Rath mór ar Champa Chormaic Aontroma 2011! / Campa Chormaic Aontroma a resounding success!

Forbairt News

Scaifte de chuid Campa Chormaic Aontroma 2011

‘Dúil sa Dúchas’ á chothú ag Campa Chormaic Aontroma 2011 /   A Love of what’s native being nurtered by Campa Chormaic Aontrom 2011


Gaeilge


D’éirigh thar barr le Campa Chormaic Co. Aontroma 2011 le níos mó ná 150 páiste ó scoileanna Béarla agus Gaeilge ag freastal ar choicís de champaí Gaeilge agus spóirt i mBéal Feirste Thiar, rath iontach don champa sa chondae atá i ndiaidh fás ó sheachtain amháin go coiscís lomlíonta le himeachtaí taobh istigh de bhliain!


Thit Seachtain 1 amach i mBunscoil an tSléibhe Dhuibh agus Naomh Eoin CLG, agus bhí Seachtain 2 ar siúil i Scoil na mBráithre agus Scoil Mhuire ar Bhóthar an Ghleanna. Le linn na coicíse cóireáladh na páistí de shárseisiúin spóirt le réaltaí móra an Chondae CJ McGourty, Micko Herron, Sean Burke, Kieran McGourty, Rhona Torney agus Michael Armstrong maraon le traenálaithe iontacha ó Chomhairle Uladh. Múinteoirí agus ceannairí áitiúla a spreag an Ghaeilge le ranganna agus cluichí sultmhara ar maidin le linn na gcampaí, ag tabhairt deiseanna do Ghaeilgeoirí líofa agus foghlaimeoirí araon a gcuid Gaeilge a úsáid. Níl aon amhras gurbh iad buaicphointí na gcampaí ná an dá thuras go Spórt Uisce i gCréag Abhainn, agus an Bronnadh le hArdmhéara Bhéal Feirste Niall Ó Donnghaile agus buaiteoir Uile Éireann Kevin McGourty.


Dúirt duine de na heagraitheoirí, Seán Ó Corráin, “Is iontach an rud é le feiceáil an dream óg seo ag leiriú speise agus dúile inár ndúchas féin, agus iad ag úsáid a dteanga dúchais chomh maith, is rud é sin a léiríonn go bhfuil athbheochán na Gaeilge beo bríomhar sa chéad ghlúin eile. Rud tábhachtach atá i gCampa Chormaic, go háirithe i mBéal Feirste cionnas go bhfreastlaíonn sé ar riachtanais na nGaeilgeoirí óga teacht le céile ag imeachtaí samhraidh ina féidir leo an Ghaeilge a úsáid. Ba mhaith linn fosta an deis seo a thapú chun buíochas a ghabháil do Foras na Gaeilge, Comhairle Bhéal Feirste, BELB, Greater Falls Extended Schools Cluster agus Comhairle Uladh as an tacaíocht fial flaithiúil a thug siad dúinn. ”


Ag labhairt do ar an champa, dúirt Feargal Mac Ionnrachtaigh, Oifigeach Tionscadail Forbairt Feirste agus baill de choiste Campa Chormaic,  ‘Tá an campa ag dul ó neart go neart bliain i ndiaidh bliana. D’éirigh go geal linn anuraidh, nuair a lainseáil muid Campa Chormaic don chéad uair ariamh i mBéal Feirste, agus muid ag díriú isteach ar lucht an Ghaeloideachais amháin. Mar sin féin, i mbliana chuir muid an dárna sheachtain ar fáil chomh maith d’iad siúd óna scoileanna Bhéarla agus bhí cóicís bríomhar d’archaighdeán ag aos óg Bhéal Feirste. Tá sé d’aidhm againn Gaelsaolaíocht a chothú sa chathair agus ár dteanga agus cultúir dhúcháis a fhorbairt taobh amuigh de gheata na scoile. Tá Campa Chormaic mar ghné lárnach don iarracht seo agus tá muid ag dúil cheána féin don bhliain seo chugainn.’


Le haghaidh tuilleadh eolais ar na Laochra déan teagmháil le Feargal  feargal@forbairtfeirste.com nó scairt air 07841101630. Lena chois sin,  féach ar www.campachormaic.com ná déan cairdeas le Campa Chormaic ar facebook .


English


Campa Chormaic Co. Aontroma 2011 was another resounding success with over 150 children from both Irish and English medium schools attending two weeks of Irish language and sport summer camps in West Belfast in August, growing beyond expectations in the short space of a year from one week to a fortnight packed with activities!


Week 1 was held in Bunscoil an tSléibhe Dhuibh and adjoining Naomh Eoin CLG, while Week 2 took place in CBS, Glen Road and St. Mary’s CBGS. Over the course of the two weeks children were treated to top class training sessions from Antrim Football, Camogie and Hurling stars CJ McGourty, Sean Burke, Michael Armstrong, Micko Herron, Kieran McGourty and Rhona Torney as well top Ulster Council coaches. Local teachers and ceannairí headed up morning Irish classes and games giving fluent speakers and learners alike the opportunity to use their Irish and meet other young Gaeilgeoirí. Highlights of the camps were a trip to Craigavon Watersports Centre for banana boating and presentation ceremony with Belfast Mayor Niall Ó Donnghaile and All-Ireland winner Kevin McGourty.


One of the organisers, Seán Ó Corráin, said, “It is great to see young people embracing and enjoying their culture, and using their native tongue in the process is a promising sign that the revival of the Irish language is flourishing in the younger generation. Campa Chormaic Co. Aontroma is particularly important as it allows children in Irish medium education the opportunity to be included in summer activities where they can use their native tongue. We’d also like to use this opportunity to thank Foras na Gaeilge, Belfast City Council, BELB, Greater Falls Extended Schools Cluster and Comhairle Uladh for their generous help. ”


Also speaking on the camp, Feargal Mac Ionnrachtaigh, Project Worker with Forbairt Feirste and member of Campa Chormaic Committee, stated, ‘The camp is going from strength, year after year. We had a massive success last year, when launching Campa Chormaic in Belfast for the first time ever, where we focused solely on children from an Irish medium background. This year, however, we also had a second week for those from English schools and thus provided, an exciting, high-quality fortnight for the youth of Belfast. Our aim is to nurture ‘Gaelic Living’ in the city and to develop our language and culture outside the school gates. Campa Chormaic is a central aspect of these efforts and we’re already looking forward to next year.’


For further info, contact Feargal Mac Ionnrachtaigh on feargal@forbairtfeirste.com or call 02890438597/ 07841101630. Also, check out  www.campachormaic.com or search for us on facebook.



barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS