Mithid Do Rialtas Breataine Gníomhiú Time for London to Move

Forbairt News
Oonagh Hinds Invest NI, Colma McKee Gaelchúrsaí, Aire Oideachais John O Dowd, Louise Green  Gaelchúrsaí agus Ard Mhéara Bhéal Feirste Niall Ó Donnghaile

Oonagh Hinds Invest NI, Colma McKee Gaelchúrsaí, Aire Oideachais John O Dowd, Louise Green Gaelchúrsaí agus Ard Mhéara Bhéal Feirste Niall Ó Donnghaile

Londan Cáinte arís faoi Easpa Cearta Ghaeilge

London Government in Dock over Irish Rights

Gaeilge


Tá Forbairt Feirste ag iarraidh cfruinniú práinneach le Stát Rúnaí Breataine, James Brokenshire  chun na himpleachtaí leis an Fourth Opinion on the United Kingdom  ó Chomhairlena hEorpa a phlé.


Éisíodh an tuaraisc is déanaí i Mí Feabhra agus glachadh leis na moltaí a bhí ann ar an 25ú Belataine. Ina measc sin bhí moladh láidir go nglacfadh Rialtas Breataine gníomh láithreach chun “reachtaíocht ábartha ag cosaint agus ag cur chun cinn Na Gaeilge agus gníomhanna a ghlacadh a chinntíonn dul chun cinn maidir le cearta teanga do dhaoine ar chuid don mhionlach Gaeilge iad…”


Chuaigh an tuairisc ar aghaidh chun cur ina luí ar Rialtas Breataine go raibh “dualgas ann ag feidhmeannas Thuiasceart Éireann iarracht a dhéanamh chun an cúram i dtata le dea-chidrimh faoi Acht Thuiasceart Éireann 1998 a chur chun cinn ar bhealach nach dtéann salach ar an chúram i dtaca le cothrómais agus ar bhealach nach cuireann cosc ar cearta daoine ó gach culrá náisiúnta agus gach mionlach eithneach”.


Ag tagairt don ghá a bhí ann le cruinniú práinneach dúirt úrlabharaí Forbairt Feirste, Colma McKee: “Tá sé ráíte go soliléír ag Comhairle na hEorpa go bhfuil Rialtas Breataine ag caitheamh go dona le Gaeilgeoirí. I dtaca le breis oideachas agus gairmoideachas do níl aon dul chun cinn déanta agus ba mhaith linn an cás seo a phlé le James Brokenshire”.


Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le: jake@forbairtfeirste.com  02890438597


English


Forbairt Feirste are seeking an urgent meeting with British Secretary of State, James Brokenshire  to discuss the implications of the Council of Europe’s Fourth Opinion on the United Kingdom .


The latest report was issued in February and has was adopted by the Council on May 25th when all its recommendations were accepted. Among the recommendations the Council’s Advisory Committee notes that the British Government should: ” Adopt appropriate legislation protecting and promoting the Irish Language and take measures to ensure progress on language rights of persons belonging to the Irish Minority. The UK Government should engage in dialogue to create the political consensus needed for adopting legislation.”


The report went on to stress that the British Government should ensure that “the administration in Northern Ireland should endeavour to implement the ‘good relations’ duty as provided under the Northern Ireland Act 1998 in a manner that does not run counter to the equality duty and that does not prevent access to rights of persons belonging to all national and ethnic minorities.”


Referring to the need for an urgent meeting Forbairt Feirste spokeswoman, Colma McKee said: ” The Council of Europe has clearly said that the British Government is behaving in an unacceptable way in relation to the rights of Irish speakers. In relation to further and vocational education there has been no progress and it is this that we urgently seek to address with the relevant authorities in this case James Brokenshire.”


For further details, contact Jake MacSiacais on jake@forbairtfeirste.com  02890438597


barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS