Saoirse, Comhurraim agus Braithreachas – Liberty, Equality and Fraternity

Forbairt News

Volunteers  018Ceilíuradh na nÓglach

Celebrating the Volunteers

Gaeilge


Bhí an grian amuigh agus cuma an-slachtmhar ar dhaltaí Coláiste Feirste Dé hAoine 30ú Bealtaine 2014, os comhair Teach a’ Phobail Naomh Mhuire, Cearnóg an Bhainc, Béal Feirste don imeacht stairiúil Ceiliúradh na nÓglach. Rinne na daltaí athachtú ar an gharda ónóra a thug Óglaigh Bhéal Feirste, faoi stiúir ag an Chaptaen Waddell Cunningham, don Ath Aodh ó Domhnáill agus é ar a bhealach chun Aifreann a léamh don chéad uair i dTeach Pobail Naomh Mhuire 230 bliain ó shin ar an 30ú Belataine 1784. Bhí breis agus céad duine i láthair don ócáid ó gach cearn den chathair.


Ba chomplachtaí mhílíste de shaoránaigh féin-rialaithe iad na hÓglaigh ar bunaíodh iad ar fud na hÉireann ó 1778 ar aghaidh chun aghaidh a thabhairt ar an bhagairt d’ionradh féideartha ón Fhrainc nuair a tharraingíodh arm na Breataine ón tír le páirt a ghlacadh i gCogadh Saoirse Mheiriceá. Spreag an cur chuige féin-rialaitheach seo nósanna daonlathach liobrálach agus nós an radacachais I measc na mbaill, go háirithe sna contaetha tuaisceartacha d’Éirinn.


Bhí na complachtaí Feirsteacha chun tosaigh maidir le héileamh i dtaca le fuascailt na gcaitliceach da gcomhsaoránaigh agus ba ina measc siúd fosta a rinneadh na céad caitlicigh a earcú sna 1780í.


Bhailigh an céad agus an dara Complacht Feirsteach airgead le haghaidh tógáil an Céad Séipéal Caitliceach i mBéal Feirste ó tháinig ann do na péindlíthe. Ár lá oirnithe an tSéipéail rinneadh scuaine d’Óglaigh ar an dá thaobh de clós tosaigh an tSéipéal agus shiúil an sagart Paróiste an tAth Aodh Ó Domhnáill fríd na ranganna d’Óglaigh chun an céad Aifreann a cheiliúradh. Agus é ar a bhealach rinne na hÓglaigh e a bheannú lena gcuid airm sula ndeachaigh siad isteach chun aifrinn.


Faoin bhliain 1794 bhí cuid mhaith de na hÓglaigh bainte leis na hÉireannaigh Aontaithe agus lena fheachtas siúd le haghaidh neamhspleáchais agus rinneadh an eagraíocht a scór ar ordú ó Chaisleáin Bhaile Átha Chliath.


Ba mhór an ónóir d’Fhorbairt Feirste an imeacht seo a reachtáil agus teachtaireacht na saoirse, na comhurraime agus an bhraithreachais a chur os comhair an tsaoil arís ar bhealach taitneamhach spleodrach.


Le tuilleadh eolais a fháil  déan teagmháil le jake@forbairtfeirste.com nó scairt air 02890438597 nó 07739875309


English


The sun was shining and Coláiste Feirste’s students looked resplendent on Friday last May 30th 2014, as they gathered outside St Mary’s Church in Bank Square Belfast for the historical re-enactment ‘Celebrating the Volunteers’. The students, in period costume, staged the honour guard given to Fr Hugh Ó’Donnell  by the First Belfast Volunteer Company, commanded by Captain Waddell Cunningham, as Father ó ‘Donnell processed to read the first Mass in St Mary’s 230 years ago on May 30th 1784. The re-enactment was watched by over 100 people from every corner of the city. 


The Irish Volunteers were self-governing citizen militia companies established throughout Ireland from 1778 to meet the threat of a possible French Invasion when the regular British army withdrew to participate in the American War of Independence. The self-organisation of these companies encouraged the spread of liberal democratic and radical thinking amongst members, especially in the northern counties of Ireland.


The Belfast Companies were foremost as leaders in the demand for full Catholic emancipation for their fellow citizens, and it was among them that the first Catholic Volunteers were recruited in the 1780s.


The first and second Belfast companies collected funds for the building of the first Catholic Chapel in Belfast after the Penal Laws. At the inauguration of the Chapel the volunteers lined the entrance yard as Belfast’s Parish Priest, the Rev. O’Donnell passed through their ranks to celebrate the first mass, presenting arms as he passed, and filing into the chapel to attend the first mass.


By 1794 many of the early Volunteers were becoming involved in the United Irishmen’s campaign for independence and the movement was disbanded by the Dublin administration.


Forbairt Feirste were honoured to host this historic event and to proclaim again the Volunteers’ message of Liberty, Equality and Fraternity in the great city of Belfast.


For further information, contact us on jake@forbairtfeirste.com or call us 02890438597 or 07739875309barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS