Físeán buaicphointí Ard na bhFeá seolta – Ard na bhFeá Heritage video launched

Teach Ard na bhFeá le Michael Doherty, Beechmount House which will open its 240 year old doors to the public on Saturday September 14th

Tá Forbairt Feirste i ndiaidh físean ar imeachtaí Lá Oidhreachta Teach ard na bhFeá a lainseáíl le tuilleadh eolas a fháíl cliceáíl anseo
Forbairt Feirste have just launched a video of the first ever Beechmount House heritage day the short inspiring video for more information click here

zero: Comments

Spotsholas ar Sheodra Mhic Ádhaimh – MacAdam Gems under the Spotlight

An Dr Charlie Dillon ag tabbhairt caint ag Seodra Liteartha Bhéal Feirste

Bhí Dánlann Dillon sa Chultúrlann lán go doras Dé Sathairn 30ú Samhain chun caint an Dr Charlie Dillon,Ollscoil na Banríona ar Fhoclóirí Comparáideacha Roibeaird Mhic Ádhaimh a chluinsteán. Agus chun barrfheabhas a chur ar an ócáid tugadh cead speisílata ceann de na himleabhair ríluachmhara a thabhairt ó Leabharlann Halla an Línéadigh faoi choimirce ball foirne na Leabharlainne Mary Delargey.

There was a full house in Cultúrlann MacAdam ó Fiaich’s Dillon Gallery on Saturday November 30th for a talk by Queen’s University’s Dr Charlie Dillon, on the theme of the newly unearthed volumes of Robert Mac Adam’s 19th century Comparative Lexicon. And adding a special aspect to the occasion was the presence of one of the priceless books loaned for the day under the care of Linen Hall Library employee, Mary Delargey.

zero: Comments

Na Sluaite Gaeil i lár an Aonaigh arís/ Hundreds of Gaels in the heart of the Fair again!

Niamh Nic Ionnrachtaigh i mbun ceoil ag Aonach Oibre Forbairt Feirste 2013

Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais/ Click here for further info

zero: Comments

Spotsholas ar Shaothar Ríthabhachtach Mhic Ádaimh – Spotlight on priceless Mac Adam works

Imleabhair Foclóir Comparáideach Roibeard Mhic Ádaimh - The Volumes of Robert Mac Adam

Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais / Click here for further info

zero: Comments

Éiríonn Thar Barr le Cruinniú Mullaigh Minsterial Summit Huge Success

Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais / Click here for further info

zero: Comments

Greannta i gCloch The Writing is on the Wall

Agus an saineolaí idirnáisiúnta athghiniúna úirbí Clive Dutton réidh le teacht go Béal Feirste chun Mórphlean na Ceathrún Ghaeltachta a lainseáíl ag Cruinniú Mhullaigh Aireachta na Ceathrún Ghaeltachta ar an Aoine seo 20ú Meán Fómhar, thainig polaiteoirí áitiúla le chéile inniú Céadaoin 18ú Mean Fómhair chun focás úr a dhíriú ar Cheathrú Ghaeltachta Bhéal Feirste agus iad ag lainseáíl murmháisiú úr.
With internationally renowned urban renewal guru Clive Dutton heading to Belfast to unveil his Big Gaeltacht Quarter plan at the Gaeltacht Quarter Ministerial Summit on Friday September 20th in Coláiste Feirste, a group of local politicians today (Wednesday 18th) unveiled a newly commissioned wall mural throwing renewed focus on the city’s Gaeltacht Quarter.

zero: Comments

Clár Ama agus eolas Timetable and Info

Lá Spraoi ag an Teach is ársa sa Chathair Day of craic planned for City’s oldest house Gaeilge English Gaeilge Tá Forbairt Feirste i ndiaidh eolas faoin a chuid pleananna do Lá Oidhreachta Ard na bhFea a fhoilsiú i bhfoirm […]

zero: Comments

Idir Dhá Aigne Between Two Minds

Bhí daltaí ó roinn ealaíona Choláiste Feirste agus a chomhghleachaithe ó Scoil Cailíní Ashfield High i mbun tionscadal sceitseála inniú 9/9/13 i gCeathrú Ghaeltachta Bhéal Fieirste mar chuid de saothair ealaíona Forbairt Feirste ‘Idir Dhá Aigne’.

Art students from Coláíste Feirste joined with their counterparts from Ashfield Girls’ High School in East Belfast today 9/913, in a sketching day in Belfast’s Gaeltacht Quarter, as part of the Forbairt Feirste inspired art project ‘Between Two Minds’.

zero: Comments

Lá Oidhreachta Eolas Information on Heritage Day

Tá Forbairt Feirste i ndiaidh eolas faoin a chuid pleananna do Lá Oidhreachta Ard na bhFea a fhoilsiú i bhfoirm Billeog Eolais

Le clár an lae a fheiceáil nó leis an eolas a roinnt le do chuid chairde nó eile brú ar an nasc thíos chun billeog PDF a íoslodáil

Lá Oidhreachta postaer

Forbairt Feirste have just announced some detail of their forthcoming Teach Ard na bhFea Beechmount House Heritage day which will be held on September 14th

For information and to download a printable pdf bilingual poster simply click on the link below

postaer dátheangach ard na bhfeá

zero: Comments

Lá Oidhreachta Teach Ard na bhFeá Beechmount House Heritage Day

Déanfar doirse Teach Ard na bhFeá, an teach is ársa i mBéal Feirste, a oscailt don phobail ar an mhí seo chugainn mar chuid de ‘Laethanta Oscailte Oidhreachta na hEorpa’ a bheas ag titim amach ar an Satharn 14ú Meán Fómhair.
The 240 year old doors of Belfast’s oldest house ‘Teach Ard na bhFeá – Beechmount House’ will be opened to welcome in the public next month on Saturday September 14th as part of the European Heritage Open Days.

zero: Comments
© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS