Comharthaíocht / Signage


Gaeilge


Le blianta beaga anuas, tá obair cheannródaíoch a dhéanamh ag Forbairt Feirste le Comharthaíocht dhátheangach ar fud fad Bhéal Feirste. Mar chuid lárnach dár scéim Gnó le Gaeilge, forbraíonn muid obair leanúnach chun Comharthaí Dátheangacha a éascú i measc Gnónna idir bhéag agus mhór, agus grúpaí pobail.


Tugann muid tacaíocht agus treoir do ghrúpaí agus gnónna agus iad ag iarraidh comharthaí seachracha agus inmheánacha Gaelige a sholáthar i ngnó s’acu. Oibríonn muid go dlúth le Foras na Gaeilge faoin scéim ‘Gnó agus Gaeilge’ s’acu chun foinsí maoinithe a aimsiú agus a éascú do na gnónna agus grúpaí seo atá ag iarraidh seirbhísí dátheangacha a sholáthar don phobal.


Tuilleadh eolais:


feargal@forbairtfeirste.com


teil:  02890 438 597 Póca: 07841101630


English


In recent years, Forbairt Feirste has been doing pioneering work on Bilingual signage throughout Belfast. As a central aspect of our Irish Language and Business scheme, we develop continual work to facilitate Bilingual signage amongst businesses both big and small as well community groups.


We gave support and direction to groups and businesses who wish to provide internal and external Irish signs in their business. We work closely with Foras na Gaeilge under their Irish language and business scheme to establish and facilitate funding opprtunities for businesses and groups who wish to provide bilingual services to the community.


Further information:


feargal@forbairtfeirste.com


tel:  02890 438 597 Mob: 07841101630© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS