Gnó Le Gaeilge / Irish Means Business


Gaeilge


Is cuid lárnach d’obair Fhorbairt Feirste í an togra Gnó agus Gaeilge. Gort í seo atá muid ag treabhadh le breis is deich mbliana. Cuireann sé le stádas agus prófíl na Gaeilge i measc pobal na cathrach. Tugann muid tacaíocht, comhairle agus treoir do ghnónna na cathrach i leith úsáid na Gaeilge mar bhuntáiste uathúil sa saol gnó.


Comharthaíocht- Cuidíonn muid le gnónna ar mian leo comharthaíocht Ghaeilge i dtaobh aistriúcháin agus foinsí maoinithe a aithint más féidir. Tá na céadta gnónna ar fud na cathrach a fuair comharthaíocht le blianta beaga anuas mar gheall ar dhíograis s’againne.


Comhairle agus deiseanna do ghnóanna ar seirbhísí i nGaeilge- Tugann muid comhairle agus tacaíocht do ghnónna ar mian leo cuidiú le stáiseanóireacht, suíomhanna agus polasaithe oifige dátheangacha.


Comhairle do Ghnóanna ar deiseanna margaíochta agus brandála – tugann muid comhairle maidir leis na deiseanna margaíochta agus brandála i gcomhthéacs forbairt na Ceathrún Ghaeltachta.


Gaelghradam Loch Lao- Eagraithe ag Forbairt Feirste, aithníonn an searmanas bronnta gradamach bliantúil seo eagrais agus comhlachtaí a léirigh nuálaíocht agus tiomantas in úsáid na Gaeilge mar uirlis ghnó


Bí i dteagmháil le Forbairt Feirste le cuidiú a fháil agus tú ag cur polasaí dhátheangaigh i bhfeidhm i do ghnó! feargal@forbairtfeirste.com 07841101630


English


The Irish language and business scheme is a central aspect of Forbairt Feirste’s work. We’ve been pioneering in this field for more than ten years in a way that adds to the status and profile of the language in the city.  We give help, advice and direction to businesses in Belfast regarding the use of the language as a unique advantage in the business world


Signage- We help businesses who wish to use Irish language signage both in terms of translation and identifying funding opportunities where possible. Hundreds of businesses throughout the city have received bilingual signage because of our diligence.  See our attached leaflet and photo gallery


Advice and opportunites for business service in Irish- We give advice and support to those who want to avail of bilingual stationery, websites and office policies.


Business advice on marketing and branding- we give advice on request to business  reagrding marketing and branding advantages within the context of the development of the Gaeltacht Quarter.


Gaelghradam Loch Lao- Forbairt Feirste’s prestigious awards ceremony recognises those who have shown innovation and commitment in their use of the Irish language as a business tool.


Contact Forbairt Feirste for help and advice on implementing a bilingual policy in your business- feargal@forbairtfeirste.com 07841101630© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS