Clár Ama agus eolas Timetable and Info

Forbairt News

Lá Spraoi ag an Teach is ársa sa Chathair

Day of craic planned for City’s oldest house

Gaeilge


Tá Forbairt Feirste i ndiaidh eolas faoin a chuid pleananna do Lá Oidhreachta Ard na bhFea a fhoilsiú i bhfoirm Billeog Eolais


Le clár an lae a fheiceáil nó leis an eolas a roinnt le do chuid chairde nó eile brú ar an nasc thíos chun billeog PDF a íoslodáil


Clár Ama Beartaithe an Lae achán rud beacht agus seo a fhoilsiú Aoine 13/9/13


10.30 Fáíltiú ag doirse Teach Ard na Feá


10.30 – 1.30 Saor cead isteach chuig na láthair oscailte agus chuig na taispeántais


10.45 – 11.15 Scéalaíocht do pháistí seisiúin a haon


11.00 go 1.00pm Peinteáil aghaidh do Pháistí


11.00 – 11.50 Turas thart ar an Teach agus caimeonna dramaíochta


11.45 – 12.15 Scéalaíocht do pháistí séisiún a dó


12.45 – 1.15 Scéalaíocht do Pháistí séisiún a trí


1-30 – 2.30 Caint ar stair an tí 


Beidh tae agus caifé agus solaistí beaga ar díol don Phobal i rith an lae. Airgead le dul chuig carthannacht roghnaithe


Billeog Ard na bhFeá datheangach


Le tuilleadh eolais a fháil  déan teagmháil le jake@forbairtfeirste.com nó scairt air 02890438597 nó 07739875309


English


Forbairt Feirste have just announced some detail of their forthcoming Teach Ard na bhFea Beechmount House Heritage day which will be held on September 14th


For information and to download a printable pdf  bilingual poster simply click on the link below


Clár Ama Beartaithe an Lae achán rud beacht agus seo a fhoilsiú Aoine 13/9/13


10.30 Welcome at doors of Teach Ard na bhFeá


10.30 – 1.30 Free entry to open areas of property and to exhibitions


10.45 – 11.15 Storytelling for children Session one


11.00 go 1.00pm Childrens’ face painting


11.00 – 11.50 Tour of house with cameo dramas


11.45 – 12.15 Storytelling for children session two


12.45 – 1.15 Storytelling for children session three


1-30 – 2.30 Talk on history of house


Tea, cofffe and light refreshments will be on sale to the public throughout the day all proceeds to nominated charity.


Billeog Ard na bhFeá datheangach


For further information, contact us on jake@forbairtfeirste.com or call us 02890438597 or 07739875309barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS