Aire ar lorg Croíthionscadal – Signature Project is Minister’s Aim

Forbairt News
 
Aire Stáit don Ghaeltacht, Joe McHugh TD, Eimear Ní Mhathúna, An tAire Cultúrtha, Caral Ní Chuilín agus Cathaoirleach Forbairt Feirste Sean Mistéil

Aire Stáit do Ghnothaí Ghaeltachta, Joe McHugh TD, Eimear Ní Mhathúna, An tAire Cultúrtha, Caral Ní Chuilín, BTR agus Cathaoirleach Forbairt Feirste Sean Mistéil

Fís an Aire don Cheathrú Ghaeltachta

Minister’s vision for Gaeltacht Quarter

Gaeilge


Tá fáilte mhór curtha ag Cathaoirleach Forbairt Feirste, Seán Mistéil roimh ráiteas an tAire Cultúrtha Caral Ní Chuilín go bhfuil sí tiománata chun stadas Croíthionscadal á lorg do Cheathrú Ghaeltachta Bhéal Feirste.


Thainig an ráiteas ón Aire Ní Chuilín tar éis dí sraith d’imeachtaí caidrimh a óstáil ar an Chéadaoin Meitheamh 10ú leis an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Heather Humphreys, TD, agus leis  an tAire Stáit um Ghnóthaí Gaeltachta, Joe McHugh TD.


Mar chuid don sraith imeachtaí thug na hAirí Ní Chuilín agus McHugh cuairt ar Raidió Fáilte agus ar an Chultúrlann ag croílár na Ceathrún Gaeltachta.


Ina ráíteas a d’eisigh sí tar éis na cuairte ar an Chultúrlann dúirt an tAire Ní Chuilín, I measc, eile:


” Is í m’fhís go ndéanfar croíthionscadal Gaeilge den Cheathrú Gaeltachta agus, mar sin de, go gcuirfear chun cinn an fhorbairt chultúrtha agus an fholláine pobail agus, as sin, dul chun cinn eacnamaíoch.”


Ag fáiltiú roimhe an mhéid a bhí le rá ag an Aire dúirt an tuasal Mistéil:


“Tá sé aitheanta ag an Aire Ní Chuilín go dtugann An Cheathrú Ghaeltachta deis do Roinn s’aicí tiomántas s’aicí chun tabhairt faoi ‘Boctaineacht, eisiamh shoisialta agus comhionnanas a chur chun cinn.’ is tógáil croí dúinn-ne go bhfuil sé fogartha aicí anois gurb í fís s’aici don Cheathrú ag dul chun tosaigh ná stadás croíthionscadal a lorg. Bhí sé go hiontach go raibh an deis again bualadh lei agus leis an Aire Stait McHugh ar chuairt s’acu chun na Ceathrún Ghaeltachta Dé Céadaoin Meitheamh 10ú.


“Tá muid ag dúl go mór le bheith ag comhoibriú leis an dá Aire agus an dá Roinn abhartha thuaidh agus theas chun forbairt na Ceathrún Ghaeltachta a thabhairt céim eile chun tosaigh le chéile.”


Le haghaidh tuilleadh eolais, cuir ríomhphost chuig Jake ar jake@forbairtfeirste.com  nó cur scairt ar 0044 7739875309 nó 02890438957


English


Forbairt Feirste  chair, Seán Mistéil has warmly welcomed a statement from Culture Minister Caral Ní Chuilín BTR that she is committed to seeking Signature Project status for Belfast’s Gaeltacht Quarter.


Minister Ní Chuilín’s statement came following a series of engagements she hosted on Wednesday June 10th  with the Arts Heritage and Gaeltacht Minister Heather Humphreys, TD, and with Minister of State for Gaeltacht Affairs, Joe McHugh TD.


As part of a busy day of engagements Ministers Ni Chuilín and McHugh visited Raidío Fáilte and an Chultúrlann in the heart of the Gaeltacht Quarter.


In her statement released following the Gaeltacht Quarter engagement Minister Ní Chuilín, said, inter alia:


” My vision is that the Gaeltacht Quarter becomes a signature project for the Irish language and this, in turn, will promote cultural development and community wellbeing and, in turn, economic progress..”


Welcoming the Minister’s statement Mr Mistéil said:


“Minister Ní Chuilín has long recognised that the Gaeltacht Quarter provides a huge opportunity to her department in fulfilling its stated priority objective of ‘tackling poverty and social exclusion and promoting equality’. We are heartened that she has now announced her vision of making the Gaeltacht Quarter a signature project for the Irish Language. It was a wonderful opportunity for us to meet with her and her colleague Minister of State for Gaeltacht Affairs, Joe McHugh TD leis an Aire Stait McHugh ar chuairt s’acu chun na Ceathrún Ghaeltachta Dé Céadaoin Meitheamh 10ú.on their visit to the Gaeltacht Quarter on June 10th.


“We look forward to working with both ministers and their departments North and South to take the development of the Gaeltacht Quarter forward into the future.”


For more information contact Jake on jake@forbairtfeirste.com by phone on 0044 7739875309 or 02890438957.barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS