Aonach Cothaigh / Entrepreneurship Fair


Gaeilge


Reachtálann Forbairt Feirste Aonach Cothaigh ar bhonn bliantúil le linn Fleadh Feirste ar an deireadh seachtaine deireannach de mhí na Samhna.


Tugann an Aonach deis uathúil do ghnóanna agus eagraíochtaí Ghaeilge a gcuid seirbhísí agus tairgí a chur i láthair an phobail i gcroílár na Ceathrún Gaeltachta i mBéal Feirste. Bíonn na móreagraíochtaí Gaeilge na tíre uilig páirteach ann, iad ag tabhairt spleachadh ar an réimse leathan, iontach de sheirbhísí atá ar fáil do Phobal na Gaeilge d’fhoghlaimeoirí na Gaeilge agus don mhórphobal. Bíonn deis fosta ag gnóanna, a gcuid tairgí a bhaineas le cultúr agus teanga na Gaeilge a cur os comhair an phobail.


English


Forbairt Feirste  organise the Aonach Cothaigh Entrepeneurship Fair on an annual basis during Fleadh Feirste (the Gaeltacht Quarter Festival) which falls on the last weekend of November.


The fair gives a unique opportunity to businesses and Irish Language organisations to presnt a showcase of their services and products for the community at the heart of Belfast’s Gaeltacht Quarter. All of the main Irish Language organisations from across Ireland take part providing Irish speakers, learners and the general public with a window on the vast array of services and products available.  It provides an opportunity also for businesses to showcase their Irish crafts, goods and cultural products.© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS