Bí Cruthaitheach Bee Creative

Jake MacSiacais agus Sabiha Rumani Malik ag síniú an Comhaontú Páirtnéireachta, ar chúl Eamma Ní Bhaoill, Áran MacGiolla Domhnaigh, Liam Óg Ó hAnnaidh, Conchuir MacSiacais, Dr Keith Richards OBE agus Motti Essakow

Rinne Forbairt Feirste agus an World Bee Project Comhaontú Páirtnéireachta dar teideal Bí Cruthaithe a shíniú inné, Déardaoin 29ú Deireadh Fómhair 2015 ag Coláiste Feirste. Bhí an comhaontú páirtnéireachta sínithe ag Sabiha Rumani Malik, thar cheann an World Bee Project (WBP) agus Gearóid MacSiacais Stiúrthóir Forbairt Feirste. Tá lán tacaíocht ag an Chomhaontú seo ón tOllamh Simon Potts, comhbhunaitheoir an World Bee Project agus ComhChathaoirleach ar Mheasúnú Phailniú na Náisiúin Aontaithe agus ó Ciarán Magoill Cathaoirleach Bhord na Cheathrún Ghaeltachta. Tá comitmint déanta ag na páirtnéirí le bheith ag obair le chéile sa dóigh is go dtig an Cheathrú Ghaeltachta a fhorbairt mar an chéad Cheathrú i gcathair Bhéal Feirste chun comitmint iomlánaithe a thabhairt chun tabhairt faoi meath na mbeach mar dhúshlán do shlánú soláthar bhia na noileáin seo comh maith le é a dhéanamh ina chatalaíoch a fhorbróidh Bhéal Feirste mar Churadh Domhánda i dtearmaí é a bheith ina Chathar atá ina heiseamláir ó thaobh cosaint na mbeach agus cosaint an iolrachais teangan agus cultúr de.
Forbairt Feirste and the World Bee Project yesterday, Thursday 29ú October 2015 came together at Coláiste Feirste in Belfast’s Gaeltacht to formally sign their Bee Creative Bí Cruthaitheach Partnership Agreement.

The partnership agreement was signed by Sabiha Rumani Malik, on behalf of the World Bee Project (WBP) and by Gearóid MacSiacais on behalf of Forbairt Feirste. It has the full support of Professor Simon Potts, Co-founder of the World Bee Project and Co-Chair of the UN’s Global Pollination Assessment and Ciarán Magoill Chair of the Gaeltacht Quarter Board. The agreement commits the partners to working to ensure that the Gaeltacht Quarter can become the first quarter in Belfast to fully commit to addressing bee decline as a challenge to both our islands’ food security and well-being as well as a catalyst for turning Belfast into a world leader in terms of being a bee friendly/diversity friendly city.

zero: Comments

Seachtain Éirí Amach na nGael 2016 – The Gael is rising again

Padráig MacPiarais Díograiseoir Ghaeilge agus tírghráthóir

Is tosaíochtí í Seachtain Éirí Amach na nGael, chun Gaeil na Galltachta a spreagadh le háisíoc phraiticiúil a dhéanamh le Pobal na Gaeltachta. An pobal a choinnigh dúchás s’againn-ne beo, agus atá tréigthe ag na húdaráis le rófhada an lá. Is tosaíocht í fosta atá ag éirí féinmhisneach a spreagadg sa Ghael 100 bliain ar aghaidh ó Éirí Amach na Cásca 1916. Má tá an Ghaeltacht i mbaol gníomaímís le í a shlánú. Fograímís ár rún agus ár bhfís.
Seachtain Éirí amach na nGael 2016 is an initiative to encourage Irish speakers and supporters throughout the country to repay, in a practical way, some of our indebtedness to the people of the Gaeltachtaí of Ireland. The people who have preserved our native culture, language and traditions, and who have been abandoned by successive governments for far too long. It is also an initiative seeking to inspire self-reliance among Gaels 100 years on from the Easter Rising of 1916. If the Gaeltacht is in danger let’s take action to save it. Let us proclaim our determination and our vision.

zero: Comments

An Gael is Gnéasúil Belfast’s Sexiest Gael

Tá sé oifigiúil Tá Fionnuala Cush tofa le guth an Phobail mar an Gael is Gnéasúil I mBéal Feirste

Tá na vótaí caite agus gach rud déanta agus aineoinn comártas géar is í Fionnuala Cush an buaiteoir de theideal an Gael is Gnéasúil i mBéal Feirste. Agus nach bhfuil sé tuillte go maith an an Gael Rua ó Cnoc na Foinse.
The votes have been cast and counted and despite fierce competition Fionnuala Cush is the proud winner of the coveted title of Belfast’s Sexiest Gael. And isn’t it well deserved by the Red head Gael who hails from Springhill.

zero: Comments

Curadh Fiontraíochta Entrepreneurship Ambassador

John O Dowd Minister of Education, Ian Greenway NIEA, Carál Ní Chuilín Minister of Culture, Sinclair Stockman Gaeltacht Quarter Private Sector Ambassador and Ciarán Magoill, Gaeltacht Quarter Chair at Gaeltacht Quarter Recall Conference 2015

Fógraíodh ag Comhdháil na Caeathrún Ghaeltachta Dé Céadaoin 23ú Meán Fómhair go bhfuil Sinclair Stockman, Ollamh in Ollscoil Uladh, chun ról mar Ambassadóir don earnáil príobhaideach a chomhlíonadh don Cheathrú Ghaeltachta.
Belfast’s Gaeltacht Quarter Conference, held in Coláiste Feirste on Wednesday September 23rd witnessed the announcement of the appointment of Professor Sinclair Stockman as Private Sector Ambassador for Belfast’s Gaeltacht Quarter. Professor Stockman, one of the leading digital experts in Ireland, was invited to assume his new role by Culture Minister, Carál Ní Chuilín.

zero: Comments

Luas Faoin Cheathrú Gaeltacht Gathers Pace

John O Dowd Minister of Education, Ian Greenway NIEA, Carál Ní Chuilín Minister of Culture, Sinclair Stockman Gaeltacht Quarter Private Sector Ambassador and Ciarán Magoill, Gaeltacht Quarter Chair at Gaeltacht Quarter Recall Conference 2015

Tá Ceathrú Ghaeltachta Bhéal Feirste ag soláthar sochair chultúrtha, shóisialta agus eacnamaíocha don tsochaí go léir, agus is féidir tuilleadh fós a bhaint amach san am atá le teacht, a deir na hÁirí ag Comhdháil na Ceathrún Ghaeltachta 2015
Belfast’s Gaeltacht Quarter is delivering cultural, social and economic benefits to all of society, and it can achieve even more in the future Ministers tell Gaeltacht Conference.

zero: Comments

Lámhleabhar nua gobharnóireachta seolta/ New Governors Handbook launched

Governor launch pic

Bhí an tAire Oideachais John O’Dowd ag croílár Iarthar Bhéal Feirste an tseachtain seo caite (9-9-15) chun lámhleabhar Gobharnóirí nua a sheoladh i gColáiste Feirste.

zero: Comments

Comhdháil 2015 Gaeltacht Conference 2015

Layout 1

Dhá bhliain ó shin rinne trí Aire rialtas, Carál Ní Chuilín, Mark H Durkan agus John O Dowd Cáirt na Ceathrún Ghaeltachta a chomhshíniú le Gaeil Óga ag tabhairt comhghealltanas chun oibriú le chéíle leis an Cheathrú a fhorbairt chun leasa an Phobail. Ar an Cheádaoin seo, 23ú Mean Fómhair tiocfaidh na páirtithe leasmhara le chéile ag Comhdháil na Ceathrún Ghaeltachta chun amharc ar an dul chun cinn agus chun díriú ar na blainta romhainn.

Two years ago three government ministers, Carál Ní Chuilín, Mark H Durkan agus John O Dowd jointly signed the Gaeltacht Quarter Charter along with young Irish speakers promising together to work for the development of the Gaeltacht Quarter for the benefit of the community.

This Wednesday, 23rd September the stakeholders will reconvene at the Gaeltacht Quarter Conference to assess what progress has been made and to plan for the time ahead.

zero: Comments

Bí Cruthaitheach Bee Creative

Sabiha Malik ón World Bee Project

Tá sé fógraithe ag an World Bee Project agus ag Áisíneacht Forbartha na Ceathrún Ghaeltachta Forbairt Feirste go bhfuil páirtnéireacht bunaithe idir an dá eagraíocht chun tabhairt faoi meath domhánda na mbeach.
The World Bee Project and Gaeltacht Quarter Development Agency Forbairt Feirste have announced that their respective organisations have entered into a partnership agreement to address the global threat of bee decline

zero: Comments

Ceiliúradh Slí na Gaeltachta sa Choirceog/ Gaeltacht Way Celebration in the Beehive

29th-tv-jpeg

Déanfar lainseáil oifgiúil do Suí na Gréine sa Choirceog Bheach ar an Satharn seo chugainn 29 Lúnasa, mar chuid don Fhéile nua, Liú Lúnasa atá eagraithe ag Gaeil óga na cathrach. Is Suí na Gréine a thugtar ar an chúinne Ghaelach sa Choirceog Bheach ina bhfuil balla maisithe le seanfhocail, seán-nathanna, agus teachtaireachtaí ársa Ghaelacha.

zero: Comments

An Gael is Sexíáilte – Belfast’s sexiest Gael

CMX5AhjWEAAJWCw

Tá Forbairt Feirste ag reachtáil comórtas chun poiblíocht a thabhairt d’ár sochfhiontar is déanaí Ceiliúr an Choilm, atá ag iarraidh tacaíocht a chur ar fáil de dhéantúsóiri Pailistíneacha.
The race is on to find Belfast’s sexiest Gael

To promote our latest Social enterprise Ceiliúr an Choilm and to raise much needed funds Forbairt Feirste are hosting a competition to help with our drive to support Palestinian producers through selling their Fair Trade products.

zero: Comments
© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS