Tá na Gaeil ag na Geataí – Gaels at the City Gates

Forbairt News

Ciarán Quigley, Leas Phríomhfheidhmeannach Comhairle Bhéal Feirste, le Gaeilgeoirí Fiona MacCumhaill, Tarlach Ó Branagáin, order generic viagra Aisling Ní Labhraí agus Séamas MacSeáin.

 Tá Na Gaeil ag na Geataí

 Gaels at the City Gates

Gaeilge


Chuaigh ceathrar Gaeil Feirsteach ó réimse glún go Halla na Cathrach, Béal Feirste, Dé Máirt seo caite, an 19ú Feabhra, chun Cairt Bhéal Feirste 400 a bhronnadh ar Ard Mhéara Uas na Cathrach an bardasach Gavin Robinson.


Bhí gach duine acu ionadaíoch ar 100 saoránach Gaelach Feirsteach atá in ndiadh a chuid ainmneacha a chur go siombalach le Cairt Bhéal Feirste 400, a iarrann ar an Ard Mhéara agus an Comhairle trí Chéile, Polásaí uileghabhálach a aontú i leith cur chun chinn na Gaeilge go háiríthe agus muid i mbliain ceiliúrtha Bhlain na Gaeilge.


Deireann réamhrá Cairt Bhéal Feirste 400: “Molaimid, an Ceithre Chéad Saoránach Feirsteach, Gaelach thíos don Ard Mhéara reatha agus do chomhairleoirí uilig na Cathrach an Chairt seo Cairt Bhéal Feirste 400 a chur roimhe Cruinniú den chomhairle iomlán le go bpléifear é agus go dtabharfar suntas do ról agus saibhreas na Gaeilge agus an chultúir Ghaelaigh mar chuid shuntasach, bhunúsach d’oidhreacht na Cathrach. Seolaimid an Chairt seo sa bhliain chinniúnach seo ina bhfuiltear ceiliúradh a dhéanamh ar Bhliain na Gaeilge, comóradh 120 Bliain d’athbheochán cultúrtha an 19ú Aois, nuair a bunaíodh Conradh na Gaeilge, agus sa Bhliain Comórtha seo ar Chairt Bhaile Bhéal Feirste a bronnadh ag Rí Shasana Séamas a hAon sa bhliain 1613.”


Agus iad ag Halla na Cathrach chuir leasphríomfheidhmeannach na Cathrach, Ciarán Quigley fáilte croíúil i nGaeilge roimhe an toiscaireacht. Bhí oifigigh sinseartha eile taobh leis an tUas Quigley, mar a bhí Robert Heslip, Oifigeach Oidhreachta na Cathrach, Hazel Francey, Stiúrthóir dea-chaidrimh an Chomairle agus Robert Corbettt, Cartlannaí na Cathrach.  Bhronn Séamus MacSeáin, bunaitheoir Gaeltacht Feirste Cairt Bhéal Feirste 400 ar an leasphríomfheidhmeannach socair an Ard Mhéara a bheith ar saoire.


Ag labhairt dó ar ócáid an bhronnta thug Séamas buíochas da raibh i láthair as fáilte a chur roimhe na Gaeil agus dúirt: “Tá daoine ann a chreideann go bhfuil an Domhan 6000 bliain d’aois agus go bhfuil Béal Feirste 400 bliain d’aois. Táimid ag cur in iúl dóibh go measúil go bhfuil dul amú orthu ar an dá cheist.”


Déanfar Cairt Bhéal Feirste 400 a lainseáil ar líne go luath agus cuirfear deis ar fáil do saoránaigh eile tacú leis.


Le tuilleadh eolais a fháil  déan teagmháil le jake@forbairtfeirste.com nó scairt air 02890438597 nó 07841101630


English


Four Belfast Gaeilgeoirí from across the generations were at Belfast City Hall on Tuesday last, February 19th to present Cairt Bhéal Feirste 400 (The Belfast 400 Charter) to the City’s Lord  Mayor Alderman Gavin Robinson.


Each of the four was representing one hundred Irish speaking citizens of the city who have signed their names to Cairt Bhéal Feirste 400, which asks the Lord Mayor and the City Councillors, to draft a comprehensive policy for the promotion of the Irish Language in this year Bliain na Gaeilge (The year of the Irish Language) when we are celebrating the Gaelic renaissance.


The preamble to Cairt Bhéal Feirste 400 an Irish language document notes (in English translation) : “We, the undersigned 400 Irish speaking citizens of Belfast, ask the current Lord Mayor and all city councillors to present this Charter Cairt Bhéal Feirste 400 to a meeting of the full council for debate and to ensure that proper cognisance is taken of the role of the riches of the Irish Language and Culture, as a significant and integral part of the City’s heritage. We are launching this Charter in this landmark year when we celebrate Bliain na Gaeilge/The year of the Irish Language, a celebration of 120 years of the modern Cultural renaissance of the 19th Century, when Conradh na Gaeilge/The Gaelic League was established , and in this ‘celebratory’ year of the granting of a town Charter to Belfast by the English King James I in the year 1613.”


At City Hall on Tuesday the Council Deputy Chief Executive, Ciarán Quigely warmly welcomed the delegation in Irish. Other senior officers of the council including Robert Heslip, City Heritage Officer, Hazel Francey, head of Good Relations and Robert Corbett, City Archivist, joined the Deputy Chief Executive. Séamas MacSeáin, founder of the Belfast Gaeltacht presented Cairt Bhéal Feirste 400 to the Deputy Chief Executive who accepted it on behalf of the Lord Mayor, who was on leave.


Speaking at the presentation event Séamas thabked those who had kindly and graciously welcomed the Irish Speaking delegation to City Hall. He also noted: “There are those who belive the world to be 6000 years old and those who believe this City to be 400 years old. We are simply and respectfully reminding them that they are, in our opinion, wrong on both counts.”


Cairt Bhéal Feirste 400 and an English Language translation of it will soon be launched on line and other citizens will be invited to support it.


For further information, contact us on feargal@forbairtfeirste.com or call us 02890438597 or 07841101630barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS