Tacaigh leis na Laochra! / Support the Laochra!

Forbairt News


Tacaigh leis na Laochra ar an Bhus go Maigh Eo / Support the Laochra on the Bus to Mayo

Gaeilge


Le comórtas Peile na Gaeltachta ag teannadh linn i gceann coicíse, tá an t-am ag iarraidh gann chun suíochán a chur in áirithe ar bhus tacaíochta Laochra Loch Lao CLG, foireann peile na Ceathrún Gaeltachta.


Bunaíodh Laochra Loch Lao CLG sa bhliain 2006 mar thógra de chuid Forbairt Feirste, agus tá siad ag glacadh páirte i gComórtas Peile na Gaeltachta ó bhí 2007 i leith. Cláraíodh na Laochra mar chumann oifigiúil de chuid Chontae Aontroma agus is mar ionadaithe an chontae agus Gaelphobal Feirste féin a ghlacann siad páirt sa chomórtas.


I mbliana, beidh an comórtas i mBéal Atha Mhuirthead, Contae Mhaigh Eo idir 4 agus 7 Meitheamh 2010. Tá maoiniú flaithiúil faighte ag an chumann ó Iontaobhas Ultach chun bus tacaíochta a chur ar fáil ag imeacht ó Chultúrlann McAdam Ó Fiaich ar a 4 a chlog ar an Aoine, 4 Meitheamh agus ag pilleadh tráthnóna Dé Luain 7 Meitheamh.


Dar le Rúnaí Laochra Loch Lao CLG, Feargal Mac Ionnrachtaigh, ‘Tá muid thar a bheith buíoch d’Iontaobhas Ultach an deis a thabhairt do Ghaeil Bhéal Feirste an comórtas iontach seo a bhlaiseadh i mbliana i Maigh Eo. Deireadh seachtaine den chéad scoth a bheidh ann lán le peil, ceol agus craic leis na mílte Gael ó fud fad na tíre agus na n-oileán máguaird. Ócáid stairiúil a bheas ann do Ghaelphobal Feirste agus beidh BBC i láthair agus iad ag déanamh dhá chlár teilifíse leathuair a chloig bunaithe ar na Laochra.’


‘Ba mhór againn lucht tacaíochta callánach agus bríomhar bheith linn i Co. Mhaigh Eo chun muid a spreagadh ar an pháirc peile!


Dúirt Eagraí an bus tacaíochta seo, Cáitlín Ní Ruanaidh, ‘Beidh an bus féin ar fáil do Ghaeilgeoirí  amháin agus é saor in aisce ar feadh an deireadh seachtaine. Lena chois sin, thig linn lóistín a chur in áirithe dóibh siúd ar an bhus ach iad cinntiú go bhfuil suíochán in áirithe acu.’


‘Níl ach spás teoranta do 49 suíochán ar an bhus, agus níl mórán spáis fágtha ag an phointe seo. Mholfainn d’éinne ar suim leo gabháil chuig an Chomórtas agus tacú leis na Laochra, teagmháil a dhéanamh liomsa ar cniruanaidh@googlemail.com nó 07763163026 chomh luath agus is féidir’


Le tuilleadh eolais a fháil ar Laochra Loch Lao CLG, déan teagmháil le feargal@forbairtfeirste.com


English


With the National Gaeltacht Competition edging ever closer, time is fast disappearing to book a seat on the supporters bus of Gaeltacht Quarter Gaelic Football team, Laochra Loch Lao CLG.


Formed in 2006 as a Forbairt Feirste project, Laochra Loch Lao have been taking part in the National Gaeltacht competition since 2007. They were registered as an official club with the Antrim County Board and it is as county representatives and representatives of  Belfast’s Irish Language speaking community that they take part in the competition.


This year’s competition will be held in Belturbet, Co Mayo between 4 and 7 June 2010. The club has received generous funding  from the Ultach Trust  to provide a free supporters bus that will leave from Cultúrlann McAdam Ó Fiaich around 4 o clock on Friday, 4 June and return on Monday 7 June.


According to Laochra Loch Lao CLG secretary, Feargal Mac Ionnrachtaigh, ‘We are very grateful to the Ultach Trust for giving Belfast Gaels the opportunity to attend this fantastic competition in Mayo. It is an amazing weekend filled with Football, Music and Craic with thousands of Gaels from thoughout the country and its nearby islands. This is an historic occasion for Belfast’s Irish speaking community and BBC will be in attendance in making to half-hour documentaries based on the Laochra.’


‘We would greatly appreciate a loud and lively following in Mayo to inspire us on the Football field.’


Bus organiser, Cáitlín Ní Ruanaidh stated, ‘This bus is provided for Irish speakers only and will be free of charge for the entire weekend. In addition, we can arrange lodgings for the weekend for those on the bus if they ensure that have reserved a seat.’


‘We only have space for 49 people on the bus and there isn’t much space remaining at the minute. I would advise anyone interested  in going to the competition and supporting the Laochra, to contact myself as soon as possible on cniruanaidh@googlemail.com or 07763163026.


For further information on Laochra Loch Lao CLG, contact:  feargal@forbairtfeirste.com


barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS