Gaeilge


Comhdháil na Ceathrún Gaeltachta 2010 / Gaeltacht Quarter Conference 2010

Freastál Iontach ar fad ar Comhdháil Cinniúnach Iarthar Bhéal Feirste

Bhí idir Airí Rialtais áitiúla, ionadaithe ranna agus rannóga rialtais, Baill Parlaiminte, Baill an Tionóil, ionadaithe ó réimse leathán páirtithe, comhairleoirí cathrach ó Bhéal Feirste, ó Chondae an Dún, ó Chondae Thír Eoghan agus ó Chondae Ard Mhacha, cuaiteoirí agus cainteoirí aitheanta idirnáisiúnta agus bunadh na hearnálacha gnó, pobal agus deonach ó Bhéal Feirste thoir, thiar, thuaidh agus theas i láthair ag Coláiste Feirste i gcroílár na Ceathrún Gaeltachta Dé hAoine 14ú Bealtaine don dara Chomhdháíl de chuid na Ceathrún Gaeltachta.


Bhí an comhdháil, dar teideal Deichniúir an Chinniúna, a reachtáil ag Bord na Ceathrún Gaeltachta, Roinn Forbartha Soisialta agus é eagraithe agus óstaithe ag an áisíneacht forbartha Ghaeilge Feirsteach, Forbairt Feirste chun aird a tharraing ar an deis iontach atá anois ann chun socmhainn na Gaeilge agus an Chultúr Gaelach a scaoileadh chun tairbhe pobal Bhéal Feirste ina iomlán agus ina héagsúlacht shaibhir.


Rinneadh pleananna na Ceathrún Ghaeltachta, arna foilsiú ag Deloiite CTP, a roinnt ar an 141 comhaltaí comhdhála a bhí i láthair ar an lá agus nochtadh samhal ionspioraideach na ceathrún, arna cuireadh i gceann a chéile ag na ailtirí Tara Florence, Aoife McGee agus Lana Wilson.


Ag oscailt an comhdháil go gairid i ndiaidh a naoí a chloig, chur eagraí na Comhdhála, Stiúrthóir Forbairt feirste, Jake Mac Siacais an-fháilte Feirsteach roimhe na comhaltaí uilig agus ghlac sá an deis chun buíochas a ghabháil le Roinn Forbartha Soisialta as an urraíocht agus tacaíocht agus taaíocht a thug siad don chomhdháil agus ghuí sé gach rath ar na comhaltaí uilig agus iad i mbun dála an lae sular iarr sé ar an Feisire Tionóil ó Oirthear Bhéal Feirste an Dr Ian Adamson BTR an chéad aoíchainteoir don lá An Leaschéad Aire, Martin McGuinness a chuir i láthair an slua.


Chinntigh an Dr Adamson árdchaighdeán don lá, é ag ghríosiú na gcomhaltaí agus ag cur aoibh an gháire ar a raibh i láthair le caint a bhí, lán eolais, lán ghrinn agus lán siamsa. Chuir sé an Leaschéad Aire i láthair mar dhuine de Chlann ársa uasal Mhic Aonghusa.


B’é  seal Máirtín Uí Mhuilleoir, Bainsiteoir Stiúrtha Ghrúpa Meáin Bhéal Feirste, ansin chun an dara aoíchainteoir An Aire Margaret Ritchie, BTR, FP, ó Roinn Forbartha Soisialta, príomhurraí na comhdhála a chur i láthair an slua.


Lean Gearóid Ó Cairealláin, Cathaoirleach Cultúrlann MacAdam Ó Fiaich an t-uas Ó Muilleoir agus chuir séisean Feisire Parlaiminte Iarthar Bhéal Feirste, Gerry Adams,  i láthair na comhdhála a rá gurb é an t-aon Feisrie a ndéantar mheá seachas cuntas ar a chuid bhótaí.


Mura leor sin do thús an lae lean roinnt cainteoirí eile iad i séisiún na madine mar a bhí Sean Mistéil, Cathaoirleach Forbairt Feirste, Ciarán Magoill, Cathaoirleach na Ceathrún Ghaeltachta, Kelvin Campbell, Urban Initiatives Londáin agus Tony McCusker ón Chomhairle um Caidrimh Idirphobail.


AISCHOTHÚ CHOMHDHÁLA:


Comhdháil iontach tábhachtach a bhí ann ina raibh na páirtithe leasmhara uilig páirteach. Eagraíodh an chomhdháil go han-ghairmiúil i dtimpeallacht a bhí tarraingteach agus sócúlach. Bfhiu go mór bheith ann. Is cinnte gur bhain na daoine a bhí i láthair tairbhe as an ócaid. Micheál Ó Mairtín Coláiste Ollscoile Mhuire


Jake, maith thú, bhí am ar dóigh agam dé haoine – tá an fhís níos cóngaraí ná riamh is cosúil. Pól Deeds Stiúrthóir an Droichead


Cliceáil anseo le breis smaplaí den aischothú a léamh


Cliceáíl anseo chun Físeán Nuacht 24 ar an Chomhdháil a fheicéail


Íoslódáíl Clár na Comhdhála anseo


Íoslódáil Achoimre Fedihmeach Thuairisc Deloitte anseo


Íoslódáil Liosta Comhaltaí Comhdhála anseoNasc chuig oráid anLeaschéad Aire Martin McGuinness, BTR, FP,  don Chomhdháíl


Nasc chuig Oráid Gerry Adams, BTR, FP, don Chomhdháíl


Nasc chuig Óráid Harry Connolly Fáilte Feirste Thiar


Tuilleadh le leansteán


English


Gaeltacht Quarter Conference 2010 / Comhdháil na Ceathrún Gaeltachta 2010

Highly impressive turnout at West Belfast Destiny Conference

Local Government ministers, representatives of government departments and agencies, Members of Parliament and Elected Assembly Members, representatives of a wide range of political parties, Councillors from Belfast, County Down, County Armagh and County Tyrone, visitors and keynote speakers of international repute and people from the business, community and voluntary sectors from North, South, East and West Belfast flocked to Coláiste Feirste in the heart of the Gaeltacht Quarter for the second Gaeltacht Quarter Conference.


The gathering, entitled the Destiny Decade Conference, was hosted by the Department of Social Development, the Gaeltacht Quarter Board and was organised and chaired by Belfast Irish Langauge Development Agency, Forbairt Feirste, to shine a spotlight on the huge opportunity which currently exists to unleash the potential of the Irish Langauge and Culture to the benefit of Belfast’s citizens in their entireity and in all the diverse richness.


The Gaeltacht Quarter plans, publsihed by Deloitte PLC, were shared with the 141 conference delegates who attended and an impressive to scale model of the Quarter, assembled by architects Tara Florence, Lana Wilson ans Aoife McGee, was also unveiled on the day.


Opening the conference shortly after 9am and extending a huge Belfast welcome to delegates, Conference Organiser Jake Mac Siacais, director of Forbairt Feirste, took the opportunity to thank the Department of Social Devleopment for its generous support and sponsorship of the conference and wished delegates success in their deliberations before asking East Belfast MLA Dr  Ian Adamson to do the honour of introducing the first speaker of the day Deputy First Minister, Martin McGuinness.


Dr Adamson set the bar high for the day and had delegates smiling and enthused with his, witty, entertaining and highly informative introduction for the Deputy First Minister, whom he described as being descended from the great Clan MacAonghusa / McGuinness clan, among the oldest of Ireland’s leading families.


It was then the turn of  Máirtín Uí Mhuilleoir, Managing Director of the Belfast Media Group, to introduce the second key speaker Minister Margaret Ritchie, MLA, MP, from the Department of Social Development, main sponsors of the event.


Mr Ó Muilleoir was followed by  Gearóid Ó Cairealláin, Chair of Cultúrlann MacAdam Ó Fiaich awho introduced West Belfast MP, Gerry Adams  to the conference with the quip that he was the only MP whose votes were weighed rather than counted.


As if delegates hadn’t been impressed enough by the first three keynote speakers these were followed in the morning session by Sean Mistéil, Chair of Forbairt Feirste, Ciarán Magoill, Chair of the Gaeltacht Quarter Board Kelvin Campbell, from Urban Initiatives of London and Tony McCusker from the Community Relations Council.


CONFERENCE FEEDBACK:


“The conference was inspirational. We were delighted to be involved with a project of such energy, enthusiasm and ambition and are not only excited by what has been achieved already but what might be in the future. The dedication and hard work of everyone involved to make a lasting social and economic difference to West Belfast that is rooted in language and culture should be applauded and supported.” Michael Corr Design for London


Thanks very much for a very enjoyable conference last Friday and well done to all concerned. Colette Quinn DCAL


Click here for some more samples of Conference feedback


Click here to view Nuacht 24 video report of conference


Download Conference Programme here


Download conference delegates list here


Download Executive Summary of Deloitte Reports hereLink to conference address by Deputy First Minister Martin McGuinness, MLA, MP.


Link to conference address by Gerry Adams, MLA, MP.


Link to conference Address by Harry Connolly Fáilte Feirste Thiar


More to Follow© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS