ÉIRÍONN TEANGA AGUS SPREAGANN SÍ – LANGUAGE SOARS AND INSPIRES

Forbairt News
Íomha ón Suiteáil is déanaí ag Preab-Spás Ealaíon na Ceathrún Gaeltachta

Íomha ón Suiteáil is déanaí ag Preab-Spás Ealaíon na Ceathrún Gaeltachta

Ní ghlacann sé céadtaí todhchaí a thógáil do mhílte.

It doesn’t take hundreds to shape a future for thousands.


Gaeilge


Ealaíon Úr ag ceiliúradh 50 Bliain do Bhóthar Seoighe.


Rinne Patricia Lavery ón Chomhairle Ealaíon an athmhaisiú galánta atá déanta ar an phreab-spás ealaíona ag geataí Choláiste Feirste a lainseáil inniu 6/12/19, chun ceiliúradh a dhéanamh ar comóradh 50 de bhunú Ghaeltacht uirbeach Bhóthar Seoighe.


Tá an sar-phíosa ealaíon seo déanta mar chuid de straitéis forbartha Glas le Fás de chuid Forbairt Feirste agus é déanta i gcomhpháirt le Coláiste Feirste. Chuir an Comhairle Ealaíon an maoiniú ar fáil.


Déanann an saothar ealaíon ceiliúradh ar fhísí  Bhóthar Seoighe a bhunaigh an chéad Gaeltacht Uirbeach in Éirinn 50 bliain ó shin agus a thug inspioráid d’athbheochán na Gaeilge i mBéal Feirste agus fríd an oileán ar fad.


Inniu tá gluaiseacht na Gaeltachta i mBéal Feirste déanta de Naíscoileanna, Bunscoileanna, Iar-Bhunscoileanna, coláistí, fiontair cruthaitheacha agus sóisialta, siopaí, caiféanna, raidió, comhluchtaí teilifíse, féiltí, déantúsóirí ceoil agus litríochta agus go leor eile.


Anois tá gluaiseacht athbheochána na Cathrach réidh le forbairt eile, a dhéanfaidh an dul chun cinn a dhaigniú, a chuir i gcrích le forbreoirí na Ceathrún Ghaeltachta, cuid mhaith acu atá ón dara agus ón triú ghlún de Ghaeil Feirste. Tá suíomh aitheanta againn ag sean-suíomh Ard Na bhFeá atá fóirsteanach d’fhorbairt an chéad chéim eile fríd tithíocht, oideachais agus tosaíochtaí sóisialta agus eacnamaíochta.


“Is tosaíocht eipiciúil í Gaeltacht Bóthar Seoighe a bhfuil scéal s’aici pragmatach, aislingeach agus caomhnach san am céanna – sraith shimplí de thíthí dlúite leis an bhuanchreidiuint go dtiocfadh le Gaeilge bláthú agus cruth úr a thabhairt don chathair,” a dúirt Cathaoirleach Choláiste Feirste, Seán Mistéil. “Tá muid buíoch don Chomhailre Ealaíon as a dtacaíocht agus as a gcomhairle agus tá súil againn go dtig leis an phíosa úr ealaíon seo bheith ina chúis broid do dhaoine óga – tá teachtaireacht an tábhachtach ag dul leis: Ní glacann sé na céadtaí chun todhchaí a thógáil do mhílte.”


Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le: jake@forbairtfeirste.com  02890438597

English


New Artwork Celebrates 50 years of Belfast Gaeltacht.

Patircia Lavery of the Arts Council today 6/12/19 launched the latest installation at the Gaeltacht Quarter Public Art space, Aisling an Phobail at the gates of Coláiste Feirste. The latest installation has been reimagined to Celebrate 50 Years of Belfast’s Urban Gaeltacht, Bóthar Seoighe.


The eye-catching piece of public art is part of the Glas le Fás regeneration strategy and has been jointly developed by Forbairt Feirste and Coláiste Feirste. Funding has been provided by the Arts Council.


This artwork is in celebration of the visionaries of Bóthar Seoighe who 50 years ago established the first urban Gaeltacht in Ireland and inspired the Irish Language revival in Belfast and across Ireland.


Today the Gaeltacht movement in Belfast encompasses nursery, primary and post-primary schools, colleges, social and creative enterprises, shops, cafés, radio and TV programming, festivals, musical and literary productivity and more. And now the city’s Irish Language revival movement is set to expand and solidify, as the promoters of the Gaeltacht Quarter – many of them second and third generation Irish speakers – have identified a portion of the former Beechmount Leisure Centre land as a suitable location for the next phase in regenerating Irish through housing,  education, social and economic development.


“Gaeltacht Bóthar Seoighe is an urban epic whose story is simultaneously pragmatic, visionary and preservationist – a row of simple terraced houses, conjoined by the conviction that Irish could thrive and in other ways reshape a modern city”, said Seán Mistéil  Cathaoirleach Bhord Gobharnóirí Choláiste Feirste. “We are grateful to the Arts Council for their support and advice and hope that this new piece of public art can serve as a source of pride for younger generations – because it carries an important lesson: it doesn’t take hundreds to build a future for thousands.”


barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS