Beannachtaí na Féile Season’s Greetings

Beannachtaí na Féile

Agus 2013 ag tarraing chun deiridh ba mhór ag Forairt Feirste ár mbuíochas a ghabháil le gach duine agaibh a raibh sé de phléisiúir agus de phribhléid againn bheith ag obair libh le linn na Bliaina. Guímid gach rath oraibh agus beidh muid ag tnúth go mór le sibh uilig a fheiceáil san athbhliain .
With 2013 drawing to a close the team at Forbairt Feirste would like to thank everyone with whom we have had the pleasure and privilege of working during the year we look forward to working with you all again in the new year.

zero: Comments

Pyner ag Cothaigh 2013 – Pyner at Cothaigh 2013

Ciarán Magoill, Cathaoirleach na Ceathrún Ghaeltachta, Aoíchainteoir Cothaigh 2013 Michael Pyner, Cathaoirleach Forbairt Feirste, Seán Místéil agus Ceannaire Roinn Chultúr ag RCEF Arthur Scott. Ciarán Magoill, Gaeltacht Quarter Chair, Cothaigh "013 guest speaker Michael Pyner, Forbairt Feirste Chair, Seán Místéil and Head of Cultural Division DCAL, Arthur Scott.

Bhí oíche den scoth ag bunadh na Ceathrún Ghaeltachta le déanaí nuair a thainig Michael Pyner iar-cheannaire an Shoreditch Trust chun an naoú léacht de chuid Cothaigh a thabhairt i gCultúrlann MacAdam Ó Fiaich.
A wonderful and insightful evening was had by all at the 2013 Cothaigh Lecture and Dinner held recently in Cultúrlann MacAdam Ó Fiaich. The guest speaker at this, the ninth annual Gaeltacht Quarter Lecture, was Michael Pyner, former director of the Shoreditch Regeneration Trust.

zero: Comments

Físeán buaicphointí Ard na bhFeá seolta – Ard na bhFeá Heritage video launched

Teach Ard na bhFeá le Michael Doherty, Beechmount House which will open its 240 year old doors to the public on Saturday September 14th

Tá Forbairt Feirste i ndiaidh físean ar imeachtaí Lá Oidhreachta Teach ard na bhFeá a lainseáíl le tuilleadh eolas a fháíl cliceáíl anseo
Forbairt Feirste have just launched a video of the first ever Beechmount House heritage day the short inspiring video for more information click here

zero: Comments

Spotsholas ar Sheodra Mhic Ádhaimh – MacAdam Gems under the Spotlight

An Dr Charlie Dillon ag tabbhairt caint ag Seodra Liteartha Bhéal Feirste

Bhí Dánlann Dillon sa Chultúrlann lán go doras Dé Sathairn 30ú Samhain chun caint an Dr Charlie Dillon,Ollscoil na Banríona ar Fhoclóirí Comparáideacha Roibeaird Mhic Ádhaimh a chluinsteán. Agus chun barrfheabhas a chur ar an ócáid tugadh cead speisílata ceann de na himleabhair ríluachmhara a thabhairt ó Leabharlann Halla an Línéadigh faoi choimirce ball foirne na Leabharlainne Mary Delargey.

There was a full house in Cultúrlann MacAdam ó Fiaich’s Dillon Gallery on Saturday November 30th for a talk by Queen’s University’s Dr Charlie Dillon, on the theme of the newly unearthed volumes of Robert Mac Adam’s 19th century Comparative Lexicon. And adding a special aspect to the occasion was the presence of one of the priceless books loaned for the day under the care of Linen Hall Library employee, Mary Delargey.

zero: Comments

Na Sluaite Gaeil i lár an Aonaigh arís/ Hundreds of Gaels in the heart of the Fair again!

Niamh Nic Ionnrachtaigh i mbun ceoil ag Aonach Oibre Forbairt Feirste 2013

Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais/ Click here for further info

zero: Comments

Spotsholas ar Shaothar Ríthabhachtach Mhic Ádaimh – Spotlight on priceless Mac Adam works

Imleabhair Foclóir Comparáideach Roibeard Mhic Ádaimh - The Volumes of Robert Mac Adam

Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais / Click here for further info

zero: Comments

Éiríonn Thar Barr le Cruinniú Mullaigh Minsterial Summit Huge Success

Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais / Click here for further info

zero: Comments

Greannta i gCloch The Writing is on the Wall

Agus an saineolaí idirnáisiúnta athghiniúna úirbí Clive Dutton réidh le teacht go Béal Feirste chun Mórphlean na Ceathrún Ghaeltachta a lainseáíl ag Cruinniú Mhullaigh Aireachta na Ceathrún Ghaeltachta ar an Aoine seo 20ú Meán Fómhar, thainig polaiteoirí áitiúla le chéile inniú Céadaoin 18ú Mean Fómhair chun focás úr a dhíriú ar Cheathrú Ghaeltachta Bhéal Feirste agus iad ag lainseáíl murmháisiú úr.
With internationally renowned urban renewal guru Clive Dutton heading to Belfast to unveil his Big Gaeltacht Quarter plan at the Gaeltacht Quarter Ministerial Summit on Friday September 20th in Coláiste Feirste, a group of local politicians today (Wednesday 18th) unveiled a newly commissioned wall mural throwing renewed focus on the city’s Gaeltacht Quarter.

zero: Comments

Clár Ama agus eolas Timetable and Info

Lá Spraoi ag an Teach is ársa sa Chathair Day of craic planned for City’s oldest house Gaeilge English Gaeilge Tá Forbairt Feirste i ndiaidh eolas faoin a chuid pleananna do Lá Oidhreachta Ard na bhFea a fhoilsiú i bhfoirm […]

zero: Comments

Idir Dhá Aigne Between Two Minds

Bhí daltaí ó roinn ealaíona Choláiste Feirste agus a chomhghleachaithe ó Scoil Cailíní Ashfield High i mbun tionscadal sceitseála inniú 9/9/13 i gCeathrú Ghaeltachta Bhéal Fieirste mar chuid de saothair ealaíona Forbairt Feirste ‘Idir Dhá Aigne’.

Art students from Coláíste Feirste joined with their counterparts from Ashfield Girls’ High School in East Belfast today 9/913, in a sketching day in Belfast’s Gaeltacht Quarter, as part of the Forbairt Feirste inspired art project ‘Between Two Minds’.

zero: Comments
© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS