Tionscadail / ProjectsGaeilge


Reachtálann Forbairt Feirste réimse leathán tioncscadail chun:


  • Cumas phobal na Gaeilge a mhéadú le fostaíocht a chruthú óna príomháit chultúrtha féin, trí fhorbairt na fiontraíochta, bhonneagar an phobail agus na hoiliúna
  • Giniúint na glanmhaoine agus na hacmhainneachta cruthú fostaíochta a uasmhéadú trí fhorbairt an ghnó, tríd an turasóireacht chultúrtha agus trí chothú an comhtháthaithe inmheánaigh agus
    trí ghníomhartha seachtracha
  • Stádas agus próifíl na Gaeilge a ardú tríd imeachtaí agus tionscadail pobail a reáchtáil a chuireann an Ghaeilge i lár an aonaigh

english


Forbairt Feirste organsies a waide range of projects to:


  • Build capacity in the Irish speaking community so as to increase economic opportunity from our own cultural wealth through developing entrepreneurship, community infrastructure and training
  • Maximise wealth and wealth generating activity through business development, cultural tourism opportunities and through the promotion of internal community cohesion and external activity.
  • Raise the status and profile of the Irish language, Irish speakers and our heritage through public activities and community projects which ensure that Irish is at the heart of City life.


© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS