Ó Aidhm go Feidhm / From aims to action

Forbairt News

Laochra Loch Lao

Seo chugainn na Laochra / Here come the Laochra

Gaeilge


Bhí scaifte maith i láthair  nuair a rinne Micheál Ó Máirtín, Coláiste Ollscoile Muire, agus Cathaoirleach Campa Chormaic clár fógraí a nochtadh  i gcroílár na Ceathrún Gaeltachta ar an Deardaoin 4ú Márta. Beirt óglaochra agus scoláirí ar Choláiste Feirste, Patrice Ní Cheallaigh agus Naoise Ó Cairealláin atá sa chlar fógraí a bhí deartha ag an dearthóir gráificí áitiúil, Gerd Curley.


Mhol an tUas Ó Máirtín gach atá bainte amach ag Laochra Loch Lao chuige seo agus ghríosaigh sé daoine chun tacaíocht a thabhairt d’fhoireann na Ceathrún Gaeltachta agus iad ag ullmhú le haghaidh Comórtas Peile na Gaeltachta. Lua sé gur eiseáimláir ceart iad na Laochra ar an fheidhm fuinniúil ar an talamh a thógann pobal trí mheán na hathbhecohána Gaelaí.


Is tosaíocht de chuid Forbairt Feirste é CLG Laochra Loch Lao agus tá urraíocht faighte ag an chumann lánGhaelach seo don dara bhliain as a chéile ón Cheathrú Ghaeltachta Teo. Lena chois sin, tá buíochas spéisialta tuillte ag  Mícheál Ó Flannagáin a thug úsáid an balla dúinn don chlar fógraí saor in aisce. Bhí an BBC i láthair fosta agus iad ag scannánú le haghaidh dhá chlár teilifíse a bhéas á dhéanamh acu i mbliana ar na Laochra.


Láinseáladh an clár fógraí mar thús de shraith imeachtaí poiblíochta atá ar na bacáin sna míonna amach romhainn.


Beidh an Fhoireann Feirsteach ag taisteál ag tús an tsamhraidh in éineacht le Foirne ó na Gaeltachtaí éagsúla ar fud na hÉireann go Béal a Mhuirthead i nGaeltacht Mhaigh Eo le haghaidh Comórtas Peile na Gaeltachta 2010 ar an Aoine 4 Meitheamh. Beidh bus tacaíochta 50 suíocháin ag fágáil na Cultúrlainne ar an lá céanna do Ghaeil Bhéal Feirste, i gcead do mhaoiniú flaithiúil ó Iontaobhas Ultach.


Más suim le duine ar bith suíochán a chuir in áirithe, déan teagmháil le


feargal@forbairtfeirste.comjake@forbairtfeirste.com


English


A sizeable crowd gathered when Micheál Ó Máirtin, St Mary’s University College and President of Campa Chormaic launched a new giant billboard in the heart of the Gaeltacht Quarter on Thursday March 4th. Two young Laochra  and Coláiste Feirste pupils, Patrice NÍ Cheallaigh and Naoise Ó Cairealláin are on the billboard that was designed by local graphic designer Gerd Curley.


Mr Ó Máirtín praised the acheivements of Laochra Loch Lao to date and encouraged people to support the Gaeltacht Quarter team as they prepare for this year’s National Gaeltachta football competition. He stated that the Laochra were a thriving example of energetic action in practice on the ground that can build communities through the Irish language revival.


Laochra Loch Lao CLG is a Forbairt Feirste priority and the Irish-speaking team has been sponsored for the second year running by An Cheathrú Ghaeltachta Teo. Special praise was given to Micheal Flannigan who kindly gave use if the wall to An Cheathrú Ghaeltachta Teo free of charge. BBC were also present to film for the two part television series that they will be doing about the Laochra this year.


This billboard launch was the first of a series of publicity events on the horizon in the forthcoming months


The Belfast team will travel, together with other teams from Gaeltacht regions across the country to Béal Átha Mhuirthead in the Mayo Gaeltacht for the national Galeltacht competition on Friday 4th June 2010. A 50 seat supporters bus will leave the Cultúrlann on the same day for Beflast Gaels courtesy of kind funding for the Ultach Trust.


Anyone interested in booking a seat on this bus, should contact us on


feargal@forbairtfeirste.com


or


jake@forbairtfeirste.com[tab:END]


barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS