Éiríonn Thar Barr le Cruinniú Mullaigh Minsterial Summit Huge Success

Forbairt News

Chun Tosaigh Padraig MacRiabhaigh, Nuala Ní Mheascaigh, an tAire Caral Ní Chuilín, Sean Mistéíl agus Déaglán MacConmhaoil. Ar chúl an tAire Mark h Durkan agus an tAire John O Dowd.

Cruinniú Mullaigh na Ceathún Ghaeltachta

Gaeltacht Quarter Ministerial Summit

Gaeilge


Seoladh Mórphlean na Ceathrún Ghaeltahta ag an saineolaí idirnáisiúnta athghiniúna úirbí Clive Dutton, os comhair trí Aire Rialtais, Ard Mhéara Bhéal Feirste agus suas le dhá céad scarshealbhóirí ó na hearnálacha oideachas, pobail agus poiblí Dé hAoine seo caite an 20ú Meán Fómhair ag Coláiste Feirste.


Ag tagairt don deis atá romhainn, agus Cairt na Ceathun Ghaeltachta sínithe ag na hAirí agus na scarshealbhóirí eile ag an Chruinniú Mullaigh Dé hAoine dúirt Cathaoirleach Forbairt Feirste Sean Mistéíl: ” Leanann an Cheathrú Ghaeltachta uirthí ag tabhairt smaointí agus dearcaidh chun tosaí faoi cheist na féiniúlachta ar bhealach atá samhlaitheach, sultmhar agus dúshlannach  agus ar a mhalairt ar fad ón chur chuige faoin fhéiniúlacht atá deighilteach agus achrannach agus a scarann daoine óna chéíle i gcodanna eile den chathair seo, Dírionn an cur chuige sa Cheathrú Ghaeltachta ar uathúileacht an chultúr mar gléas a mheallann daoine chuig an áit, mar chatalaíoch gnó, mar eascaitheoir oideachais agus mar tógálai comhphobail. Tá lúchair mór orainn go bhfuil Clive Dutton faighte ag Roinn Cultúr Ealaíon agus Fóillíochta fríd Forbairt Feirste agus é fostaíthe chun nascanna tras-rannógacha a thógáil thar cúraimí na airí éagsúla agus na áisíneachtaí áitiúla. Tig Dutton anseo le clú agus stair oibre dosháraíthe. Is mór an dul chun cinn a bhí ann nuair a thig trí Aire Tionól, Ard Mhéara Bhéal Feirste agus go leor leor eile chuig Coláiste Feirste Dé  hAoine chun a dtacaíocht siúd a leiriú don thionscadal claochlaithe seo.”


Is féidir Mórphlean na Ceathrún Ghaeltachta a ioslódáíl ach cliceáíl ar an nasc seo


Le tuilleadh eolais a fháil  déan teagmháil le jake@forbairtfeirste.com nó scairt air 02890438597 nó 07739875309


English


Internationally renowned urban renewal guru Clive Dutton has unveiled his Big Gaeltacht Quarter plan at a Ministerial Summit  held on Friday September 20th in Coláiste Feirste with three Assembly Ministers, the Belfast Mayor and up to 200 stakeholders from the education, community and public sectors present.


Speaking of the renewed opportunity around the Big Gaeltacht Quarter action plan Forbairt Feirste Chair Sean Mistéíl said: “ The Gaeltacht Quarter continues to provide a refreshingly positive alternative to the ideas of identity that polarize others areas of Belfast, harnessing its cultural distinctiveness as a visit-generating center piece, business catalyst, educational facilitator and community builder. We are delighted that Clive Dutton has been engaged by DCAL through Forbairt Feirste to encourage links and traction across ministerial portfolios, Government departments and local bodies. He comes with an unimpeachable track record. It was a great step forward to have three Assembly ministers and the City Mayor come to Coláiste Feirste on Friday to lend their support to this transformative initiative ”


You can download the Big Gaeltacht Quarter Plan by clicking on this link


For further information, contact us on jake@forbairtfeirste.com or call us 02890438597 or 07739875309barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS