Cumann Gaelach úr sa Cheathrú / New Irish society in the Quarter

Cliceáil anseo le tuilleadh a léamh / Click here for more

zero: Comments

Nascanna a láidriú / Strengthening links

cliceáil anseo le tuilleamh a léamh / click here to read more

zero: Comments

Oidhreacht ag Corp Chríost / Heritage at Corpus Christi

Cliceáil anseo le tuilleamh a léamh / click here to read more

zero: Comments

Aonach oibre Arís/ Employment Fair is back

Cliceáil anseo le tuilleadh a léamh / Click here for more

zero: Comments

Seirbhís UMB faoi lán-seol arís/ ATM Irish service restored

Cliceáil anseo le tuilleadh a léamh / Click here for more

zero: Comments

Léacht in Fleádh Ard Eoin / Lecture in Ardoyne Fleádh

Cliceáil anseo le tuilleadh a léamh / Click here for more

zero: Comments

Curaidh Champa Chormaic / Campa Cormaic Champions

Beirt de chuid Champa Chormaic

Cliceáil le tuilleamh a léamh / click to read more

zero: Comments

Cur Geall ar Ghaeilge/Irish is the way to go

Cliceáil anseo le tuilleamh a léamh / Click to read more

zero: Comments

Campa Chormaic Aontroma ag teannadh linn / Campa Chormaic Aontroma drawing near

Cliceáíl anseo le tuilleadh a léamh / click to read more

zero: Comments

Féachaigí Air Seo / Check it out

Cliceáíl anseo le tuilleadh a léamh / click to read more

zero: Comments
© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS