Greannta i gCloch The Writing is on the Wall

Forbairt News

Jim-McVeigh-SF-Party-Leader-Belfast-City-Council-Rosie-McCorley-SF-West-Belfast-MLA-Alex-Attwood-SDLP-MLA-West-Belfast-and-SDLP-Party-leader-Belfast-City-Council-Tim-Attwood.

Ag Fógairt Cruinniú Mullaigh Aireachta na Ceathrún Ghaeltachta

Setting the scene for Gaeltacht Quarter Ministerial Summit

Gaeilge


Agus an saineolaí idirnáisiúnta athghiniúna úirbí Clive Dutton réidh le teacht go Béal Feirste chun Mórphlean na Ceathrún Ghaeltachta a lainseáíl ag Cruinniú Mhullaigh Aireachta na Ceathrún Ghaeltachta ar an Aoine seo 20ú Meán Fómhar, thainig polaiteoirí áitiúla le chéile inniú Céadaoin 18ú Mean Fómhair chun focás úr a dhíriú ar Cheathrú Ghaeltachta Bhéal Feirste agus iad ag lainseáíl murmháisiú úr.


Thainig ceannairí Sinn Féin agus an SDLP ar Chomhairle Bhéal Feirste , Jim McVeigh agus Tim Attwood in éineacht le Baill Tionól Iarthar Bhéal Feirste, Róisín  McCorley Sinn Féin agus Alex Attwood SDLP chun a dtacaíocht siúd a léiriú do thosaíocht na Ceathrún Ghaeltachta agus iad uilig a rá go raibh siad ag dréim go mór leis an Aoine agus fógairt an Mhórphleain – atá a tiomáint chun cinn ag an Aire Cultúr Carál Ní Chulín – os comhair Airí Tionóil agus scarshealbhóirí pobail agus rialtais.


Dúirt Cathaoirleach na Ceathrún Ghaeltchta Ciarán Magoill arna nochtadh an Mhurmháisiú: “ Tá gá ann le droichead chomónta féiniúlachta agus cur chuige a thógáil i mBéal Feirste chun todhchaí rathúil agus chomhchuí a chinntiú. Tá an Gaeilge, agus an chultúr agus oidhreacht Ghaelach ar na droichid sin – ta siad ann go flúisrseach sa Cheathrú Ghaeltachta. Beidh Mórphleán  Dutton agus Cruinniú Mullaigh Aireachta na Ceathrún Ghaeltachta ina chuidiú chun an poitéinsiúil sin a thréisiú chun leasa an uile saoránach.  Is é an duais atá romhainn anseo ná an timpeallacht seo atá ar maos le fiontraíthe cheana féin a fhorbairt chun an síol a chur a thabharfaidh níos mó ráth agus múnlaí úra forbartha eacnamaíochta chun cinn.”


Ag tagairt don deis atá romhainn fosta dúirt Cathaoirleach Forbairt Feirste Sean Mistéíl: ” Leanann an Cheathrú Ghaeltachta uirthí ag tabhairt smaointí agus dearcaidh chun tosaí faoi cheist na féiniúlachta ar bhealach atá samhlaitheach, sultmhar agus dúshlannach  agus ar a mhalairt ar fad ón chur chuige faoin fhéiniúlacht atá deighilteach agus achrannach agus a scarann daoine óna chéíle i gcodanna eile den chathair seo, dírionn an cur chuige sa Cheathrú Ghaeltachta ar uathúileacht an chultúr mar gléas a mheallann daoine chuig an áit, mar chatalaíoch gnó, mar eascaitheoir oideachais agyus mar tógálai comhphobail. Tá lúchair mór orainn go bhfuil Clive Dutton faighte ag Roinn Cultúr Ealaíon agus Fóillíochta fríd Forbairt Feirste agus é fostaíthe chun nascanna tras-rannógacha a thógáil thar cúraimí na airí éagsúla agus na áisíneachtaí áitiúla. Tig Dutton anseo le clú agus stair oibre dosháraíthe. Is mór an dul chun cinn a bheas ann nuair a thig ceithre Aire Tionól chuig Coláiste Feirste Dé  hAoine chun a dtacaíocht siúd a leiriú don thionscadal claochlaithe seo.”


Le tuilleadh eolais a fháil  déan teagmháil le jake@forbairtfeirste.com nó scairt air 02890438597 nó 07739875309


English


With internationally renowned urban renewal guru Clive Dutton heading to Belfast to unveil his Big Gaeltacht Quarter plan at the Gaeltacht Quarter Ministerial Summit on Friday September 20th in Coláiste Feirste, a group of local politicians today (Wednesday 18th) unveiled a newly commissioned wall mural throwing renewed focus on the city’s Gaeltacht Quarter.


Belfast City Council Party leaders Jim McVeigh, Sinn Féin and Tim Attwood, SDLP  joined West Belfast MLAs Rosie McCorley Sinn Féin and Alex Attwood, SDLP to show their support for the Gaeltacht Quarter initiative ahead of the Ministerial Summit where they will join, four Assembly Ministers, local political leaders, public officials and a range of statutory and community stakeholders for the unveiling of the Big Gaeltacht Quarter Plan, which is being championed by Culture Minister Carál Ní Chuilín and her executives colleagues.


Speaking at the Mural Launch Ciarán Magoill, Gaeltacht Quarter Chair said: “Belfast needs to build bridges of common identity and purpose for a successful and harmonious future. Those bridges include Irish language, heritage and culture – which are bountiful in the Gaeltacht Quarter. Dutton’s Big Plan and the Ministerial Summit which will launch it will help boost that potential to the benefit of all.The prize of further developing this environment already rich in talented entrepreneurs is to seed new economic development models and success stories.”


Speaking of the renewed opportunity around the Gaeltacht Quarter action plan Forbairt Feirste Chair Sean Mistéíl said: “ The Gaeltacht Quarter continues to provide a refreshingly positive alternative to the ideas of identity that polarize others areas of Belfast, harnessing its cultural distinctiveness as a visit-generating center piece, business catalyst, educational facilitator and community builder. We are delighted that Clive Dutton has been engaged by DCAL through Forbairt Feirste to encourage links and traction across ministerial portfolios, Government departments and local bodies. He comes with an unimpeachable track record. It is a great step forward to have four Assembly ministers come to Coláiste Feirste this Friday to lend their support to this transformative initiative ”


For further information, contact us on jake@forbairtfeirste.com or call us 02890438597 or 07739875309barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS