Seachtain Éirí Amach na nGael 2016 – The Gael is rising again

Forbairt News

Padráig MacPiarais Díograiseoir Ghaeilge agus tírghráthóir


Seachtain de gníomhaíochtaí chun cás na nGael a chur i mbéal an Phobail

One hundred years on Gaelic speakers must rise to the challenge


Gaeilge


Is tosaíocht í Seachtain Éirí Amach na nGael, chun Gaeil na Galltachta a spreagadh le háisíoc phraiticiúil a dhéanamh le Pobal na Gaeltachta. An pobal a choinnigh dúchás s’againn-ne beo, agus atá tréigthe ag na húdaráis le rófhada an lá. Is tosaíocht í fosta atá ag éirí féinmhuinín a spreagadh sa Ghael 100 bliain ar aghaidh ó Éírí Amach na Cásca 1916. Má tá an Ghaeltacht i mbaol gníomhaímís le hí a shlánú. Fograímís ár rún agus ár bhfís.


Tá Forbairt Feirste, áisíneacht Forbartha Ghaeltacht Feirste, ag tabhairt cuireadh do pháirtnéirí ar fud Chúige Uladh imeachtaí a reachtáil le linn na seachtaine dár tús Aibreann 23ú 2016 ag críochniú ar an Satharn 30ú Aibreann i mór thionól i nGaeltacht Thír Chonáill. Beidh muid céad bliain ar aghaidh ó léamh Forógra 1916 ar chéimeanna Ard Oifig an Phoist ag an tírgráthóir agus díograiseoir Ghaeilge Padráig MacPiarais.


Tá sé de rún againn Seachtain Éirí Amach na nGael 2016 a thoiseacht i mBéal Feirste le himeacht ar an Sathairn 23ú Aibreann ar chéimeanna Theach Ard na bhFeá, ceann cheathrú Choláiste Feirste agus an teach is aosta i mBéal Feirste ina léifear amach Forógra na nGael 2016 ag gasúr agus cailín de chuid sinsearaigh an Choláiste.


Déanfar lainseáil poiblí, ar an tosaíocht seo Éirí amach na nGael 2016 agus fogrófar chuid de na himeachtaí a bheas a reachtáil mar chuid dí ag Aonach Gníomhaíochta a bheas a reachtáil ag eagraíochtaí Gaeilge i gCultúrlann MacAdam Ó Fiaich ar an Satharn 28ú Samhain, le linn Fleadh Feirste 2015.


Molaimid de ghrúpaí agus eagraíochtaí pobalbhunaithe Ghaeilge coistí áitiúla a thabhairt le chéile chun imeachtaí agus gníomhaíochta a phleanáil do Seachtain Éirí Amach na nGael 2016, agus chun socraithe a dhéanamh i dtaca leis an oiread Gael agus is féidir a thabhairt chuig an Tionól Ghaeltachta i dTír Chonaill ar an Satharn 30ú Aibreann 2016.


Ba mhór againn fosta dá ndéanfadh Gaeil sna mór chathracha i gCúige Chonnachta, i gCúige Laighin agus i gCúige Mumhán amhlaidh a dhéanamh agus seachtain gníomhaíochta a reachtáil ar fud a gCúigí féin ag críochniú le mórimeachtaí comhaimseartha sna Gaeltachtaí is congáraí dóibh féin ar an 30ú Aibreann 2016.


Na habraimís é déanaimís é. Ní neart go cur le chéíle.


Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le: jake@forbairtfeirste.com  02890438597


English


Seachtain Éirí amach na nGael 2016 is an initiative to encourage Irish speakers and supporters throughout the country to repay, in a practical way, some of our indebtedness to the people of the Gaeltachtaí of Ireland. The people who have preserved our native culture, language and traditions, and who have been abandoned by successive governments for far too long. It is also an initiative seeking to inspire self-reliance among Gaels 100 years on from the Easter Rising of 1916. If the Gaeltacht is in danger let’s take action to save it. Let us proclaim our determination and our vision.


Forbairt Feirste, Belfast’s Gaeltacht development Agency is inviting partners throughout Ulster to stage events, big and small during the week commencing Saturday 23rd April 2016 ending with a Gathering of the Ulster Gael in the Donegal Gaeltacht on Saturday April 30th 2016. It will be one hundred years since Padráig MacPiarais, the Irish Language activist and patriot, read out the 1916 Proclamation on the steps of the General Post Office in Dublin.


It is our intention to kickstart Seachtain Éirí Amach na nGael 2016, here in Belfast, with an event in Belfast’s Gaeltacht, on Saturday 23rd April, when a young man and young woman student from Coláiste Feirste will read out Forógra na nGael 2016 (the Proclamation of the Gaeil 2016) on the steps of  Teach Ard na bhFeá, headquarters of Coláiste Feirste and the oldest house in the city.


There will be a public launch of this initiative on the last day of Fleadh Feirste 2015, Saturday 28th November at our Aonach Gníomhaíochta, which will be staged by grassroots Irish Language organisations and groups in Cultúrlann MacAdam Ó Fiaich in the heart of the Gaeltacht Quarter.


We encourage grassroots organisations and groups throughout Ulster to establish small local committees to organise local events which will be publicised and held during Seachtain Éirí Amach na nGael 2016, and encourage them to organise as many people as possible to travel to the Donegal Gaeltacht for our Gathering of the Gael on Saturday April 30th 2016.


We would be delighted if Gaels in other cities in the provinces of Cúige Chonnachta, Cúige Laighin and Cúige Mumhán would do the same and organise a week of activities culminating in a Gathering of the Gael in their nearest Gaeltacht on Saturday April 30th 2016.


Don’t talk about it. Do it. There is no strength without unity.


For further details, contact Jake MacSiacais on jake@forbairtfeirste.com  02890438597barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS