Ré úr mar dhea – New Era, Indeed

Forbairt News

Ré Úr Marc a Dó

New Era Mark Two

Gaeilge


Ré úr inniu i bhforbairt na Gaeilge a d’fhógair Liam Ó Maolmhichil, Cathaoirleach Foras na Gaeilge, agus é ag fógairt deireadh le bunmhaoiniú do gach eagraíocht thuaisceartach a raibh infheistíocht bunmhaoinithe déanta iontu ó tháinig ann don chéad ‘Ré Úr don Ghaeilge’ a fógraíodh i 1999 ag am bunaithe an Fhorais féin.


“Má insítear an fhírinne dhubh agus bhán is próiseas cuíchóirithe amháin a bhí á mhaoirsiú ag an Fhoras le tamall de bhlianta anuas, fad agus a cuireadh le bille thuarastal an Fhorais féin, agus is próiseas cuíchóirithe a bheas á chur i bhfeidhm acu beag beann ar na himpleachtaí do phobal na Gaeilge thuaidh agus theas ach go háirithe ó thuaidh, áit a bhfuil infrastruchtúr an phobail, taithí, scileanna, infheistíocht agus tógáil páirtnéíreachta bánaithe acu.


“Thiar i 2003, nuair a thosaigh Rialtas na 26 Chondae, ar phróiseas seo na cuíchóirithe le gearradh siar de 11% ar bhuiséad an Fhorais d’eisigh Bord Foras na Gaeilge ráiteas láidir a rá, i measc eile: “D’aontaigh comhaltaí an bhoird go raibh stádas agus clú Foras na Gaeilge mar Áisíneacht tras-teorann, lagaithe agus go raibh amhras ann faoi chreidiúnacht an Fhorais.”


“ Deich mbliana níos moille is deacair a chreidbheál go dtig leis an Fhoras a rá, gan mórán lorg íoróine orthu, gur ‘Ré úr’ atá fógraithe acú nuair atá ‘stádas agus clú Foras na Gaeilge mar Áisíneacht tras-teorann, lagaithe’ agus níos ‘amhras ann faoi chreidiúnacht an Fhorais.’ Ná mar a bhí ariamh.


“Sin ráite tá obair cheannródaíoch déanta ag Forbairt Feirste, ag cruthú earnál oibre nach ann dó in aon áít eile ar an oileán agus muid ag úsáid na Gaeilge mar ghléas athghiniúna eacnamaíochta, agus tá an obair seo i gcur chun cinn na Ceathrún Gaeltachta, agus Gaelphobail Feirste róthabhachtach le ligint le sruth nó lena fhágáil faoi Shamhal Nua Maoinithe gan an taithí nó an tsamhlaíocht atá riachtanach.”


 


Le tuilleadh eolais a fháil  déan teagmháil le jake@forbairtfeirste.com nó scairt air 02890438597 nó 07739875309


English


A New Era for the development of the Irish Language is how Liam Ó Maolmhichil, Chairperson of Foras na Gaeilge, announced the withdrawal of core-funding from those Irish Language organisations in the North who first received investment through core-funding arrangements when the first ‘New Era for the Irish Language’ was announced with the establishment of Foras n Gaeilge in 1999.


“But if the bald truth be told it has been a rationalisation and cuts agenda which Foras has been slavishly following in recent years, whilst all the while adding to its own wages bill, and it is a cuts agenda which they will be implementing under these arrangements without any regard to the impact and the implications for the Irish speaking community across the island but most particularly here in the North where the Irish Language community’s infrastructure, skills base, experience, investment and painstaking partnership building will be decimated by the Foras approach.


“Back in 2003, when the 26 County government initiated this policy of cuts with a savage 11% cut in the Foras budget the Board of Foras na Gaeilge issued a strong statement saying, among other things: “Board members agreed that the status and reputation of Foras na Gaeilge as a Cross-Border Agency had been weakened and the credibility of the Foras as an all-Island Language body was in doubt.”


“Ten years further on it is difficult to give any credibility to the Foras contention, made without a hint of irony, that this latest move heralds ‘A New Era for the Irish Language’ when the ‘status and reputation of the Foras as a Cross-Border Agency is weakened’ and when there is now, more than ever ‘doubt about the credibility of Foras as an All-Island Language body.


“Having said that Forbairt Feirste has long been engaged in pioneering work, creating an approach to using the Irish Language as a regeneration catalyst which is unique on the Island and we will endeavour to secure this work of driving forward the development of the Gaeltacht Quarter and the continued underpinning of the development of the Irish Language Community in Belfast. It is much too important to be allowed to go to the wall and much too important to be left to the mercies of Foras and its new funding arrangement which are lacking in both the experience and imagination necessary for the work in hand.”


For further information, contact us on jake@forbairtfeirste.com or call us 02890438597 or 07739875309barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS