Comharthaí Bus Gaeilge san Iarthar / Irish language bus signs in the West

Forbairt News

Jake Mac Siacais, Conor Murphy agus Damian Bannon

Céim shuntasach glactha ag DRD le comharthaí dhátheangach bus / Significant step taken by DRD with bilingual Bus signs

Gaeilge


D’fhogair an Roinn Forbartha agus Reigiúnaí (DRD) céim shuntasach chun cinn do chomharthaíocht phoiblí Gaeilge leis an tionscnamh s’acu maidir le comhartha dhatheangach bus in Iarthar Bheal Feirste agus thar bhráid an bealach metro 10.  Ag préas ócaid an tseachtain seo caite (13-12-10) ag ceanncheathrú na mbusanna in Iarthar Bhéal Feirste, a eagraíodh i gcomhpháirt leis an aisíntacht forbartha Gaeilge, Forbairt Feirste agus Translink, dúirt Áire DRD Conor Murphy, ‘Fáiltím an dul chun cinn atá déanta agus go bhfuil comharthaí bus dhátheangach anois ann fud fad an bealach metro 10 a cludaíonn, Bóthar na bhFál, Bóthar an Ghleanna, Bóthar Seoighe, Bóthar Bhaile Stiobhaird, Sruthán na Bantiarna, agus na heastáit tithíochta ag an Pholl Ghlas agus An Lag Mór. Lena chois sin, tá gach ábhar clár ama bainte leis an Metro ar fáil anois i bhfoirm dhátheangach ar feadh an bhealaigh. Fáiltím roimh committmint leanúnach Translink chun dualgaisí s’acu a chomhlíonadh maidir leis an Chairt Eorpach do Mhionteangacha.’


Ag caint ar an fhorbairt seo, dúirt Oifigeach Tionscadail Forbairt Feirste, Feargal Mac Ionnrachtaigh; ‘Tá muid iontach sásta fán fhorbairt seo sa Cheathrú Ghaeltachta agus ba mhaith linn comhghairdeas a ghabháil le DRD as tabhairt fán tógra seo. Tá dóchas againn nach seo ach an tús do thuilleadh comharthaí bothair agus pobail sa Cheathrú Ghaeltachta, ar fad na cathrach agus níos faide anonn. In éagmais aon reachtaíocht ceartbhunaithe, léiríonn an tionscadail seo le DRD gur feidir le deathoil ó ranna rialtais agus cur i gcrích dualgaisí an Chairt Eorpaí, fuinneamh a sholáthar do chur chun cinn poiblí na teangan, rud ar chóir spreagadh a thabhairt do rannóga stait eile ceannasaíocht fad-radharcach s’acu a leanúint.’


Le tuilleadh eolais a fháil,  déan teagmháil le feargal@forbairtfeirste.com no scairt air 02890438597 nó 07841101630


English


The Department for Regional Development (DRD) have announced a significant step forward for Public Irish language signage with their recent bilingual bus stop initative in West Belfast and along Metro Corridor 10.  At a press occasion last week (13-12-10) in the West Belfast bus HQ, organised in conjunction with Irish language development Agency, Forbairt Feirste and Translink, DRD Minister Conor Murphy stated, “I welcome the fact that progress has been made and that there are now bi-lingual bus stops along Metro Corridor 10 which covers the Falls Road, Glen Road, Shaws Road, Stewartstown Road, Ladybrook, Poleglass and Lagmore Estates. In addition to this, all timetable material relating to Metro Services has been replaced in bi-lingual format along the corridor.


“I welcome Translink’s continuing commitment to fulfilling their obligations to the Irish Language under the EU Charter on minority languages.”


Speaking on this development, Forbairt Feirste project worker Feargal Mac Ionnrachtaigh stated: “We are very happy about this development in the Gaeltacht Quarter and want to congratulate the Department for Regional Development and Translink for embarking on this initiative.


“We would hope this is just the beginning for more road and community bilingual signage to come in the Quarter, throughout Belfast and beyond. In the absence of rights based legislation in the North this initiative by DRD shows that goodwill from government bodies and an adherence to European Charter obligations can provide impetus for the public promotion of the language which should act as an inspiration for other state bodies to follow their progressive lead.”


For further information, contact us on feargal@forbairtfeirste.com or call us 02890438597 or 07841101630barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS