Bus Tacaíochta/Ceiliúrtha a éagrú ó Bhéal Feirste Go Baile Átha Cliath

Forbairt News

Seo Chugainn a Átha Cliath / Here We Come Dublin

Ceiliúradh ar Leabhair na Bliana

Gaeilge


Bus Tacaíochta a éagrú ó Bhéal Feirste Go Baile Átha Cliath

Dé Céadaoin Samhain 21ú 2012. Bígí Linn. Tabhairigí Tacaíocht do na Feirstigh!


Is cúis mhór bróid agus lúchair dúinn go bhfuil dá leabhar Fheirsteacha ar an ghearrlíosta do Ghradam Leabhar na Bliana Do Dhaoine Óga 2012. Le cur leis an ócáid stairiúil seo tá Bord na Ceathrún Gaeltachta ag éascú bus tacaíochta saor in aisce le cuid de phobal Feirste a thabhairt fhad leis an searmanas bronnta i mBaile Átha Cliath.


Is iad na leabhar atá ar an ghearlíosta ná:


Ó Chrann go Crann le Caitríona Hastings agus Andrew Whitson ó chomhlucht ‘An tSnáthaid Mhór’, agus


Tubaiste ar an Titanic le Máire Zepf, foilsíthe ag Cló Mhaigh Eo.


Is féidir breis eolas a fháíl ar na leabhair seo agus ar an searmanas bronnta féin ag an nasc seo: http://www.leabhar.ie/gradam-reics-carlo/o-chrann-go-crann/


Mar chuid den oíche bhronnta tabharfar leabhair an ghearrliosta chun beatha trí phíosaí gearra ilmheán. I léiriú beo sainchoimisiúnaithe beidh na príomhcharachtarir i ngach ceann de na leabhair ag idirghníomhú lena chéile. Bíodh geall go mbeidh seo chomh hosréalach agus a bheidh sé faisnéiseach.


Bí ullmhaithe le d’intinn a athrú agus mic léinn ó Choláiste Feirste i mBéal Feirste agus ó Choláiste Íosagáin, Baile Átha Cliath, ag insint dúinn faoin gcineál eispéiris léitheoireachta a chomhlíonann riachtanais a nglúine. Táimid ag tnúth leis gur seisiún ionraic, spraíúil agus dúshlánach a bheidh ann. Mar chúiteamh, beidh na mic léinn ag súil le héisteacht le do bharúlacha, dúshlán a thabhairt fúthu agus iad ag cur dúshláin fúthu féin.


Ansin beidh an searmanas bronnta féin ann.


Beidh níos mó ná trófaí gradamach nó dhó i ngeall anseo. Is é an t-ardán a chruthaímid le chéile an fhíordhuais. Ní hé an deis le Gradaim Leabhar na Bliana a thaispeáint an t-aon séala ardchaighdeáin don tsárfhoilsitheoireacht Ghaeilge, ach an teacht le chéile a léiríonn fíorscoth phobal na Gaeilge, an dóigh a seasaimid le chéile, a dtacaímid le chéile agus a spreagaimid a chéile.


Táimid ag tnúth le tú a fheiceáil ann. Beidh mé féin ag déanamh na scoraithe don bhus. Beidh spás teoranta do 52 duine. Mar sin de bheinn buíoch as tú teach tar ais chugam chomh luath agus is féidir le d’áit a chur in áirithe.


Seo ceiliúradh Feirsteach bígí páirteach léirígí bhur dtacaíocht. Beidh an Bus ag imeacht ó Chultúrlann MacAdam Ó Fiaich Dé Céadaoin 21ú Samhain ag 4.00in agus ag pilleadh go Béal Feirste I ndiadh an ócáíd bronnta.


Le d’áit a chur in áirithe don Bhus déan teagmháíl liom le rphost nó ar an ghúthán gach eolas thíos.


Thar Ceann Bord na Ceathrún Gaeltachta


Jake Mac Siacais


Nasc do lucht eagraithe an tsearmanais thios


http://www.leabhar.ie/contact/


Má tá tuilleadh eolais uait nó le d’áit a chur in áirithe gabh i dteagmháil le Jake MacSiacais ar 02890 438597 nó 07739875309  nó seol r phost chuig jake@forbairtfeirste.com


English


We’re all off to Dublin in the Green

Wednesday November 21st. Join Us Show your support!

We are delighted and proud to announce that two Belfast authors are among those short listed for the prestigious Gradam Leabhar na Bliana Do Dhaoine Óga 2012. To add to this historical occasion the Gaeltacht Quarter Board are facilitating a free supporters’ bus for the big occasion to bring some of the Belfast contingent to the awards’ ceremony in Dublin.


The short listed books are:


Ó Chrann go Crann by Caitríona Hastings and Andrew Whitson from publishing house ‘An tSnáthaid Mhór’, and


Tubaiste ar an Titanic by Máire Zepf, published by Cló Mhaigh Eo.


More information on the ceremony itself is available through the following link:  http://www.leabhar.ie/gradam-reics-carlo/o-chrann-go-crann/


As part of the ceremony night the books on the shortlist will spring to life in short multi-platform formats. In a live specially commissioned piece the main characters in each book will interact with each other. It promises to be as surreal as it will be informative.


Prepare yourselves to transform your mindsets as pupils from Coláiste Feirste i mBéal Feirste and from Coláiste Íosagáin, Baile Átha Cliath, tell of the literary inspirations which speak to their generation’s aspirations and needs. We expect this experience to be honest, inspirational and challenging. In recompense the pupils will be challenged by your opinions and by each other.


Following this there will be the presentation of the trophies themselves.


But this will be more than the presentation of a trophy or two. The platform we together will create will be the real prize. The chance to showcase Gradaim Leabhar na Bliana isn’t the only opportunity the occasion offers for putting the stamp of higher value and excellence in publishing, but the coming together which shows the true value of  pobal na Gaeilge, how we stand together and how we support and inspire each other.


We are hoping to see you there on the night. I will be making arrangements for the bus.  Space is limited to 52 people. So get moving and ensure your place on the bus.


This is a real Belfast celebration, be part of it, show your support. The Bus will leave Cultúrlann MacAdam Ó Fiach on Wednesday November 21st at 4.00pm and will return directly after the ceremony.


The bus is leaving be on it!!!


On Behalf of the Gaeltacht Quarter Board


Jake Mac Siacais


Link to the event organisers:


http://www.leabhar.ie/contact/


If you would like more information or wish to book a place on the bus contact Jake MacSiacais on 02890 427646 or 07739875309 or  by email at Jake@forbairtfeirste.combarúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS