Mol an Óige – Praise the youth

gaeilge


ÓgFhiontraithe le Gaeilge

Is éard is cuspóir d’ÓgFhiontraithe le Gaeilge ná cúrsa agus comórtas feasachta dírithe ar dhaoine óga le Gaeilge. Táthar ag iarraidh suim agus scileanna na ndaoine óga maidir leis an fhiontraíocht a fhorbairt agus a chothú.


Sa chúrsa féin beidh:


Modúil dírithe ar eolas, scileanna agus comhairle


  • Aoi-chainteoir ag labhairt leis na daltaí
  • Ceachtanna Praiticiúla agus teoiriciúla
  • Comórtas le duaiseanna
  • Duaiseanna do na Scoileanna
  • Comhairle phroifisiúnta don ‘Fhiontar’ is fearr

English


Young Gaelic Entrepreneurs / Mol an ÓigeThe aim of the Young Gaelic Entrepreneurs awareness course and competition is to provide young Irish speakers with an interest in developing  and nourishing their skills.


Regarding the course content there are:


Modules focused on knowledge, skills and advice-


  • Guest speaker to make a presentation to pupils
  • Practical and theoretical skills
  • A competitition with awards
  • Awards for the school
  • Professional advice for the best enterprise


© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS