Cumann Gaelach úr sa Cheathrú / New Irish society in the Quarter

Forbairt News

Daltaí ó Chumann Gaelach Coláiste Feirste le Wayne Pickering is Feargal Mac Ionnrachtaigh

Cumann Gaelach Coláiste Feirste á lainseáil / Coláiste Feirste Gaelic Society to be launched

Gaeilge


Ocáid stairiúil eile a bhéas ann oíche dheardaoin bheag seo nuair a lainseáltar Cumann Gaelach Coláiste Feirste sa scoil féin i gcroílár na gCeathrún Ghaeltachta. Beidh lá Gaelach iomlán faoi lán seol ag an Chumann atá faoi stiúir ag daltaí 6ú agus 7ú bliana na scoile. I rith an lae, timpeall a 2 a chlog, beidh siad ag stiúradh Céilí don chéad bhliain úr agus ag déanamh cur i láthair agus camchuairt na scoile do chuairteoirí mheiricánacha.  San oíche insan Halla mór, beidh ceol traidisiúnta ó roinnt daltaí, Céilí mór, taispeántas do Thallainn Coláiste Feirste le roinnt ceoltóirí agus damhsóirí agus críochnoidh an oíche leis an sárghrúpa Reggae BRÉAG. Cuirfear bia agus sóláistí ar fáil saor in aisce ar an oíche chomh maith.


Ag labhairt fán oíche di, dúirt ball amháin don chumann, Áine Ní Mháicín, ‘Ba mhór againn an Ghaeilge a chur chun cinn taohh istigh don scoil agus daltaí na scoile a spreagadh i dtaobh na teanga. Lena chois sin, tá muid ag léiriú gur féidir linne, mar Ghaeil óga, bheith neamhspléach agus muid féin a eagrú gan stiúir ó mhúinteoirí.’ Ag cur leis seo, dúirt Dónall Ó Dochartaigh, a bhéas mar fhear an tí ar an oíche, ‘Tá sé d’aidhm againn cur le hAthbheochan na Gaeilge i mBéal Feirste agus an scoil a oscailt don mhórphobal agus iad a mhealladh i dtreo na teanga. Is ar an bhonn sin a thugaimid cuireadh don phobal teacht ar an oíche agus blaiseadh a fháil ar Chumann Gaelach s’againn, Coláiste Feirste agus saol na Gaeilge i gcoitinne.’


Léirigh an ceannaire ar Eocharchéime a 5 i gColáiste Feirste, Wayne Pickering an dearcadh dearfach atá an scoil féin ar an fhorbairt úr seo, ‘Tá muid iontach brodúil as na scolairí spreagúla seo. Tá siad tiomónta fán teanga agus iontach muiníneach mar dhaoine óga. Tá muid brea sásta a leithéid d’imeacht a eascú sa scoil agus buíoch don áisíntacht forbartha teanga Forbairt Feirste a d’oibir leis na daltaí agus leis an scoil féin chun an láinseáil seo a chuir i gceann a chéile.’


Thacaigh Oifigeach Tionscadail Forbairt Feirste, Feargal Mac Ionnrachtaigh, leis seo nuair a dúirt sé, ‘Imeacht iontach a bhéas ann oíche dheardaoin a chuirfeas go mór le forbairt na Ceathrún Ghaeltachta agus athbheochán na Gaeilge i gcoitinne. Is cuid lárnach é an tógra seo don obair chumasaithe pobail a bhíonn ar siúl ag Forbairt Feirste i rith na bliana agus tá muid thar a bheith sásta an fhorbairt nualaíoch seo a eascú. Lena chois sin, tá muid buíoch do Foras na Gaeilge as an tógra seo a mhaoiniú agus deis seo a thabhairt don chumann a gcuid tiomantas a chur i bhfriotál don phobal. Tá úinéireacht iomlán ag na daoine óga seo ar an láinseáil agus léiríonn siad chomh cumasach agus atá an chéad ghlúin eile do dhíograiseoirí teangan.’


Le tuilleadh eolais a fháil  déan teagmháil le feargal@forbairtfeirste.com no scairt air 02890438597 nó 07841101630


English


Another historic occasion will take place this Thursday when the Coláiste Feirste Gaelic Society is launched in the school itself in the heart of the Gaeltacht Quarter. There will be a full Irish day of events provided by the Society under the direction of the 6th and 7th form students in the school. During the day, at approximately 2 o clock, they will be directing a Céilí for the new first years and giving a presentation and school tour to American visitors.  That night in the Main Hall, there will traditional music by pupils, a Grand Céilí, a showcase of Coláiste Feirste talent with a series of singers and dancers before the evening finishes with Irish reggae supergroup, BRÉAG.  Free Food and refreshments will be provided on the night.


Speaking on event, one member of the society Áine Ní Mháicín, said, ‘We aim to promote the language within the school and inspire the pupils about the Irish language. We also aim to show that we, as young Gaels, can be independent and organise ourselves without the direction of teachers.’ Adding to this, Dónall Ó Dochartaigh, who will act as compere on the night, stated, ‘It is our objective to strengthen the Irish language revival in Belfast and open the school to the wider community and attract more people towards the language. It is on this basis that we invite the community to come along on the night, to get a taste of our Irish Society, Coláiste Feirste and the Irish language community in general.’


The Coláiste Feirste head of Key Stage 5, Wayne Pickering, outlined the positive view of the school on this new development, ‘We are very proud of the these inspirational pupils. They are committed to the language and are very confident as young people. We are very pleased to facilitate this type of event in the school and very grateful to Irish language development Agency Forbairt Feirste, who worked with the pupils and the school itself in putting this launch together.’


Forbairt Feirste Project Worker Feargal Mac Ionnrachtaigh, supported this when he stated, ‘This will be a fantastic event on Thursday night that will add to the development of the Gaeltacht Quarter and the Irish language revival in general. This project is a central aspect of the community empowerment work that Forbairt Feirste carries out throughout the year and we are very pleased to facilitate this innovative new development. In addition, we are very grateful to Foras na Gaeilge for funding this initiative and providing this Society with the opportunity to express their diligence to the community. The young people have complete ownership of the launch and show just how capable the next generation of language activists really are.’


For further information, contact us on feargal@forbairtfeirste.com or call us 02890438597 or 07841101630barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS