Gaeil úr sa Ghleann / New Gaels in the Glen

Forbairt News

Paddy Cunningham Sinsearach, OCP Lámh Dhearg, Orla Fitzsimmons, Liam Tunney, Orla McGarry ó Ghlór an Ghleanna agus Feargal Mac Ionnrachtaigh ó Forbairt Feirste

Spréann gníomhaíocht Ghaeilge fríd an Ghleann le bunú grúpa nua / Irish Language activism spreads through the Glen with formation of new group

Gaeilge


Tá obair na hathbheochána Gaelaí ag spreádh agus ag neartú fud fad na cathrach le teacht Glór an Ghleanna ar an tsaol. Gníomhach i mBaile Andarsan Uachtarach agus Baile Haine agus ag obair i bpairtnéireacht le Cumann Lámh Dhearg CLG, tá an grúpa nua i ndiaidh clár iomlán a chur i gcrích i rith Seachtain na Gaeilge ar na mallaibh.


Dar le Cathaoirleach an ghrúpa, Orla Fitzsimons, ‘Is grúpa deonach de dhíograiseoirí teanga muid ag iarraidh ar gcuid a dhéanamh ar son athbheochán na Gaeilge. Fuair muid spreagadh ón illiomad grúpa eile atá ag feidhmiú ar an talamh ag cur imeachtaí, ranganna agus scéimeanna teanga eagsúla ar fáil don phobal. Thosaigh muid le seachtain na Gaeilge le clár pacáilte d’imeachtaí, ina measc bhí cumannn bricfeasta,  trath na gcéist, léacht fá stair na Gaeilge, siúlóidí sleibhe agus neart eile. D’éirigh go geal leis na himeachtaí agus creideann muid go mór gurb é tús maith leath na hoibre. Tá neart tógraí eile beartaithe againn don samhradh chomh maith agus tá muid ag dúill le tuilleadh díograiseoirí a mhealladh i dtreo na hoibre seo. Tá muid fíorbhuíoch do Chumann Lámh Dhearg agus Forbairt Feirste as an tacaíocht ar fad a thug siad dúinn leis an tógra seo’.


Ag caint do ar an fhorbairt úr seo, dúirt Oifigeach tionscadail Forbairt Feirste, Feargal Mac Ionnrachtaigh, ‘Tá lúchair mhór ar Forbairt Feirste go bhfuil Glór an Ghleanna ag teacht isteach sa ghluaiseacht athbheochána agus iad fréamhaithe ag leibheál áitiúil agus iad buanú nascanna láidre le Cumann Lúthchleas Gaeil chomh maith. Tá tábhacht ar leith le grúpaí mar seo chun athbheochán na Gaeilge a neartú i measc an phobail agus chun greasán do dhíograiseoirí tiomónta a thabhairt le chéile chun réimse leathan d’imeachtaí a sholathar. Tá comhghairdeas tuillte ag Glór an Ghleanna as clár iontach a chur le chéile i rith seachtain na Gaeilge agus tá Forbairt Feirste breá sásta gach tacaíocht a chur ar fáil don obair spreagúil seo.’


Le tuilleadh eolais a fháil déan teagmháil le feargal@forbairtfeirste.com no scairt air 02890438597 nó 07841101630


English


Irish language revivalist work is spreading and strengthening throughout the city with the arrival of Glór an Ghleanna on the scene. Active in Upper Andersonstown and Hannahstown and working in partnership with Cumann Lámh Dhearg CLG, the new group has just recently organised a packed programme of events during ‘Irish language week’.


According to group chairperson, Orla Fitzsimons, ‘We are voluntary group of Irish language activists who are trying to do our bit for the language revival. We gained inspiration from a range of local groups that are working on the ground providing events, classes, and various language initiatives for the community. We began with Irish language week with a packed programme of events including breakfast clubs, a quiz, a lecture on the history of the language, mountain walks and much more. The events were a big success and we are strong believers in the saying that a job well started is a job half finished. We’re planning  a lot more projects for the summer and we hope to attract more activists to this type of work. We are very gratful to Lámh Dhearg CLG and Forbairt Feirste for the support they gave with this initiative.’


Speaking on this new development, Forbairt Feirste project worker, Feargal Mac Ionnrachtaigh stated, ‘Forbairt Feirste are delighted that Glór an Ghleanna have come into the revival movement with strong roots at a local level while also consolidating links the GAA as well. Groups like this are centrally important to the effrots of strengthening the Irish language revival in the community and bringing a network of dedicated activists together to provide a wide range of events. Glór an Ghleanna are due a big congratulations for organising a fantastic programme during Irish langauge week and Forbairt Feirste is only glad to provide support for such inspirational work.’


For further information Foram na nÓg, contact us on feargal@forbairtfeirste.com or call us 02890438597 or 07841101630barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS