Dúshlan Aipe -Apps Challenge

Forbairt Feirste

Tá Forbairt Feirste, an Ghníomhaireacht Forbartha Gaeilge suite sa Cheathrú Ghaeltachta, ag cur fáilte roimh smaointe ar aip il-léibhinn corraitheacha agus nuálacha bunaithe ar thurasóireacht chultúrtha.
Forbairt Feirste the Gaeltacht Quarter based Irish Language Development Agency is looking for exciting and innovative cultural tourism-based app ideas

zero: Comments

An Griangraf Gafa Pictures and Proverbs

An cruitire Nodlag Brolly a Bhí i mbun ceoil nuair a lainseáladh

hí lá mór ceol, craic agus ceiliúradh ann i gCultúrlann MacAdam Ó Fiaich Lá Fhéíle Bhríde nuair a rinne an Gael aitheanta Micheál Ó Máirtín, seoladh ar ‘An Griangraf Gafa’, leabhar spreagúil ón údar Jim Herron.
There was a great afternoon of music, craic and celebration at Cultúrlann MacAdam Ó Fiaich on St Brigid’s Day when veteran Gael Micheál Ó Máirtín, launched ‘Pictures and Proverbs’, an inspirational book from the author Jim Herron.

zero: Comments

Smaointí Dutton ar Líne – Dutton Shares thoughts on Line

Ciarán Magoill, Cathaoirleach Bord na Cheathrún Ghaeltachta, Caral Ní Chuilín, Aire Cultúrtha aguis Clive Dutton OIB

Tá an saineolaí idirnáisiúnta athghiniúna úirbí agus údar Mórphlean na Ceathrún Gaeltachta, Clive Dutton OIB, tar éis a bheith faoi agallamh 27/1/14 ag Brian Kilkelly ar WorldCitiesNetwork.org. Bhí Clive ag roinnt cuid dá chuid smaointí faoi chur chun cinn na Ceathrún Gaeltachta.
International urban regeneration expert and author of the Big Gaeltacht Quarter Plan, Clive Dutton OBE has been sharing his thoughts on elements of the push to drive forward the development of Belfast’s Gaeltacht Quarter. Clive was interviewed on WorldCitiesNetwork.org. by Brian Kilkelly 27/1/14.

zero: Comments

An Griangraf Gafa Pictures and Proverbs

Cuireadh AGG

Beidh lá mór ceol, criac agus ceiliúradh ann i gCultúrlann MacAdam Ó Fiaich Lá Fhéíle Bhríde nuair a déanann an Gael aitheanta Micheál Ó Máirtín, seoladh ar ‘An Griangraf Gafa’, leabhar spreagúil ón údar Jim Herron.
An afternoon of music, craic and celebration is in store at Cultúrlann MacAdam Ó Fiaich on St Brigid’s Day when veteran Gael Micheál Ó Máirtín, launches ‘Pictures and Proverbs’, an inspirational book from the author Jim Herron.

zero: Comments

Ré úr mar dhea – New Era, Indeed

“ ‘Ré úr inniu i bhforbairt na Gaeilge’ a d’fhógair Liam Ó Maolmhichil, Cathaoirleach Foras na Gaeilge, agus é ag fógairt deireadh le bunmhaoiniú do gach eagraíocht thuaisceartach a raibh infheistíocht bunmhaoinithe déanta iontu ó tháinig ann don chéad ‘Ré Úr don Ghaeilge’ a fógraíodh i 1999 ag am bunaithe an Fhorais féin.
“‘A New Era for the development of the Irish Language’ is how Liam Ó Maolmhichil, Chairperson of Foras na Gaeilge, announced the withdrawal of core-funding from those Irish Language organisations in the North who first received investment through core-funding arrangements when the first ‘New Era for the Irish Language’ was announced with the establishment of Foras n Gaeilge in 1999.

zero: Comments

App Nua ar fail – An Teach Mór

Teach-mhor-logos 2

Tá An app Gaeilge idirghníomhach is déanaí ó Oin Interactive réidh le íoslódáil ó Siopa App iTunes, is féidir le húsáideoirí an App seo taisceál a dhéanadh ar teach idirghníomhach, áit a dtig leo gnáthfuaimeanna agus gnáth frásaí laethúla a aimsiú. […]

zero: Comments

Beannachtaí na Féile Season’s Greetings

Beannachtaí na Féile

Agus 2013 ag tarraing chun deiridh ba mhór ag Forairt Feirste ár mbuíochas a ghabháil le gach duine agaibh a raibh sé de phléisiúir agus de phribhléid againn bheith ag obair libh le linn na Bliaina. Guímid gach rath oraibh agus beidh muid ag tnúth go mór le sibh uilig a fheiceáil san athbhliain .
With 2013 drawing to a close the team at Forbairt Feirste would like to thank everyone with whom we have had the pleasure and privilege of working during the year we look forward to working with you all again in the new year.

zero: Comments

Pyner ag Cothaigh 2013 – Pyner at Cothaigh 2013

Ciarán Magoill, Cathaoirleach na Ceathrún Ghaeltachta, Aoíchainteoir Cothaigh 2013 Michael Pyner, Cathaoirleach Forbairt Feirste, Seán Místéil agus Ceannaire Roinn Chultúr ag RCEF Arthur Scott. Ciarán Magoill, Gaeltacht Quarter Chair, Cothaigh "013 guest speaker Michael Pyner, Forbairt Feirste Chair, Seán Místéil and Head of Cultural Division DCAL, Arthur Scott.

Bhí oíche den scoth ag bunadh na Ceathrún Ghaeltachta le déanaí nuair a thainig Michael Pyner iar-cheannaire an Shoreditch Trust chun an naoú léacht de chuid Cothaigh a thabhairt i gCultúrlann MacAdam Ó Fiaich.
A wonderful and insightful evening was had by all at the 2013 Cothaigh Lecture and Dinner held recently in Cultúrlann MacAdam Ó Fiaich. The guest speaker at this, the ninth annual Gaeltacht Quarter Lecture, was Michael Pyner, former director of the Shoreditch Regeneration Trust.

zero: Comments

Físeán buaicphointí Ard na bhFeá seolta – Ard na bhFeá Heritage video launched

Teach Ard na bhFeá le Michael Doherty, Beechmount House which will open its 240 year old doors to the public on Saturday September 14th

Tá Forbairt Feirste i ndiaidh físean ar imeachtaí Lá Oidhreachta Teach ard na bhFeá a lainseáíl le tuilleadh eolas a fháíl cliceáíl anseo
Forbairt Feirste have just launched a video of the first ever Beechmount House heritage day the short inspiring video for more information click here

zero: Comments

Spotsholas ar Sheodra Mhic Ádhaimh – MacAdam Gems under the Spotlight

An Dr Charlie Dillon ag tabbhairt caint ag Seodra Liteartha Bhéal Feirste

Bhí Dánlann Dillon sa Chultúrlann lán go doras Dé Sathairn 30ú Samhain chun caint an Dr Charlie Dillon,Ollscoil na Banríona ar Fhoclóirí Comparáideacha Roibeaird Mhic Ádhaimh a chluinsteán. Agus chun barrfheabhas a chur ar an ócáid tugadh cead speisílata ceann de na himleabhair ríluachmhara a thabhairt ó Leabharlann Halla an Línéadigh faoi choimirce ball foirne na Leabharlainne Mary Delargey.

There was a full house in Cultúrlann MacAdam ó Fiaich’s Dillon Gallery on Saturday November 30th for a talk by Queen’s University’s Dr Charlie Dillon, on the theme of the newly unearthed volumes of Robert Mac Adam’s 19th century Comparative Lexicon. And adding a special aspect to the occasion was the presence of one of the priceless books loaned for the day under the care of Linen Hall Library employee, Mary Delargey.

zero: Comments
© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS