Ag Rothaíocht le tacú Tuistí an Tuaiscirt/ Cycling in support of Tuistí an Tuaiscirt

DSC_0610 (2)

Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais / Click here for further info

zero: Comments

Gaeil ag rothaíocht go Ráth Chairn chun tacú le Feachtas Bus an Ghaeloideachais/ Gaels to Cycle to Meath Gaeltacht in support Irish Medium ‘Bus Campaign

Postaeir rothaíochta Rath Cairn 2014

Shocraigh Cumann Rothaíochta Loch Lao, cumann nua rothaíocht trí mheán na Gaeilge, turas 100 míle a dhéanamh ón Cheathrú Ghaeltachta in Iarthar Bhéal Feirste go Ráth Chairn i gceantar Gaeltachta Chontae na Mí, chun tacaíocht a léiriú d’fheachtas bus an Ghaeloideachais do mhuintir Thuaisceart Bhéal Feirste.

zero: Comments

Saoirse, Comhurraim agus Braithreachas – Liberty, Equality and Fraternity

Volunteers  018

Bhí an grian amuigh agus cuma an-slachtmhar ar dhaltaí Coláiste Feirste Dé hAoine 30ú Bealtaine 2014, os comhair Teach a’ Phobail Naomh Mhuire, Cearnóg an Bhainc, Béal Feirste don imeacht stairiúil Ceiliúradh na nÓglach.
The sun was shining and Coláiste Feirste’s students looked resplendent on Friday last May 30th 2014, as they gathered outside St Mary’s Church in Bank Square Belfast for the historical re-enactment ‘Celebrating the Volunteers’.

zero: Comments

Ceiliúradh na nÓglach – Celebrating the Volunteers

Ceiliúradh na nÓglach

Ba mhór ag Forbairt Feirste tú a bheith i láthair ar 11.00rn Dé hAoine 30ú Bealtaine 2014, os comhair Teach a’ Phobail Naomh Mhuire, Cearnóg an Bhainc, Béal Feirste don imeacht stairiúil Ceiliúradh na nÓglach.
Forbairt Feirste would be delighted if you could join them at 11.00am Friday May 30th 2014 outside St Mary’s Church, Bank Square Belfast for the historical Celebrating the Volunteers event

zero: Comments

Bealach na hAislinge – Dreamways

image

Bhí teach lán ann ag imeacht Forbairt Feirste inniú 10ú Bealtaine nuair a rinne an tAthair Breandán Mac Maoláin Lainseáil ar Bealach na hAislinge, Leabhar le Domhnall Mistéil. Beidh an lainseáil i gCultúrlann MacAdam Ó Fiaich
There was a full house for Forbairt Feirste today, May 10th when Fr Breandán Mac Maoláin performed the launch of Domhnall Mistéil’s book Bealach in Cultúrlann MacAdam Ó Fiaich.

zero: Comments

Gaeil ag Gníomhú ar theacht an GIRO/ Gaels in action on the arrival of GIRO

rothaiocht_lochlao

Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais/ Click here for further information

zero: Comments

Idir Dhá Aigne – Exhibition

Príomhoidí Coláiste Feirste agus Ashfield Girls

Bhí breis agus céad duine i láthair ag Cultúrlann MacAdam Ó Fiaich aréir Déardaoin 1ú Bealtaine, nuair a rinne, Michaeál Mac Aoidh, Ealaín na Gaeltachta, lainseáíl ar, Taispeántas Idir Dhá Aigne.

It was a full house at Cultúrlann MacAdam Ó Fiaich last night, Thursday 1st May, when Michaeál Mac Aoidh, of Gaeltacht Arts, launched the Idir Dhá Aigne Exhibition.

zero: Comments

Liathróid sa chúirt – Ball in the Court

Ó chlé An Comhairleoir Niall ó Donnghaile, iar dalta na scoil agus Iar Ard Mhéara Bhéal Feirste, xxxx SportNI, Gary McGale, Bavan Contractors, Jordan Ó

Bhí lá mór eile ann inniú 2/4/14 ag Coláiste Feirste nuair a thainig an Aire Spóirt, Caral Ní Chuilín chuig an suíomh chun an chéad fhod a thiontaigh ar An Charraig Mhór, ais-liathróid Lámha agus iolspóirt atá le toiseacht gan mhóill ag na conraitheoirí Bavan Contracts a bhain an chomórtas a reachtáileadh don tionscadal ag Sport NI.

It was another big day today 2/4/14 at Coláiste Feirste when Sports Minister Caral Ní Chuilín visited the site to turn the first sod on An Charraig Mhór the school’s new handball and multi-sports facility which Bavan Contracts – who won the Sport NI contract for the project – are due to commence this month.

zero: Comments

Ar an Taifead – On the Record

Brighid Mhic Seáin PRO

Bhí teach lán ann ag Ceannáras an Taifid Poiblí, i gCeathrú Titanic Bhéal Feirste ag am lóin Dé Céadaoin 12ú Márta do chaint ar an téama Gaelphobal Feirste, a bhí a thabhairt ag duine de bhunaitheoirí Gaeltacht Seoighe, Brighid Mhic Sheáin.
There was a full house at the Public Record Office headquarter’s in Belfast’s Titanic Quarter on Wednesday, March 12th for a tlak on the theme of Belfast’s Irish Speaking Community, given by one of the founders of Belfast’s Shaws Road Gaeltacht, Brighid Mhic Sheáin.

zero: Comments

Gaelphobal Feirste – Belfast Gaels

Brighid Mhic Seáin

Cuirfidh stiúrthóir Oifig an Taifid Poiblí, Maggie Smith, fáilte mhór roimh an phobal chuig Ceannáras an Taifid Poiblí ar an Chéadaoin 12ú Márta do chaint ar an téama Gaelphobal Feirste.Maggie Smith, director of the Public Record Office, will welcome people from across the community to the Public Record Office headquarters on Wednesday, March 12th to attend a public talk on the theme of Belfast’s Irish Speaking Community.

zero: Comments
© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS