Curadh Fiontraíochta Entrepreneurship Ambassador

John O Dowd Minister of Education, Ian Greenway NIEA, Carál Ní Chuilín Minister of Culture, Sinclair Stockman Gaeltacht Quarter Private Sector Ambassador and Ciarán Magoill, Gaeltacht Quarter Chair at Gaeltacht Quarter Recall Conference 2015

Fógraíodh ag Comhdháil na Caeathrún Ghaeltachta Dé Céadaoin 23ú Meán Fómhair go bhfuil Sinclair Stockman, Ollamh in Ollscoil Uladh, chun ról mar Ambassadóir don earnáil príobhaideach a chomhlíonadh don Cheathrú Ghaeltachta.
Belfast’s Gaeltacht Quarter Conference, held in Coláiste Feirste on Wednesday September 23rd witnessed the announcement of the appointment of Professor Sinclair Stockman as Private Sector Ambassador for Belfast’s Gaeltacht Quarter. Professor Stockman, one of the leading digital experts in Ireland, was invited to assume his new role by Culture Minister, Carál Ní Chuilín.

zero: Comments

Luas Faoin Cheathrú Gaeltacht Gathers Pace

John O Dowd Minister of Education, Ian Greenway NIEA, Carál Ní Chuilín Minister of Culture, Sinclair Stockman Gaeltacht Quarter Private Sector Ambassador and Ciarán Magoill, Gaeltacht Quarter Chair at Gaeltacht Quarter Recall Conference 2015

Tá Ceathrú Ghaeltachta Bhéal Feirste ag soláthar sochair chultúrtha, shóisialta agus eacnamaíocha don tsochaí go léir, agus is féidir tuilleadh fós a bhaint amach san am atá le teacht, a deir na hÁirí ag Comhdháil na Ceathrún Ghaeltachta 2015
Belfast’s Gaeltacht Quarter is delivering cultural, social and economic benefits to all of society, and it can achieve even more in the future Ministers tell Gaeltacht Conference.

zero: Comments

Lámhleabhar nua gobharnóireachta seolta/ New Governors Handbook launched

Governor launch pic

Bhí an tAire Oideachais John O’Dowd ag croílár Iarthar Bhéal Feirste an tseachtain seo caite (9-9-15) chun lámhleabhar Gobharnóirí nua a sheoladh i gColáiste Feirste.

zero: Comments

Comhdháil 2015 Gaeltacht Conference 2015

Layout 1

Dhá bhliain ó shin rinne trí Aire rialtas, Carál Ní Chuilín, Mark H Durkan agus John O Dowd Cáirt na Ceathrún Ghaeltachta a chomhshíniú le Gaeil Óga ag tabhairt comhghealltanas chun oibriú le chéíle leis an Cheathrú a fhorbairt chun leasa an Phobail. Ar an Cheádaoin seo, 23ú Mean Fómhair tiocfaidh na páirtithe leasmhara le chéile ag Comhdháil na Ceathrún Ghaeltachta chun amharc ar an dul chun cinn agus chun díriú ar na blainta romhainn.

Two years ago three government ministers, Carál Ní Chuilín, Mark H Durkan agus John O Dowd jointly signed the Gaeltacht Quarter Charter along with young Irish speakers promising together to work for the development of the Gaeltacht Quarter for the benefit of the community.

This Wednesday, 23rd September the stakeholders will reconvene at the Gaeltacht Quarter Conference to assess what progress has been made and to plan for the time ahead.

zero: Comments

Bí Cruthaitheach Bee Creative

Sabiha Malik ón World Bee Project

Tá sé fógraithe ag an World Bee Project agus ag Áisíneacht Forbartha na Ceathrún Ghaeltachta Forbairt Feirste go bhfuil páirtnéireacht bunaithe idir an dá eagraíocht chun tabhairt faoi meath domhánda na mbeach.
The World Bee Project and Gaeltacht Quarter Development Agency Forbairt Feirste have announced that their respective organisations have entered into a partnership agreement to address the global threat of bee decline

zero: Comments

Ceiliúradh Slí na Gaeltachta sa Choirceog/ Gaeltacht Way Celebration in the Beehive

29th-tv-jpeg

Déanfar lainseáil oifgiúil do Suí na Gréine sa Choirceog Bheach ar an Satharn seo chugainn 29 Lúnasa, mar chuid don Fhéile nua, Liú Lúnasa atá eagraithe ag Gaeil óga na cathrach. Is Suí na Gréine a thugtar ar an chúinne Ghaelach sa Choirceog Bheach ina bhfuil balla maisithe le seanfhocail, seán-nathanna, agus teachtaireachtaí ársa Ghaelacha.

zero: Comments

An Gael is Sexíáilte – Belfast’s sexiest Gael

CMX5AhjWEAAJWCw

Tá Forbairt Feirste ag reachtáil comórtas chun poiblíocht a thabhairt d’ár sochfhiontar is déanaí Ceiliúr an Choilm, atá ag iarraidh tacaíocht a chur ar fáil de dhéantúsóiri Pailistíneacha.
The race is on to find Belfast’s sexiest Gael

To promote our latest Social enterprise Ceiliúr an Choilm and to raise much needed funds Forbairt Feirste are hosting a competition to help with our drive to support Palestinian producers through selling their Fair Trade products.

zero: Comments

Zeitgeist Ghaeilge 120 – Gaelic zeitgeist 120

Gaeil Óga Bhéal Feirste ag Glanadh Uaigh St Clair Boyd do cheiliúradh 120 Bliain d

Déanfar ceiliúradh ar céad fiche bliain d’athbheochan na Gaeilge i mBéal Feirste ar an mhí seo chugainn nuair a théann scaifte Gaeil chuig uaigh an Chéad Chathaoirleach de gníomhaithe Ghaeilge Bhéal Feirste, An Dr John St Clair Boyd.
There will be a celebration of 120 years of the Gaelic revival in Belfast next month when a group of Irish language activists gather at the graveside of the first chairperson of the Irish revivalists in the city, Dr John St Clair Boyd. The ceremony to mark the 120th anniversary of Boyd’s election will take place at Belfast City Cemetery.

zero: Comments

Gnó Le Gaeilge/ Irish Doing the Business

Pól agus Phil ón Choirceog Bheach

Tá seanfhocail agus teachtaireachtaí ársa Ghaelacha le feiceáil ar na ballaí sa Cheathrú Ghaeltachta. Is sa Choirceog Bheach ar Bhóthar na bhFál atá an saibhreas teanga seo le mothú le cúlbhalla iomlán maisithe ag seanfhocail agus seán-nathanna Gaelacha.

Irish proverbs and ancient gems of Gaelic wisdom are adorning the walls in the Gaeltacht Quarter. The Bee Hive bar on the Falls Road is where linguistic richness is to be found with the back wall having been fully designed with Irish proverbs and idiomatic Gaelic expressions.

zero: Comments

Seirbhís Ceiliúrtha Clive Dutton OBE Memorial Service

Sean Mistéil, Cathaoirleach Forbairt Feirste ag tabhairt óráid ag Seirbhís Ceiliúrtha Clive Dutton OBE In Ard Eaglais Southwark, Londain Shasana, Meitheamh 30ú 2015

Bhí sé d’ónóir ag Cathaoirleach Forbairt Feirste, Sean Mistéil ceann do na príomh óráidí a thabhairt in Ard Eaglais Naomh Slánaitheoir agus Naomh Muire Overie, Mathar Eaglais Anglacánaigh Doise Southwark Londáin, ag seribhís Ceiliúrtha ar bheatha agus ar shaothair Clive Dutton OBE a chailleadh Meitheamh 6ú. Reachtáladh an tSeirbhís Dé Mháirt Meitheamh 30ú.

It was an honour and a privilege for Forbairt Feirste Chair, Sean Mitchell, to have been asked to deliver one of the main orations at Southwark Cathedral, the Church of Saint Saviour and St Mary Overie, headquarters of the Anglican Diocese of Southwark, London, on the occasion of the Memorial Service for Clive Dutton OBE who passed away on June 6th. The Service was held on Tuesday June 30th.

zero: Comments
© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS