Oidhreacht Ghaill ‘s Loch Lao / St Gallen Loch Lao Heritage

Forbairt News


Gaeilge


Rinne stiúirthóir Forbairt Feirste, Jake Mac Siacais, cur i láthair ar Oidhreacht Ghaill ‘s Loch Lao, i dteach tábhairne Mac Dílis (Fealtys)  i mBeannchar ar Lá Fhéile Bhríde.


Bhí Mac Siacais ar an chéad aoíchainteoir seachtrach ag Cumann Staire SeanBheannchair, grúpa oidhreachta agus staire áitiúla.


Spreag an cur i láthair suim an Chumainn staire chun níos mó eolais a fháil ar Sankt Gallen, an ceantair Éilbhéiseach a d’fhás ón mhainistir a bhunaigh Naomh Gall siar i 612IC.


D’fhás Tionscadal Oidhreacht Ghaill ‘s Loch Lao as cuairt a thug Forbairt Feirste ar Mhainistir Naomh Gallen agus as an tuiscint go raibh deiseanna ann chun sampla na Manach Éireannach a úsáid chun ardán poiblí a thógáil as an saibhreas cultúrtha a d’fhag siad mar oidhreacht againn.


Dúirt Mac Siacais:


“Thiar in aimsir an Ré Órga las na manaigh Éireannacha laisir spioradálta a loinnrigh sa dorchadas agus a las tine bheo i gcroíthe pobal éagsúil fud fad na hEorpa. D’fhag na manaigh chéanna, as stuaim a ndúthrachta agus a n-ealaíne, oidhreacht scríofa shaibhir, a bhfuil a macalla le cluinstin go soiléir go fóill thar na céadta fada bliain go dtí an lá atá inniú ann.“Déanann Oidhreacht Ghaill ‘s Loch Lao macalla an tsaibhris seo a threisiú go bhfuaimeoidh sí in ardghlór le pobal labhartha na Gaeilge agus leis an phobal ar suim leo an Cultúr Gaelach agus  ar bharr sin díreoidh sé aird mhór phobal Loch Lao ar a n-éagsúlacht iomlán, ar an chomhoidhreacht luachmhar seo.”


Tuilleadh Eolais


jake@forbairtfeirste.com


English


Forbairt Feirste director Jake Mac Siacais, gave a presentation on the Saint Gallen and Loch Lao Heritage at Fealtys bar Bangor on Saint Brigid’s Day.


The Saint Gallen Loch Lao heritage project grew out of a Forbairt Feirste visit to the Saint Gallen Monastery and Archive in Sankt Gallen Switzerland. Mac Siacais was the first guest speaker invited to give a talk to the Auld Bangor Historical Society, a local heritage and history group.


The talk has whetted the appetite of the Historical Society to learn more of Sankt Gallen, the Swiss Canton and City which grew from the Monastic settlement established by Bangor monk Saint Gall in 612AD


The Saint Gall and Loch Lao Heritage project grew from a visit to the Monastery of Sankt Gallen by Forbairt Feirste and from an understanding that great opportunities existed to use the example of the Irish monks as a public platform for exploring the cultural wealth which they have left us as our heritage.


Mac Siacais said:


“In the Golden Age of Irish Monasticism Irish monks lit a spiritual flame which illuminated the darkness and ignited a living fire in the hearts of people across Europe. Those same monks, by dint of their own diligence, ardour and art, left a rich written heritage, whose echo still sounds clearly across more than 1000 years until the present day.


“The St Gallen/Loch Lao Heritage Project focuses on the echo of that cultural richness elevating it anew and giving full modern voice to this shared heritage for the Irish speaking community, for those who value Irish Culture and also for the wider community of Belfast Lough in all their diversity.”


Further information


jake@forbairtfeirste.combarúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS