on offer for the Machaire Rabhartaigh and Bun an Inbhir Gaeltacht. Thanks to Gael Linn two half scholarships worth £275 each will be on offer.


For further information, contact us on feargal@forbairtfeirste.com or call us 02890438597 or 07841101630barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS