Bealach na hAislinge – Dreamways

Forbairt News

image

Scéal Ghaeltacht Seoighe

Shaws Gaeltacht Launch

Gaeilge


Bhí teach lán inniú, 10ú Bealtaine ag imeacht Forbairt Feirste, nuair a rinne an tAthair Breandán Mac Maoláin Lainseáil ar Bealach na hAislinge, Leabhar le Domhnall Mistéil. Reachtáladh an lainseáil ar a 1.00in Dé Sathairn 10ú Bealtaine I  gCultúrlann MacAdam Ó Fiaich


Tionscadal de chuid Forbairt Feirste é seo a dhéanann cur síos ar Bhóthar Seoighe, in íomhánna agus i bhfocail, le teaghlach sínte amháin a bhfuil gaol clainne acu le ceithre cinn de na hocht dteaghlach bunaidh agus gaol cairdis leo uilig. Thar rud ar bith eile, ámh, ba í an fhís a bhí acu don Ghaeilge a nasc na teaghlaigh go léir. Níl anseo ach scéal amháin; tá tuilleadh le hinsint, ag páistí agus ag garpháistí na dteaghlach eile chomh maith. Ní féidir barraíocht scéalta a bheith ann, idir nua agus sean, scéalta ó Bhóthar Seoighe agus ó Ard na bhFeá chomh maith. Tá tithe nua le tógáil agus scéalta nua le teacht. Tá súil as againn go dtiocfaidh an dá rud as an leabhar seo. Fáiltíonn muid roimh an am atá le teacht.


Le tuilleadh eolais a fháil  déan teagmháil le jake@forbairtfeirste.com nó scairt air 02890438597 nó 07739875309


English


There was a full house for the Forbairt Feirste event when Fr Breandán Mac Maoláin performed the launch of Domhnall Mistéil’s book Bealach na hAislinge @1.00pm Saturday 10th May 2014 in Cultúrlann MacAdam Ó Fiaich.


This is the Bóthar Seoighe Gaeltacht story in the images and words of one extended family who have ties of kinship with four of the eight founding families and ties of friendship with them all. What linked those eight families, first and foremost, was a dream for the Irish language. This is only one story: there are more to be told, by the children and grandchildren of the other families too. And there can never be too many stories, new ones as well as old. Stories from Bóthar Seoighe as well as ones from Ard na bhFeá. There are new houses waiting to be built and new stories waiting to be made. We hope that this book helps to make both happen. And to the future we say “Fáilte romhat isteach”.


For further information, contact us on jake@forbairtfeirste.com or call us 02890438597 or 07739875309barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS