Campa Chormaic Cois Cuain / Campa Chormaic in Belfast

Forbairt News

Lainseáil Campa Chormaic 2010 Feargal Mac Ionnrachtaigh, Seams Ó Tuama, Henry Shefflin, Martin Clarke, Ciarán Mac Giolla Bhéin,Breandán McAnallen, Mícheál Ó Máirtín, Dónal McAnallen

Campa Chormaic Aontroma le lonnú sa Cheathrú Ghaeltachta/ Campa Chormaic Aontroma to set up base in Gaeltacht Quarter

Gaeilge


Bhí Oifigeach Tionscadail, Gnó le Gaeilge, Forbairt Feirste, Feargal Mac Ionnrachtaigh i láthair ag lainseáil oifigiúil Campa Chormaic 2010 ar an tseachtain seo caite in Óstán Chúirt na Canála ar an Iúr. Is mar ionadaí Bhéal Feirste ar Campa Chormaic Aontroma atá ag teacht cois cuain den chéad uair i mí Lúnasa na bliana seo, a bhí Feargal i láthair ar an lá.


Táthar Campa Chormaic  a reáchtáil ar bhonn bliantúil le sé bliana anuas i ndílchuimhne ar an Ghael Iomráiteach agus peileadóir Uile-Réalt, Cormac Mac an Áilín a d’éag go tragóideach sa bhliain 2004 de bharr láigeacht chroí neamhghnách. Tá an campa bunaithe ar na suimeanna b’ansa do Chormac mar a bhí, an Ghaeilge, aclaíocht Ghaelach agus oidhreacht dhúchais s’againne i gcoitinne. Tá sé dírithe ar bhuachaillí agus cailiní idir 9 agus 14 agus bheireann sé deis daofa an teanga agus an cultúr s’againne a fhoghlaim maraon le páirt a ghlacadh i bpeil Ghaelach, iománaíocht agus camógaíocht.


Lainseáladh Campa Chormaic 2010 ag mórLaoch Iománaíochta Chill Chainnigh, Henry Shefflin agus réalt i mbéal forbartha, Co an Dúin, Martin Clarke a dhearbhaigh go bhfuil an campa á bhogadh i 2010  go Co. Aontroma agus Co. Dhoire i ndiaidh bliain rathúil anuraidh i gContae an Dúin.


“Bunaíodh Campa Chormaic ag an tús i mBranty, Co Thír Eoghain agus anuraidh ghlac muid é taobh amuigh de Thír Eoghain den chéad uair,” arsa ball coiste, Campa Chormaic, Paul McAnallen.


“D’éirigh go geal leis an champa i gCaisleán Uidhilín agus tá muid ar bís an campa a thabhairt go Doire agus go hAontroim i mbliana den chéad uair, áiteanna a mbeidh muid ag déanamh aithrise ar an chur chuige rathúil a nascann an spórt agus an teanga le chéile ó champaí Chontae an Dúin agus Thir Eoghain.”


“D’fhorbair Campa Chormaic mar chlochmhíle lárnach den fhéilire chultúrtha agus spórtúil i gCo. Thír Eoghain, Co. an Dúin agus anois beidh an cás amhlaidh i gCo. Aontroma agus i gCo. Dhoire. Sílim gur tógra den chéad scoth atá ann agus tá mise thar a bheith sásta mo chuid tacaíochta a thabhairt dó.”


Mar dhuine de lucht eagraithe ar champa Aontroma, dúirt Feargal Mac Ionnrachtaigh:


“Tá muid iontach sásta an campa iontach seo a éascú i mBéal Feirste den chéad uair ariamh. Nascann sé ár gcluichí dúchasacha agus foghlaim na Gaeilge le chéile ar dhóigh nuálach, a neartaíonn an teanga labhartha taobh amuigh de gheataí na scoile. Tá muid bródúil, agus iontach buíoch gur thug Clann Chormaic agus coiste Campa Chormaic féin an deis dúinn an campa seo a eagrú.”


‘Beidh Campa Chormaic Co. Aontroma ag titim amach idir an Luan 9ú Lúnasa 2010 go dtí an Aoine 13ú Lúnasa 2010 i mBunscoil an tSléibhe Dhuibh ar Bhóthar na Carraige Báine, Béal Feirste agus ag Naomh Eoin CLG atá taobh leis. Tosóidh sé ar 10.00r.n. achan maidin agus críochnóidh sé ar 4.00i.n.. Beidh ranganna Gaeilge agus ceoil, siúlóidí staire, turasanna agus ceachtanna peile agus iománaíochta ar fáil le réaltaí áitiúla ón CLG le linn an champa.’


“Ní chosnaíonn an Campa ach £40 don tseachtain agus gheobhaidh achan dalta léine aitheanta Campa Chormaic déanta ag O’Neills ar an luach seo. Ní mór dóibh siúd ar suim leo páirt a ghlacadh teagmháil a dhéanamh liomsa ar feargal@forbairtfeirste.com nó scairt orm air 07841101630.


“Is an Aoine, 4 Meitheamh atá mar dháta druidte don fhoirm iarratais agus tá muid ag dúil le héileamh mór. Mar gheall go bhfuil spásanna teoranta, tabharfar áiteanna amach don té is tuisce a thig ar ais leis an fhoirm iarratais. Le tuilleadh eolais, gabh chuig www.campachormaic.com


Le tuilleadh eolais a fháil déan teagmháil feargal@forbairtfeirste.com


English


Forbairt Feirste’s, Irish Means Business, project worker,  Feargal Mac Ionnrachtaigh was in attendance at the official launch of Campa Chormaic 2010 in the Canal Court Hotel in Newry last week as one of the Belfast representatives of Campa Chormaic Aontroma which is coming to Belfast for the first time in August this year.


Campa Chormaic is organised annually for the past six years in Tyrone in memory of the famous Tyrone Gael and All-Star Footballer, Cormac Mac Anallen, who died tragically in 2004 of a rare heart condition. The camp is based on the biggest passions of Cormac as is the Irish Language, Gaelic Athleticism and our native heritage in general. It is aimed at 9-14 year old boys and girls and offers them the chance to learn Irish culture and language and participate in football, hurling and camogie.


The 2010 Campa Chormaic was launched this year by Kilkenny hurling giant, Henry Shefflin and the rising star of Co. Down football Martin Clarke who announced that 2010 sees the Camp move into Co. Antrim and Co. Derry following the successful Co. Down Camp last year.


‘Campa Chormaic was originally set up in Brantry, Co Tyrone and last year was the first time we had taken the camp outside of Tyrone. ’ Said Campa Chormaic committee member Paul McAnallen.


‘The Camp in Castlewellan was really successful and this year we are delighted to take the camp into Antrim and Derry for the first time, where we can replicate the successful formula of language and sport from the Tyrone and Down camps.’


‘The Campa Chormaic has grown into an important cultural and sporting milestone in the GAA calendar in Tyrone, Down and now Antrim and Derry. I think it is a fantastic initiative and I am delighted to be able to give it support.’ Said Henry Shefflin.


As one of the Antrim camp organisers, Feargal Mac Ionnrachtaigh, stated, ‘We are delighted to bring this fantastic camp to Belfast for the first time. It combines our native games and Irish language learning together in an innovative way and strengthens the living language outside the school gates. We are very proud, honoured and grateful to be given the opportunity to organise the camp by Cormac’s family and the Campa Chormaic committee.’


‘Campa Chormaic Co. Antrim will be taking place from Monday the 9th of August to Friday the 13th of August 2010 in Bunscoil an tSléibhe Dhuibh, Whiterock Rd, Belfast and the adjacent St Johns GAA club. It will start every morning at 10.00am and finish at 4.00pm everyday. Irish language and music classes, historical walks, trips and of course football and hurling sessions delivered by stars from the GAA will all be included in the course of the week.


‘The costs for the week in only £40 and will include every child being given a unique, O’Neills made Campa Chormaic shirt for the week. Those interested in taking part should contact Feargal Mac Ionnrachtaigh on feargal@forbairtfeirste.com or 07841101630. The closing date is Friday the 4th of June and as we are expecting a big demand for the scheme. Because spaces are limited, places will be given on a first come, first served basis. For further information log onto www.campachormaic.com


For further information contact:  feargal@forbairtfeirste.com


barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS