Ceiliúradh na nÓglach – Celebrating the Volunteers

Forbairt News

Ceiliúradh na nÓglachCeilíuradh na nÓglach

Celebrating the Volunteers

Gaeilge


Ba mhór ag Forbairt Feirste tú a bheith i láthair ar 11.00rn Dé hAoine 30ú Bealtaine 2014, os comhair Teach a’ Phobail Naomh Mhuire, Cearnóg an Bhainc, Béal Feirste don imeacht stairiúil Ceiliúradh na nÓglach. Nuair a dhéanfaidh daltaí Coláiste Feirste athachtú ar an gharda ónóra a thug Óglaigh Bhéal Feirste don Ath Aodh ó Domhnáill agus é ar a bhealach chun Aifreann a léamh don chéad uair i dTeach Pobail Naomh Mhuire 230 bliain ó shin ar an 30ú Belataine 1784.


Ba mhór againn fosta tú bheith linn ina dhiaidh i Halla Naomh Mhuire, Béal Dorais, áit a mbeidh tae, caifé, ceapairí agus cuideachta óna 12nóin go dtí 1.00in


Ba chomplachtaí mhílíste de shaoránaigh féin-rialaithe iad na hÓglaigh ar bunaíodh iad ar fud na hÉireann ó 1778 ar aghaidh chun aghaidh a thabhairt ar an bhagairt d’ionradh féideartha ón Fhrainc nuair a tharraingíodh arm na Breataine ón tír le páirt a ghlacadh i gCogadh Saoirse Mheiriceá. Spreag an cur chuige féin-rialaitheach seo nósanna daonlathach liobrálach agus nós an radacachais I measc na mbaill, go háirithe sna contaetha tuaisceartacha d’Éirinn.


Bhí na complachtaí Feirsteacha chun tosaigh maidir le héileamh i dtaca le fuascailt na gcaitliceach da gcomhsaoránaigh agus ba ina measc siúd fosta a rinneadh na céad caitlicigh a earcú sna 1780í.


Bhailigh an céad agus an dara Complacht Feirsteach airgead le haghaidh tógáil an Céad Séipéal Caitliceach i mBéal Feirste ó tháinig ann do na péindlíthe. Ár lá oirnithe an tSéipéail rinneadh scuaine d’Óglaigh ar an dá thaobh de clós tosaigh an tSéipéal agus shiúil an sagart Paróiste an tAth Aodh Ó Domhnáill fríd na ranganna d’Óglaigh chun an céad Aifreann a cheiliúradh. Agus é ar a bhealach rinne na hÓglaigh e a bheannú lena gcuid airm sula ndeachaigh siad isteach chun aifrinn.


Faoin bhliain 1794 bhí cuid mhaith de na hÓglaigh bainte leis na hÉireannaigh Aontaithe agus lena fheachtas siúd le haghaidh neamhspleáchais agus rinneadh an eagraíocht a scór ar ordú ó Chaisleáin Bhaile Átha Chliath.


Le tuilleadh eolais a fháil  déan teagmháil le jake@forbairtfeirste.com nó scairt air 02890438597 nó 07739875309


English


Forbairt Feirste would be delighted if you could join them at 11.00am Friday May 30th 2014 outside St Mary’s Church, Bank Square Belfast for the historical Celebrating the Volunteers event, when the students of Coláiste Feirste perform a re-enactment of the honour guard given by the Belfast Volunteers to Fr Hugh Ó Donnell as he processed to read the first Mass in St Mary’s Church 230 years ago on May 30th 1784.


We would also be delighted if you could join us afterwards in St Mary’s Hall, next door to the church, for tea, coffee, sandwiches and good company from 12 noon til 1.00pm.


The Irish Volunteers were self-governing citizen militia companies established throughout Ireland from 1778 to meet the threat of a possible French Invasion when the regular British army withdrew to participate in the American War of Independence. The self-organisation of these companies encouraged the spread of liberal democratic and radical thinking amongst members, especially in the northern counties of Ireland.


The Belfast Companies were foremost as leaders in the demand for full Catholic emancipation for their fellow citizens, and it was among them that the first Catholic Volunteers were recruited in the 1780s.


The first and second Belfast companies collected funds for the building of the first Catholic Chapel in Belfast after the Penal Laws. At the inauguration of the Chapel the volunteers lined the entrance yard as Belfast’s Parish Priest, the Rev. O’Donnell passed through their ranks to celebrate the first mass, presenting arms as he passed, and filing into the chapel to attend the first mass.


By 1794 many of the early Volunteers were becoming involved in the United Irishmen’s campaign for independence and the movement was disbanded by the Dublin administration.


For further information, contact us on jake@forbairtfeirste.com or call us 02890438597 or 07739875309barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS