Comharthaí ‘s Turasóireacht / Signage and Tourism

Forbairt News

Siopa na bhFál / The Falls Shop

Comharthaíocht Dhátheangach agus Turasóireacht / Bilingual Signage and Tourism

Gaeilge


Thréaslaigh Oifgeach Tionscnaimh Gnó Le Gaeilge Forbairt Feirste, Feargal Mac Ionnrachtaigh, le Comhairle Chontae Mhuileann gCearr a ghlac le moladh an tseachtain seo caite go mbeadh orthu cur le comharthaí Dátheangacha sa bhaile chun tuilleadh turasóireachta a spreagadh sa bhaile.


Glacadh le moladh an Chomhairleora Pat Collins gur chóir uasdátú a dhéanamh ar Pháirc Ghnó an Bhaile le comharthaí úra dátheangacha agus aontaíodh leis an mholadh mar go bhfuil tuiscint fhorleathan sa Chomhairle, bunaithe ar thaighde idirnáisiúnta, go spreagann na comharthaí dátheangacha turasóireacht.


Dar le Mac Ionnrachtaigh:


“Tá comhghairdeas tuillte ag Comhairle Mhuileann gCearr as an chinneadh seo a léiríonn samhlaíocht agus tuiscint s’acu ar chúrsaí turasóireachta. Tá muidne féin ag Forbairt Feirste ag seinm an phoirt seo le blianta fada i mBéal Feirste. Tuigeann na céadtaí gnó i mBéal Feirste – go háírithe iad sin a thapaigh an deis a chothaigh muid daofa comharthaí Gaeilge a chur in airde -  gur deis díolta iontach í an táirge dúchasach agus  muid ag iarraidh turasóirí a mhealladh.


“‘Bhain sciar mhaith acu tairbhe as Scéim Athnuachana na Mórbhealaí atá ag Comhairle Cathrach Bhéal Feirste le bliain anuas a thug deis do ghnóthaí sa Cheathrú Ghaeltachta, comharthaí dátheangacha a chur ar fáil don phobal. Ní mór do Chomhairle na Cathrach anois, sampla Mhuileann gCearr a leanúint agus a leithéid d’fhéidearthachtaí comharthaíochta a chur ar fáil ar fud na cathrach go háirithe agus stráitéis úr turasóireachta s’acu ar na bacáin.


Thacaigh  Harry Connolly, ón Chomhlacht Turasóireachta in Iarthar Bhéal Feirste, Fáilte Feirste Thiar leis an tuairim seo:


“Níl amhras ar bith ach go mbíonn an tsuim as cuimse ag turasóirí sna comharthaí dátheangacha agus sa chultúr Ghaelach i gcoitinne agus is cinnte go gcaithfidh ról larnach a bheith ag na comharthaí seo in aon stráitéis athnuachan turasóireachta a mholann na húdaráis áitiúla.’


Le tuilleadh eolais a fháil ar obair chomharthaíochta s’againne, déan teagmháil linn ar: feargal@forbairtfeirste.com


English


Forbairt Feirste’s Irish Means Business Project Worker, Feargal Mac Ionnrachtaigh has congratulated Mullingar County Council for passing a motion to enhance bilingual signage in the town as a means of increasing tourism.


A motion by councillor Pat Collins to upgrade the town’s Business Park with bilingual signage was agreed by the council due to its instinctive understanding, based on international research, that bilingial signage attracts tourism to the native product.


According to Mac Ionnrachtaigh:


“Mullingar county council deserve to be congratulated for this decision which displays their imagination as well as their thorough understanding of the Tourism Industry. We, in Forbairt Feirste, have been leading by example and promoting this agenda in Belfast and further afield for many years now. Hundreds of businesses in Belfast – who have availed of the opportunity we created for them to erect bilingual signage – understand that  they provide a unique selling point that attracts tourism.’


“Many of these businesses in the Gaeltacht Quarter took the opportunity provided by the Belfast City Council’s Renewing the Routes scheme over the past year to provide the community with bilingual signage. The City Council should build on this  and follow the example of Mullingar and provide the same bilingual signage opportunities throughout the city especially now with their Tourism Strategy currently on the agenda.


Harry Connolly, from West Belfast Tourism Agency, Fáilte Feirste Thiar, supported Mac Ionnrachtaigh saying:


“There is no doubt that tourists have a massive interest in bilingual signage and Irish culture in general and therefore bilingual signage must play a central role in any tourism strategy being embarked on by the Local Authorities.”


For further information on our signage work, contact us on feargal@forbairtfeirste.combarúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS