Slí na Gaeltachta The Gaeltacht Way

Tugadh céim eile chun tosaigh i bhforbairt Slí na Gaeltachta inné nuair a thainig príomhpháirtnéirí forbartha an rian oidhreachta agus cultúrtha le chéile le hoifigigh Comhairle Bhéal Feirste chun suíomhanna féideartha a aithint do 29 suiteáil ealaíona a aithriseoidh scéal na Gaeilge sa chathair do thurasóirí agus saoranaigh na cathrach araon.
Another significant step forward was taken yesterday 27/11/12 when the ,main partners in the development of the new Slí na Gaeltachta heritage and culture trail joined officers of Belfast City Council in a walkabout to identify possible sites for the erection of art markers for the proposed trail which will follow the journey of the Irish Language in Belfast.

zero: Comments

Aighneacht Maidir le phlécháípéis RCEF – Submission to DCAL Draft Strategy

Tá aighneacht maidir leis an phlecháipeis ‘Straitéis le Forbairt na Gaeilge a chosaint agus a fheabhsú’ de chuid Roinn Cultúr Ealaíon agus Fóillíochta RCEF seolta isteach chuig an Roinn inniú ag Forbairt Feirste.
Forbairt Feirste have today forwarded to the Department of Culture Arts and Leisure DCAL their submission in realtion to the department’s draft strategy for the Irish Language.

zero: Comments

Ar Ais i Lár an Aonaigh – Back at the heart of the fair

Don séú bhliain as a chéíle beidh Forbairt Feirste ag reachtáil Aonach Oibre do dhaltaí Gaelscoileanna agus dóibh siúd atá ag staideár na Gaeilge sa ghnathchóras scolaíochta. Is tósaíocht í seo a mheallann suas le breis agus 1000 dalta scoile ó gach cearn de na sé chondae chuig Coláiste Feirste i gcroílár na ceathrún Ghaeltachta.
This year for the sixth consecutive year Forbairt Feirste will host their annual Employment Fair aimed at students in Gaelscoileanna and those studying Irish in the English Medium schools. This innovative project will attract hundreds of pupils from across the six counties to Coláiste Feirste in the heart of Belfast’s Gaeltacht Quarter.

zero: Comments

Bus Tacaíochta/Ceiliúrtha a éagrú ó Bhéal Feirste Go Baile Átha Cliath

Is cúis mhór bróid agus lúchair dúinn go bhfuil dá leabhar Fheirsteacha ar an ghearrlíosta do Ghradam Leabhar na Bliana Do Dhaoine Óga 2012. Le cur leis an ócáid stairiúil seo tá Bord na Ceathrún Gaeltachta ag éascú bus tacaíochta saor in aisce le cuid de phobal Feirste a thabhairt fhad leis an searmanas bronnta i mBaile Átha Cliath.
We are delighted and proud to announce that two Belfast authors are among those short listed for the prestigious Gradam Leabhar na Bliana Do Dhaoine Óga 2012. To add to this historical occasion the Gaeltacht Quarter Board are facilitating a free supporters’ bus for the big occasion to bring some of the Belfast contingent to the awards’ ceremony in Dublin.

zero: Comments

An Ghaeilge i Lár an Mhargaidh / Irish at the heart of the Market

Bhí Forbairt Feirste i measc réimse leathan eagraíochtaí agus comhluchtaí a raibh an deis acu a gcuid seirbhísí agus táirgí a chur chun tosaigh le daltaí scoile ó gach cearn de thuaisceart na hÉireann ag an aonach bhliaintiúl dá lá ‘Opportunity Europe and Beyond’.
Forbairt Feirste was among a wide range of organisations which had the opportunity to advertise their services and promote their products to pupils from across the North of Ireland at the annual ‘Opportunity Europe and Beyond’ two-day fair and exhibition.

zero: Comments

Corn Uí Cheallaigh 2012 / The Oliver Kelly Cup 2012

Corn Uí Cheallaigh 2012 i Lámha Dhearga

Tá Corn Olibhear Ó Cheallaigh, i Lámha Dhearga inniú tar éis é a bheith bainte don chéad uair ag foireann sinsear Lámh Dhearg ag deireadh na Seachtaine.

Red Hands Lift 2012 Kelly Cup

The Oliver Kelly Cup is in Red Hands today following a first Lámh Dearg senior victory in the competition which was played at the weekend.

zero: Comments

Cód an Bhealaigh Mhóir lainseáilte i nGaeilge/ Highway Code launched in Irish

Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais / Click here for further info

zero: Comments

Misean Milwaukee / Mission Milwaukee

Tá an misean tradála agus turasóireachta ó Cheathrú Ghaeltachta, Iarthar Bhéal Feirste chuig Stait Aontaithe Mheirceá ag tarraingt chun deiridh inniú 21/8/12 agus an toiscaireacht ar tí pilleadh ar Éirinn
The Gaeltacht Quarter and West Belfast trade and tourism mission to the United States of America is drawing to a close today 21/8/12 as the delegation, headed by local MP Paul Maskey, prepares to return to Ireland

zero: Comments

Súilóidí Staire /Historical Walks

Is dócha gurb iad ainmneacha ár gcuid bailte fearainn, sráideanna agus comharsanachtaí is mó agus is fearr a chuireann in iúl go mbaineann an Ghaeilge le saol an lae inniu.
The names of our townlands, streets and neighbourhoods are perhaps the best way to show the relevance of Irish language in our lives today.

zero: Comments

Nollaig In Éirinn Ar TG4

Nollaig in Éirinn Fadó Gaeilge English Gaeilge Nollaig in Éirinn Fadó An cuimhin leat nuair nach bhfuair páistí féiríní ach ar Lá Nollag? An cuimhin leat nuair a thug Daidí na Nollag bronntanas amháin leis in ionad deich gcinn? An […]

zero: Comments
© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS