Gaelghradam Gnó Loch Lao / Loch Lao Business Awards


Gaeilge


Gaelghradam Loch Lao


Eagraithe ag Forbairt Feirste, aithníonn an searmanas bronnta gradamach bliantúil seo eagrais agus comhlachtaí a léirigh nuálaíocht agus tiomantas in úsáid na Gaeilge mar uirlis ghnó.


Le blianta beaga anuas, d’obair muid leis agus thug muid aitheantas do na céadta gnónna fud fad na cathrach chun comharthaíochta agus atmaisféir dhátheangaigh a chothú i  suíomhanna oibre. De bharr na hoibre, is féidir comharthaíocht dhátheangach a fheiceáil ar bhóithre Bhéal Feirste. Léiríonn an obair seo, agus iarrachtaí an phobail Gnó leis an Ghaeilge a chur chun cinn, na forbairtí atá déanta ag pobal na Gaeilge le tríocha bliain anuas. Ar an bhonn sin, tá bród ar Fhorbairt Feirste  an ócáid cheiliúrtha seo a éascú agus a eagrú a thugann aitheantas do na laochra neamhaitheanta in athbheochan an phobail Ghaelaigh.


B’iad buaiteoirí na ngradaim i 2009 ná-


Gnó Beag- Siopa ar Bhóthar na bhFál


Gnó Mór- Sainsburys in Iarthar Bhéal Feirste


Gnó Pobail- Link Training and Development Agency


Tugadh aitheantas spéisialta do Chomairle na Cathrach mar gheall ar an scéim, ‘Renewing the Routes’


Tuilleadh eolais:


feargal@forbairtfeirste.com


English


Loch Lao Business Awards


Forbairt Feirste’s prestigious awards ceremony recognises those who have shown innovation and commitment in their use of the Irish language as a business tool.


In recent years, we have worked with and recognised hundreds of businesses throughout the city and beyond in terms of  Irish signage and creating a bilingual atmosphere in the workplace. As a result of this work, bilingual signage can be seen throughout the roads and streets of Belfast. This works highlights the efforts of our community in promoting Irish language and business as well as the development made by the Irish language community over the past thirty years.  On this basis, Forbairt Feirste are very proud to host and organise this fantastic celebratory awards ceremony  which provides much needed recognition to the unsung heroes in the Irish language community revival.


The award winners for 2009 were-


Small business- Siopa on the Falls Road


Big business- Sainsbury in West Belfast


Community business- The Link Training and Development Agency


A special recognition award was given to City Council for their ‘Renewing the Routes’ scheme


Further information:


feargal@forbairtfeirste.com© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS