Idir Dhá Aigne – Exhibition

Príomhoidí Coláiste Feirste agus Ashfield Girls

Bhí breis agus céad duine i láthair ag Cultúrlann MacAdam Ó Fiaich aréir Déardaoin 1ú Bealtaine, nuair a rinne, Michaeál Mac Aoidh, Ealaín na Gaeltachta, lainseáíl ar, Taispeántas Idir Dhá Aigne.

It was a full house at Cultúrlann MacAdam Ó Fiaich last night, Thursday 1st May, when Michaeál Mac Aoidh, of Gaeltacht Arts, launched the Idir Dhá Aigne Exhibition.

zero: Comments

Liathróid sa chúirt – Ball in the Court

Ó chlé An Comhairleoir Niall ó Donnghaile, iar dalta na scoil agus Iar Ard Mhéara Bhéal Feirste, xxxx SportNI, Gary McGale, Bavan Contractors, Jordan Ó

Bhí lá mór eile ann inniú 2/4/14 ag Coláiste Feirste nuair a thainig an Aire Spóirt, Caral Ní Chuilín chuig an suíomh chun an chéad fhod a thiontaigh ar An Charraig Mhór, ais-liathróid Lámha agus iolspóirt atá le toiseacht gan mhóill ag na conraitheoirí Bavan Contracts a bhain an chomórtas a reachtáileadh don tionscadal ag Sport NI.

It was another big day today 2/4/14 at Coláiste Feirste when Sports Minister Caral Ní Chuilín visited the site to turn the first sod on An Charraig Mhór the school’s new handball and multi-sports facility which Bavan Contracts – who won the Sport NI contract for the project – are due to commence this month.

zero: Comments

Ar an Taifead – On the Record

Brighid Mhic Seáin PRO

Bhí teach lán ann ag Ceannáras an Taifid Poiblí, i gCeathrú Titanic Bhéal Feirste ag am lóin Dé Céadaoin 12ú Márta do chaint ar an téama Gaelphobal Feirste, a bhí a thabhairt ag duine de bhunaitheoirí Gaeltacht Seoighe, Brighid Mhic Sheáin.
There was a full house at the Public Record Office headquarter’s in Belfast’s Titanic Quarter on Wednesday, March 12th for a tlak on the theme of Belfast’s Irish Speaking Community, given by one of the founders of Belfast’s Shaws Road Gaeltacht, Brighid Mhic Sheáin.

zero: Comments

Gaelphobal Feirste – Belfast Gaels

Brighid Mhic Seáin

Cuirfidh stiúrthóir Oifig an Taifid Poiblí, Maggie Smith, fáilte mhór roimh an phobal chuig Ceannáras an Taifid Poiblí ar an Chéadaoin 12ú Márta do chaint ar an téama Gaelphobal Feirste.Maggie Smith, director of the Public Record Office, will welcome people from across the community to the Public Record Office headquarters on Wednesday, March 12th to attend a public talk on the theme of Belfast’s Irish Speaking Community.

zero: Comments

Dúshlan Aipe -Apps Challenge

Forbairt Feirste

Tá Forbairt Feirste, an Ghníomhaireacht Forbartha Gaeilge suite sa Cheathrú Ghaeltachta, ag cur fáilte roimh smaointe ar aip il-léibhinn corraitheacha agus nuálacha bunaithe ar thurasóireacht chultúrtha.
Forbairt Feirste the Gaeltacht Quarter based Irish Language Development Agency is looking for exciting and innovative cultural tourism-based app ideas

zero: Comments

An Griangraf Gafa Pictures and Proverbs

An cruitire Nodlag Brolly a Bhí i mbun ceoil nuair a lainseáladh

hí lá mór ceol, craic agus ceiliúradh ann i gCultúrlann MacAdam Ó Fiaich Lá Fhéíle Bhríde nuair a rinne an Gael aitheanta Micheál Ó Máirtín, seoladh ar ‘An Griangraf Gafa’, leabhar spreagúil ón údar Jim Herron.
There was a great afternoon of music, craic and celebration at Cultúrlann MacAdam Ó Fiaich on St Brigid’s Day when veteran Gael Micheál Ó Máirtín, launched ‘Pictures and Proverbs’, an inspirational book from the author Jim Herron.

zero: Comments

Smaointí Dutton ar Líne – Dutton Shares thoughts on Line

Ciarán Magoill, Cathaoirleach Bord na Cheathrún Ghaeltachta, Caral Ní Chuilín, Aire Cultúrtha aguis Clive Dutton OIB

Tá an saineolaí idirnáisiúnta athghiniúna úirbí agus údar Mórphlean na Ceathrún Gaeltachta, Clive Dutton OIB, tar éis a bheith faoi agallamh 27/1/14 ag Brian Kilkelly ar WorldCitiesNetwork.org. Bhí Clive ag roinnt cuid dá chuid smaointí faoi chur chun cinn na Ceathrún Gaeltachta.
International urban regeneration expert and author of the Big Gaeltacht Quarter Plan, Clive Dutton OBE has been sharing his thoughts on elements of the push to drive forward the development of Belfast’s Gaeltacht Quarter. Clive was interviewed on WorldCitiesNetwork.org. by Brian Kilkelly 27/1/14.

zero: Comments

An Griangraf Gafa Pictures and Proverbs

Cuireadh AGG

Beidh lá mór ceol, criac agus ceiliúradh ann i gCultúrlann MacAdam Ó Fiaich Lá Fhéíle Bhríde nuair a déanann an Gael aitheanta Micheál Ó Máirtín, seoladh ar ‘An Griangraf Gafa’, leabhar spreagúil ón údar Jim Herron.
An afternoon of music, craic and celebration is in store at Cultúrlann MacAdam Ó Fiaich on St Brigid’s Day when veteran Gael Micheál Ó Máirtín, launches ‘Pictures and Proverbs’, an inspirational book from the author Jim Herron.

zero: Comments

Ré úr mar dhea – New Era, Indeed

“ ‘Ré úr inniu i bhforbairt na Gaeilge’ a d’fhógair Liam Ó Maolmhichil, Cathaoirleach Foras na Gaeilge, agus é ag fógairt deireadh le bunmhaoiniú do gach eagraíocht thuaisceartach a raibh infheistíocht bunmhaoinithe déanta iontu ó tháinig ann don chéad ‘Ré Úr don Ghaeilge’ a fógraíodh i 1999 ag am bunaithe an Fhorais féin.
“‘A New Era for the development of the Irish Language’ is how Liam Ó Maolmhichil, Chairperson of Foras na Gaeilge, announced the withdrawal of core-funding from those Irish Language organisations in the North who first received investment through core-funding arrangements when the first ‘New Era for the Irish Language’ was announced with the establishment of Foras n Gaeilge in 1999.

zero: Comments

App Nua ar fail – An Teach Mór

Teach-mhor-logos 2

Tá An app Gaeilge idirghníomhach is déanaí ó Oin Interactive réidh le íoslódáil ó Siopa App iTunes, is féidir le húsáideoirí an App seo taisceál a dhéanadh ar teach idirghníomhach, áit a dtig leo gnáthfuaimeanna agus gnáth frásaí laethúla a aimsiú. […]

zero: Comments
© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS