Gnó úr le Gaeilge sa Cheathrú! / New Irish language business in the Quarter!

Forbairt News

Feargal Mac Ionnrachtaigh agus Pádraig Ó Muirigh taobh amuigh don ghnó úr s'aige

Gnó Dlíodora úr oscailte ag Gaeil áitiúil sa Cheathrú Ghaeltachta / New Legal business opened by local Gael in the Gaeltacht quarter


Gaeilge


D’oscail gnó nua ar na mallaibh ar Bhóthar Chluanaí le comharthaí gleoite Gaelach le sonrú air. Is é gnó Dlíodóra Phádraig Uí Mhuirigh atá mar ainm air agus d’éirigh leis comharthaí úra dhátheangacha a chuir in airde le cúnamh ó Scéim Comharthaíochta Foras na Gaeilge.


Ag caint do inné, dúirt Pádraig, atá ina dlíodóir áitiúl aitheanta agus captaen ar fhoireann péile na ceathrún Ghaeltachta, Laochra Loch Lao CLG, ‘Tá muid roinnt míonna ar an fhód agus ag dul go maith. Bhí muid ar bís na comharthaí úra dhátheangacha a fháil chomh maith leis na maisiúcháin fuinneoga. Tá muid iontach buíoch d’Fhoras na Gaeilge as an tacacíocht seo a sholáthar, Aindriú Ó Donnghaile a rinne an dearadh ar na comharthaí agus Forbairt Feirste as iarratas s’againn a eascú. Aithnímid sa cheathrú Ghaeltachta gur deis iontach í an Ghaeilge sa saol gnó agus tá muid thar a bheith sásta freastal ar mhianta phobal na Gaeilge.’


Ag cur leis an mhéid seo, dúirt Oifigeach Tionscadail Forbairt Feirste, Feargal Mac Ionnrachtaigh, ‘Tá sé ar dóigh go bhfuil dlíodóir eile atá líofa sa Ghaeilge ag oscailt gnó úr sa Cheathrú Ghaeltachta. Is Gaeil iomráiteach é Pádraig atá ag cur comhairle agus cúnamh dlí den chéad scoth ar fáil don phobal le roinnt mhaith bliantaí anuas. Lena chois sin, cuireann na comharthaí gleoite ar an ghnó le infheichteacht na Gaeilge sa cheantar agus neartaíonn siad athbheochán s’againne i measc an mhórphobail. Sa chaoi seo, is deis iontach é scéimeanna gnó an fhorais chun cur leis an fheachtas comharthaíochta.’


Le haghaidh tuilleadh eolais ar scéim chomharthaíochta an Fhorais agus tionscadail gnó le Gaeilge s’againn, déan teagmháil le Feargal  feargal@forbairtfeirste.com nó scairt air 07841101630


English


A new business has recently opened on the Springfield Road displaying colourful new Irish language signage. Pádraig Ó Muirigh’s Solicitors successfully recieved financial aid from Foras na Gaeilge to erect new bilingual signs.


Speaking yesterday, Pádraig, who is a well known local solicitor and also captain fo Gaeltacht Quarter Football team, Laochra Loch Lao CLG, stated, ‘We opened oa good few months now and going well. We were delighted to get the new bilingual signs as well as the window design. We’re grateful to Foras na Gaeilge for the support they provided, Aindriú Ó Donnghaile who designed the signs and Forbairt Feirste for facilitating our application. We recognise in the Gaeltacht Quarter that the Irish language provides huge opportunites in the world of business and we’re more than happy to meet the needs of the Irish language community. ‘


Adding to this, Forbairt Feirste Project Worker, Feargal Mac Ionnrachtaigh, stated, ‘It’s fantastic that another Irish-speaking solicitor has opened a business in the Gaeltacht Quarter. Pádraig is a well-known Gael, who has been providing first-class legal help and advice to the community for many years now. In addition, these fantastic new signs add to the visibility of the language in the area and strenghtens our revival amongst the wider community. In this sense, the Foras business schemes are a great way of adding to this signage campaign. ‘


For further info on on Foras na Gaeilge’s signage scheme and our Irish means business project contact Feargal on  feargal@forbairtfeirste.com or call 07841101630barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS