Lá Oidhreachta Eolas Information on Heritage Day

Tá Forbairt Feirste i ndiaidh eolas faoin a chuid pleananna do Lá Oidhreachta Ard na bhFea a fhoilsiú i bhfoirm Billeog Eolais

Le clár an lae a fheiceáil nó leis an eolas a roinnt le do chuid chairde nó eile brú ar an nasc thíos chun billeog PDF a íoslodáil

Lá Oidhreachta postaer

Forbairt Feirste have just announced some detail of their forthcoming Teach Ard na bhFea Beechmount House Heritage day which will be held on September 14th

For information and to download a printable pdf bilingual poster simply click on the link below

postaer dátheangach ard na bhfeá

zero: Comments

Lá Oidhreachta Teach Ard na bhFeá Beechmount House Heritage Day

Déanfar doirse Teach Ard na bhFeá, an teach is ársa i mBéal Feirste, a oscailt don phobail ar an mhí seo chugainn mar chuid de ‘Laethanta Oscailte Oidhreachta na hEorpa’ a bheas ag titim amach ar an Satharn 14ú Meán Fómhair.
The 240 year old doors of Belfast’s oldest house ‘Teach Ard na bhFeá – Beechmount House’ will be opened to welcome in the public next month on Saturday September 14th as part of the European Heritage Open Days.

zero: Comments

Ag tógáil na Ceathrún Ghaeltachta Driving Forward Belfast’s Gaeltacht

Tá se fograithe go bhfuil an saineolaí idirnáisiúnta athghiniúna úirbí Clive Dutton ceaptha chun focás úr a dhíriú ar Cheathrú Ghaeltachta Bhéal Feirste. Beidh Dutton ag obair go dlúth le Airí Rialtais sa Tuaisceart, le Comhairle Bhéal Feirste agus le Forbairt Feirste chun bealtaí úra a aithint chun chlaochlú ecnamúil agus soisialta a thabhairt i gcrích ar chun de na dúshlainn Cathrach domhánda.
Internationally renowned urban renewal guru Clive Dutton has been appointed to focus on the city’s Gaeltacht Quarter. He will work closely with Ministers, Belfast City Council and Forbairt Feirste to identify new ways to bring economic and social transformation to one of the world’s greatest inner city challenges.

zero: Comments

Slí na Gaeltachta

Tá chuibhreannas Shlí na Gaeltachta ag ullmhú chun lainseáil a dhéanamh ar an Aoine Beag seo an 2ú Lunása ar Shlí na Gaeltachta, conar úr ealaíne agus oidhreachta a churfeas go mór le heispéireas Ghaeltachta Bhéal Feirste.

The Gaeltacht Way consortium are delighted to be announcing the launch of a new public art and heritage trail ‘Slí na Gaeltachta’.

zero: Comments

I gCéimeanna Cholm Chille – In the Footsteps of Colmcille

Tá scaifte de Ghaeil Feirste ón Cheathrú Ghaeltachta agus foghlamóirí na Gaeilge ó Mhisean Óirthear Bhéal Feirste i ndiaidh pilleadh ó thuras stairiúl deireadh seachtaine chun Oileáin Í Cholm Chille, agus ó croílár Ríocht Dál Riata ag Dún Add, áit a rinne siad ceiliúradh ar chéad turas Cholm Chille féin chun an oileáin agus chun críocha Dál Riata in Alban sa bhliain 563.Irish speakers from Belfast’s Gaeltacht Quarter along with Irish language learners from the East Belfast Mission based group Turas have just returned from an historical weekend trip to Saint Colmchille’s Monastery Island of Iona and to the ancient political capital of Dúnadd, where they celebrated Colmchille’s own arrival in the Scottish territories of Dálriata in the year 563.

zero: Comments

Céim Eile Chun Tosaigh – Another Milestone Reached

Tugadh céim eile chun tosaigh sa Cheathrú Ghaeltachta nuair a rinneadh clársconsa ardmháisithe a noctadh ag an aire timpeallachta Alex Attwood thart ar suíomh Áras na bhFál ag barr an Bhealach Leathán. Foirgneamh ardchaighdeánach atá san Áras atá a bheartú don suíomh lárnach seo ag Iontaobhabhas na Gaelscolaíochta.
Another step change in the transformation of the Gaeltacht Quarter has taken place with the erection and unveiling of a decorative hoarding, by environment minister Alex Attwood, around the site of the planned Áras na bhFál building at the top of Broadway. Áras na bhFál is an initiative by Iontaobhas na Gaelscolaíochta ( The Irish Medium School Trust) which will occupy this central and formerly derelict site.

zero: Comments

Beannachtaí na Cásca – Easter Greetings

Cé nach gcreidfeá é ón aimsir a bhí againn le tamall anseo sa Cheathrú Ghaeltachta ta an cáisc buailte linn agus ba mhór againn ag Forbairt Feirste Beannachtasí an tséasúir a sheoladh chuig ár gcairde go léir fan bhaile agus i gcéin

Although you would be hard pushed to believe it from looking at our recent weather here in the Gaeltacht Quarter, Spring is actually upon us and we here at Forbairt Feirste would like to extend Easter Greetings to all our friends at home and abroad

zero: Comments

Súil an Dearcadóra – Eye of the Beholder

Déanfar Oidhreacht Ard na bhFeá, tosaíocht chultúrtha de chuid Forbairt Feirste, a lainseáíl go hoifigiúl ar an Chéadaoin seo chugainn an 3ú Aibreán ag Coláíste Feirste i gcroílár na Ceathrún Ghaeltachta. Ag an lainseáil, a glaoítear Súil an Dearcadóra air, nochtfar dá phíosa ealaíne a rinneadh go speisíalta ar choimísiúin don ócáid ag na healaíontóirí áitiúla, Mícheál Doherty and John Stewart.
Forbairt Feirste’s Oidhreacht Ard na bhFeá – Beechmount Heritage initiative will be launched this coming Wednesday April 3rd when two pieces of specially commissioned art from local artists, Mícheál Doherty and John Stewart will be exchanged at Coláiste Feirste in a public unveiling and launch entitled Súil an Dearcadóra – Eye of the Beholder.

zero: Comments

Tar Isteach sa Pharlús – Come into the Parlour

Chuaigh tríur Gaeil Feirsteach go Parlús an Ard Mhéara i Halla na Cathrach, Béal Feirste, Dé Luain seo caite, an 11ú Márta, chun Cairt Bhéal Feirste 400 a phlé leis an Ard Mhéara Uas an bardasach Gavin Robinson agus le cuid dá hoifigiigh sinseartha.
Three Belfast Gaeilgeoirí, Forbairt Feirste Director Jake MacSiacais, Fóram na nGael representative Feargal MacIonnrachtaigh and Aisling Ní Labhraí, Good Relations Officer at Cultúrlann MacAdam Ó Fiaich, were guests at the Lord Mayor’s Parlour in Belfast City Hall on Monday last, March 11th, where they discussed, at the invitation of the Lord Mayor Alderman Gavin Robinson, the Cairt Bhéal Feirste 400 , which was presented to the council last month. Also present at Monday’s meeting were Council Deputy Chief Executive Ciaran Quigley and council Good Relations Unit Manager Hazel Francey.

zero: Comments

Oidhreacht na Sean Chille Shankill Heritage

Bhí scaifte breá i láthair oíche Déardaoin seo chuaigh thart an 21ú Feabhra ag Eaglais Naomh Maitiú Bhóthar na Sean Chille, nuair a thug Stiúrthóir Forbairt Feirste, Jake MacSiacais caint ar oidhreacht agus logainmneacha an cheantair.

zero: Comments
© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS