Cuairt ar Theach na dTeachtaí – Westminster Visit

Forbairt News
Paul Maskey MP West Belfast, Tony Armstrong CEO Locality UK, Jake Mac Siacais Director Forbairt Feirste, Sean Mitchell Chair Forbairt Feirste ar Ardán Dhíon Teacht na dTeachtaí, Londain Iúil 2ú 2015

Paul Maskey MP West Belfast, Tony Armstrong CEO Locality UK, Jake Mac Siacais Director Forbairt Feirste, Sean Mitchell Chair Forbairt Feirste ar Ardán Dhíon Teacht na dTeachtaí, Londain on the Roof Terrace of the British Houses of Parliament 2ú Iúil, July 2nd 2015

Ag Cur Cás na Ceathrún chun cinn

Gaeltacht Quarter calling London

Gaeilge


D’éascaigh Feisire Parlaiminte, Iarthar Bhéal Feirste Paul Maskey, cruinniú uasdátaithe ar dul chun cinn na Ceathrún Ghaeltachta i dTeach na dTeachtaí, Westminster inné an 1ú Iúil.


Pléadh an dul chun cinn atá déanta ó thaobh forbairtí caipitil ó éisíodh Mórphlean na Ceathrún Ghaeltachta i Mí Mhean an Fhómhair seo caite. I láthair ag an cruinniú fosta bhí Tony Armstrong Píomhfheidhmeannach Locality UK, a thainig ann ar iarrátas ó Forbairt Feirste chun féidearthachtaí comhoibríthe a phle agus muid ag dul chun tosaigh.


Ag labhairt dó i ndiaidh an chruinnithe dúirt Sean Mistéil:


“Táimid anbhuíoch do Paul Maskey TD as an chruinniú seo a éascú dúinn agus as an comhoibriú atá déanta aige linn agus a bheas a dhéanamh aige linn amach anseo. Táimid anbhuíoch fosta do Tony Armstrong as theacht i láthair chun plé a dhéanamh ar dheiseanna comónta forbartha amach anseo, agus as an léargas a thug sé dúinn ar an obair iontach atá idir lámha aige féin.


“D’ardaigh muid réimse cesiteanna leis an tUas Maskey, ina measc na tionscadail caipitil atá le cur i gcrích go fóill sa Cheathrú, go háiríthe forbairt an fhoirgnimh Béal na bhFeá atá le bheith chun tosaigh ar shuíomh Ard na bhFeá agus scéim títhíocht do Ghaeil na Cathrach atá beartaithe do tosach an tsuímh chomh maith.


Dhearbhaigh Paul tacaíocht s’aige don cheathrú arís agus thg sé le fios go mbeadh Oifig s’aige ag ardú na ceisteanna ar ár son leis na húdárais cuí. B’eispéireas den scoth é an dhá lá a chaith muid i Londáin agus tabharfaidh sé misneach agus deiseann úra dúinn amach anseo.”


Le haghaidh tuilleadh eolais, cuir ríomhphost chuig Jake ar jake@forbairtfeirste.com  nó cur scairt ar 0044 7739875309 nó 02890438957


English


West Belfast MP, Paul Maskey, has facilitated a briefing meeting in the British Houses of Parliament to allow him to be updated on progress in the Gaeltacht Quarter. The meeting was held on July 1st at Westminster and was attended by Forbairt Feirste Director, Jake Mac Siacais and Forbairt Feirste Chair Sean Mitchell.


Under discussion was the progress made since the publication of the Big Gaeltacht Quarter Plan Mórphlean na Ceathrún Ghaeltachta in September last year. Also present at the meeting on an invitation from Paul’s office and Forbairt Feirste was Tony Armstrong CEO of Locality UK, who was in attendance to provide a brief on the work of his organisation and to explore possibilities for mutally beneficial collaborations with Forbairt as we move ahead with the development of the Gaeltacht Quarter.


Speaking after the meeting Sean Mitchell remarked:


“We are very grateful to our MP Paul Maskey for arranging this meeting for us and for the support which he has given to the Gaeltacht Quarter to date and which he will no doubt continue to provide in the time ahead. We are also very grateful to Tony Armstrong, who took time out of a busy schedule to meet with us and to brief us on his organisation’s impressive work and to explore with us how we can cooperate to our mutual benefit into the future.


“We raised with Paul Maskey a range of pertinent issues among them the various capital projects within the Gaeltacht Quarter, particularly those like The Béal na bhFeá multi-sports building which will front the Beechmount Spórtlann development and the Crannóg Housing project for Irish speakers, both of which will provide  a step change in terms of delivering the vision for the Gaeltacht Quarter articulated in the agreed action plan.


“Paul, as MP for the area, confirmed his support for our efforts within the Gaeltacht Quarter and assured us that his office would be raising the issues discussed with the appropriate authorities. We had a wonderful whirlwind two days in London which will inspire us and provide new opportunities going forward.”


For more information contact Jake on jake@forbairtfeirste.com by phone on 0044 7739875309 or 02890438957.barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS