Lon Dubh ar eitilt / Blackbird in flight

Forbairt News

Mark Hackett, Donagh Ó hArgáin agus Michael Corr

Tús curtha le tionscadal Lon Dubh Feirste / Belfast Blackbird project kicks off

Gaeilge


Tá oidí de chuid Dámh Spásdearaithe agus Ailtireachta ó Ollscoil Ceannchathartha Londan, Michael Corr agus Fran Balaam, díreach pillte abhaile go Londan ó Bhéal Feirste, áit a raibh siad ar chuairt oibre naoí lá mar chuid de thionscadal Lon Dubh Bhéal Feirste, atá ag díriú isteach ar smaointí, aisling agus forbairtí sa Cheathrú Ghaeltachta.


Is coincheap é tionscadal Lon Dubh Feirste, a d’fhás ó chuairt a thug Michael Corr ar an Cheathrú Ghaeltachta i Mí Bealtaine i mbliana, nuair a labhair sé ag Comhdháil Deichniúir na Cinniúna agus é mar aoí ag Forbairt Feirste.


Faoin tionscadal beidh foireann de 15 mac léinn sinseartha ón Dámh Spásdearaithe agus Ailtireachta ag obair ar feadh bliana faoi stiúir ag Fran agus Michael agus iad ag iarraidh taighde a dhéanamh agus moltaí a aithint maidir le forbairt fisiceach na Ceathrún Ghaeltachta.


Le linn dóibh bheith i mBéal Feirste d’obair an fhoireann ó siopa lonnaithe ag croílár na Ceathrún ar feadh an naoí lá idir an 11ú agus an 20ú Samhain. Bhuail siad le roinnt daoine agus eagraíochtaí áitiúla agus d’éagraigh siad, i gcomhpháirt le Forbairt Feirste, ceardlann bailiú eolais ar an 16ú Samhain agus tasipeántas dá gcuid oibre go dtí seo ar an 20ú Samhain.


Beidh taispeántais trathúla a éagrú faoin tionscadal i Londan agus i mBéal Fierste idir anois agus Samhradh 2011 nuair a dhéanfar taispeántas deiridh an tionscadal a nochtadh ag Féile an Phobail i grcoílár na Ceathrún Ghaeltachta i Mí Lúnasa 2011.


Le tuilleadh eolais a fháil  déan teagmháil le jake@forbairtfeirste.com no scairt air 02890438597 nó 07739875309


English


Tutors Fran Balaam and Michael Corr from the London Metropolitan University have just completed a visit to Belfast’s Gaeltacht Quarter where they were engaged in a nine day work and study visit with 15 students from the University’s Faculty of Design and Architecture. The Belfast work and study visit was conducted as part of the Blackbird of Belfast Design Project which is seeking to develop ideas, visions and projected developments for the Gaeltacht Quarter.


The concept of the Blackbird of Belfast Project arose from a visit which Michael made to Belfast’s Gaeltacht Quarter in May of this year when he was one of Forbairt Feirste’s guest speakers at its .


The project itself will entail 15 senior students from the Faculty of Design and Architecture working under the direction of Fran and Michael during a year-long project which seeks to research and map out proposals for the physical development of the Gaeltacht Quarter.


For the duration of their work visit to Belfast, from the 11th until the 20th of November, the team worked from a shop front space located at the heart of the Gaeltacht Quarter. During their stay the students and tutors  met with local residents and organisations and, in partnership with Forbairt Feirste, they organised a research workshop on November 16th and an exhibition of their impressive work to date on November 20th.


There will be other periodic exhibtions of the work as it progresses through its various stages both in London and in Belfast between now and summer of 2011, culminating in an end of project exhibition to be hosted in the Gaeltacht Quarter during Féile an Phobail/The West Belfast Festival in August 2011.


For further information, contact us on jake@forbairtfeirste.com or call us 02890438597 or 07739875309barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS